Je staat op het punt deze website te verlaten. Weet je het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Aandrijfeenheid

Display & schakelaar

Batterijpack & lader

Veiligheidsinformatie

 

Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de acculader en de bijbehorende gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met de acculader spelen.
Kinderen mogen niet zonder toezicht een reiniging of onderhoud uitvoeren.
Als de stroomkabel beschadigd is, stop dan met het gebruik van de acculader en laat die bij een erkende dealer nakijken.