Je staat op het punt deze website te verlaten. Weet je het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Yamaha Motor Insurance

Yamaha Insurance: de verzekering van Yamaha aangepast aan uw wensen.

  • Een voordelige verzekeringspremie
  • Een optimale bescherming op maat voor de motor, de bestuurder en zijn uitrusting
  • Uw motor beschermen met een Maxi Omnium? Yamaha Motor Insurance maakt het mogelijk!

Ontdek uw voordelen, vergelijk onze formules en vraag een voorstel op onze speciale website:
www.yamaha-motor-insurance.be

Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance is de commerciële benaming van een product van Actel – merk van P&V Verzekeringen cvba – Verzekeringsonderneming erkend onder code 0058 – Koningsstraat 151, 1210 Brussel. Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de Yamaha Motor Insurance motorverzekering die door P&V Verzekeringen ontwikkeld werd en waarop het Belgische recht van toepassing is. Yamaha Motor Insurance is onderworpen aan voorwaarden waarvan u de informatie terugvindt op de site www.yamaha-motor-insurance.be. Op de motorverzekering Yamaha Motor Insurance zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden van dit product aandachtig te lezen vóór de inschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.yamaha-motor-insurance.be of op eenvoudig verzoek aan een sales adviseur van ons contact center. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een sales adviseur van het contact center, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel) of per e-mail klacht@actel.be. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02 547 58 71 of per mail info@ombudsman.as.