Je staat op het punt deze website te verlaten. Weet je het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Algemene Voorwaarden

Genuine Yamaha Air Filters

Algemene Voorwaarden Yamaha Road Assistance*

*(Operationeel vanaf 01/04/2020)

WIE ?

Begunstigden
De eigenaars van een nieuwe Yamaha motorfiets of scooter met domicilie in België of het Groothertogdom Luxemburg.
Voertuigen met dekking

Alle ingeschreven Yamaha motorfietsen en scooters (vanaf 125cc) die nieuw worden verkocht (vanaf 01/01/2020) in het officiële dealernet in België en het Groothertogdom Luxemburg zijn gedekt tijdens een periode van twee (2) jaar.

WANNEER ?

Yamaha Road Assistance verbindt zich ertoe bijstand te leveren aan alle motorfietsen en scooters die voor deze formule in aanmerking komen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar.

U belt naar het Yamaha Road Assistance nummer +32 (0) 3 253 61 54 voor voertuigen ingeschreven in België en het Groothertogdom Luxemburg en stelt zich voor als klant (door middel van het chassisnummer en de nummerplaat van uw Yamaha voertuig). Deze informatie volstaat om de bijstand te organiseren.

HOE ?

Technische bijstand in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Territoriaal bereik
Het betreft bijstand exclusief verleend in België en het Groothertogdom Luxemburg.

2. Technische bijstand voor geïmmobiliseerde voertuigen
Depannage ter plaatse, 24u/24, op de openbare weg, thuis of op het werk, zonder kilometerbeperking, indien
het voertuig is geimmobiliseerd door :

 • Panne, met inbegrip van een lekke band, sleutelverlies, verkeerde brandstofkeuze, brand en vandalisme.
 • Ongeval.
 • Diefstal of poging tot diefstal.

Yamaha Road Assistance stuurt een erkend technieker ter plaatse voor een definitieve of tijdelijke herstelling
van het voertuig. De bijstand in geval van panne is steeds gegarandeerd, behalve wanneer wettelijke
beperkingen dit zouden verhinderen.

3. Takeldienst
Indien het niet mogelijk is om het voertuig ter plaatse definitief of tijdelijk te herstellen, zal Yamaha Road Assistance het voertuig takelen van de plaats waar de panne zich voordoet naar de officiële Yamaha concessie van uw keuze. De niet gewonde rijder en, eventueel, zijn passagier zullen naar het thuisadres van de rijder worden vervoerd, of eventueel naar diens werkplek, al dan niet met het openbaar vervoer.

4. Vervangvoertuig
Er wordt geen vervangvoertuig voorzien.


Technische bijstand in Europa

1. Territoriaal bereik
Deze bijstand geldt in alle Europese landen die standaard worden vermeld op het verzekeringsbewijs (groene kaart), met uitzondering van België en het Groothertogdom Luxemburg.

2. Werking

Een panne melden
Yamaha Road Assistance stuurt een technieker ter plaatse om het geïmmobiliseerde voertuig te herstellen.
Indien dit niet mogelijk is, zal het voertuig worden getakeld naar de dichtstbijzijnde officiële concessie. De concessiehouder bevindt zich in een straal van 100 kilometer rond de plaats van de panne.
Indien het voertuig dezelfde dag nog kan worden hersteld, omvat de bijstand alleen de takeldienst op het lokale wegennet.
In geval van diefstal van het voertuig, dient u de lokale politie te contacteren.

3. Dekking van het voertuig
Lokale depannage en/of takeldienst naar de dichtstbijzijnde officiële Yamaha concessie binnen een straal van 100 kilometer.
Tenlasteneming van de kosten verbonden aan het verzenden van onderdelen voor de herstelling.
Kosten voor het in bewaring nemen van het voertuig in afwachting van de repatriëring (eventueel met sidecar).

De repatriëring van het voertuig is voorzien als :

 • het voertuig niet kan worden hersteld binnen een redelijke termijn of voor het einde van de vakantie van de rijder.
 • het voertuig wordt teruggevonden na een diefstal binnen de 3 maanden na de aangifte ervan bij de lokale
  politie.

4. Dekking van de rijder en passagier

4.1. Het voertuig kan niet onmiddellijk worden hersteld > bijstand ter plaatse (maximumbudget van 500€) voor :

* Voor de hotelkosten op basis van ‘kamer & ontbijt’ volgens de gangbare marktprijs
* Voor een huurwagen (inclusief dropcharge) van cat. A/B voor de af te leggen weg naar de bestemming of voor lokaal gebruik
* Voor een taxi.

4.2. Repatriëring van personen -onbeperkt- :

* Ofwel met de trein in eerste klasse (inclusief taxi)
* Ofwel met het vliegtuig in « economy » (indien de afstand groter is dan 1.000 km), inclusief taxi
* Ofwel met de huurwagen (inclusief dropcharge) van cat. A/B ter waarde van de maximumkost van de repatriëring met het openbaar vervoer (inclusief taxi).

Alle instructies van het verhuurkantoor moeten worden nageleefd. De gebruikskosten zijn te laste van de klant.
De huurwagen dient te worden terugbezorgd aan een filiaal van het verhuurkantoor. Het filiaal voor de teruggave wordt bepaald door het verhuurkantoor.

De keuze voor het transportmiddel wordt gemaakt door de bijstandsverlener in functie van de uurregelingen, mogelijkheden en van de plaats waar de reis werd onderbroken.


Uitsluitingen

Volgende elementen zijn niet gedekt door het contract :

 • Voertuigen die niet behoren tot de gedekte categorieën
 • Prijs van onderdelen of materiaal
 • Interventies resulterend uit incidenten die het voertuig niet immobiliseren
 • Herstellingskosten door de garage en eventuele onderhoudskosten
 • Kosten resulterend uit niet gevraagde diensten aan Yamaha Road Assistance (uitgezonderd de bijstand in geval van een lokale panne en van takeldiensten in het buitenland)
 • Transport van goederen en/of dieren
 • Reddingsoperaties en/of kraanwerken
 • Alle schade, pannes of ongevallen voortvloeiend uit slepen of competitie (circuit en/of off-road)
 • De bijstand biedt geen dekking in geval van diefstal of schade van en aan objecten of accessoires die bij het voertuig horen bij een panne en/of ongeval
 • De bijstand dekt geen tolkosten, parkingkosten, etc.
 • De bijstand dekt geen maaltijdkosten (uitgezonderd de hotelovernachting met ontbijt tegen algemeen gangbare en redelijke marktprijzen).
 • Bijstand aan voertuigen die zich reeds in een garage bevinden
 • Het wegslepen op bevel van de politie
 • De kosten verbonden aan FAST-interventies
 • Alle gevallen van misbruik en/of fraude
 • De bijstand dekt geen voertuigen die worden gebruikt naast de openbare weg (off-road). Zijn ook niet gedekt, de interventies en bijstand buiten de openbare weg.
 • De schade, vertragingen, obstructies of niet verlenen van assistentie door overmacht, zoals oorlog, burgeroorlog, revolutie, terrorisme, oproer, staking, inbeslagname of dwang door of vanwege openbare
  instanties, kernrampen, radioactiviteit, natuurfenomenen, stroomonderbrekingen of storingen van het telefoonnet.
 • Telefoonkosten om de noodcentrale te bereiken
 • Brandstofkosten.