Dijeli

Katalitički konverter

90798-32404-01   -   Titanium


Katalitički konverter za različite sustave ispuha, odgovara EU4 ptopisima

Prikladno za 2 veće modele

  • MT-09

    MT-09

    '14 '15 '16 '17 '18
  • Tracer 900

    Tracer 900

    '15 '16 '17 '18