Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Автопилот с точка на престой

Точката на престой в специфичен режим на функцията Set Point Helm Master EX, който дава на капитаните по-голям избор и възможности за това как да поддържат позицията на лодката.

Режимът „Точка на престой“ е невероятно удобен, когато сте неподвижно в пристанище, докато зареждате с гориво или чакате вдигането на мост или дори просто когато сте намерили определено място, на което искате да се насладите по-дълго.

Други режими на зададената точка са „Точка на дрейф“ и „Точка за риболов“, използвани по-често от професионалисти в риболова, фотографията или други дейности, които изискват изключителна прецизност при заемането на неподвижна позиция.