Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Engine Variation Options

Завъртане

Стандартно въртене

когато е включена предна предавка, витлото ще се върти по посока на часовниковата стрелка. Това е стандартно за повечето еднодвигателни плавателни съдове.

Обратно въртене

когато е включена предна предавка, витлото ще се върти обратно на часовниковата стрелка. Обикновено само при съдове с двойна, тройна и четворна инсталация. Свържете се с местния представител на Yamaha Marine за повече информация.

Yamaha Motor engine variation options: Rotation

Дължина на вала

Изискваната дължина на вала зависи от съда. Вижте в наръчника за собствениците на вашия плавателен съд или се свържете с местния дилър на Yamaha Marine за повече информация.

Shaft Length Sizes

  • S: 38,1 см
  • L: 50,8 см
  • X: 63,5 см
  • U: 76,2 см
  • E: 88,9 см
Yamaha Motor engine variation options: Shaft Length

Начин за стартиране и наклон

Можете да избирате от различни опции, които отговарят на изискванията ви.

Ръчно стартиране

Извънбордовият двигател се стартира чрез изтегляне на шнур в горната част на двигателя. Накланянето и повдигането са ръчни.

Електрическо и ръчно стартиране

Извънбордовият двигател се стартира или чрез изтегляне на шнур в горната част на двигателя, или чрез електрически бутон/ключ за стартиране. За електрическото запалване е необходима външен акумулатор. Накланянето и повдигането са ръчни.

Електрическо стартиране

Извънбордовият двигател се стартира чрез бутон/ключ за запалване. За това запалване е необходима външен акумулатор. Накланянето и повдигането са ръчни.

Yamaha Motor engine variation options: Starting Method and Tilt System

Електрически старт с хидравлично накланяне*

Извънбордовият двигател се стартира чрез бутон/ключ за запалване. За това запалване е необходима външен акумулатор. Hydro Tilt е газов механизъм за накланяне, който се управлява чрез освобождаващ лост на двигателя.

Електрическо стартиране с Power Tilt *

Извънбордовият двигател се стартира чрез бутон/ключ за запалване. Power Tilt* се управлява чрез превключвател, монтиран на дросела или ръкохватката на румпела. За системата за запалване и накланяне е нужен външен акумулатор.

Електрическо стартиране с Power Trim** & Tilt *

Извънбордовият двигател се стартира чрез бутон/ключ за запалване. Power Trim & Tilt се управлява чрез превключвател, монтиран на дросела или ръкохватката на румпела. За системата за запалване и накланяне е нужен външен акумулатор.

*Накланянето се отнася до спускането на извънбордовия двигател във водата.

**Управлението на наклона се отнася до по-фините настройки на извънбордовия двигател при движение и се използва за подобрена производителност, ефективност и работа в плитки водни зони.

Свържете се с местния представител на Yamaha Marine за повече информация.

Yamaha Motor engine variation options: Starting Method and Tilt System

Control Method

Можете да избирате от различни опции, които отговарят на изискванията ви.

Ръкохватка на румпела

Извънбордовият двигател се управлява (кормило и дросел) чрез права дръжка, прикрепена към извънбордовия двигател.

Дистанционно управление*

Изборът на предавка, дроселът и воланът са монтирани на позицията на кормилото на лодката и са свързани с извънбордовия двигател чрез кабели за управление, или хидравлична система.

Drive-by-Wire*

Изборът на предавка, дроселът и воланът са монтирани на позицията на кормилото на лодката и са свързани към извънбордовия двигател чрез електронни кабели (избор на предавка + дросел) и хидравлична система (управление).

Дигитално електрическо управление*

Дроселът и воланът са монтирани на позицията на кормилото на лодката и са свързани към извънбордовия двигател чрез електронни кабели.

* За тези двигатели може да е необходимо допълнително оборудване за такелаж.  

Свържете се с местния представител на Yamaha Marine за повече информация.

Yamaha Motor engine variation options: Control Method