Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Yamaha Motor Europe стартира Yamaha Motor Academy

- An Innovative Skills-Development Institution for the Yamaha European Dealer Network -

Yamaha Motor Europe N.V. с удоволствие ви представя Yamaha Motor Academy, институция, създадена за подобряване на знанията и уменията в рамките на европейската мрежа от дилъри и сервизи на Yamaha. Стартирайки официално през този месец, Yamaha Motor Academy ще предостави висококачествени бизнес и технически обучения, както и възможности за развитие на бизнеса на оторизирани дилъри на Yamaha.

Като компания, създаваща кандо*, ние винаги поставяме интересите на клиентите на първо място. В този бързо променящ се свят, където сложността на бизнеса и очакванията на клиентите непрекъснато нарастват, нашите дилъри имат решаващата роля не само да предоставят на всички наши клиенти отлично обслужване, но преди всичко страхотно клиентско изживяване, което надминава техните очаквания.

Убедени сме, че всеки отделен индивид в рамките на дилърската организация допринася много за ориентираността ни към нашите клиенти. Ето защо всички подразделения на Yamaha Motor Europe обединиха усилията си, което доведе до създаването на модерен институт за обучение на служители във всички дисциплини, които са важни за управлението на едно добре устроено и ориентирано към клиента търговско представителство.

С уникален общоевропейски подход Yamaha Motor Academy, част от централата на Yamaha Motor Europe в Холандия, предлага широко портфолио от свободно достъпни онлайн и офлайн програми за обучение за всеки, който работи в търговско представителство на Yamaha. Така служителите могат да използват забавни и ефективни методи, за да увеличат не само своите знания и умения, но и да разширят възможностите си за кариера.

В стремежа ни към възможно най-висока удовлетвореност на клиентите персонализираните линии на обучение на Yamaha Motor Academy включват 5-те основни стойности на института: МотивацияГрижиЗнаниеСтраст и Удовлетвореност. Тези линии на обучение гарантират, че всеки, който получи сертификат от Yamaha Motor Academy, разполага с нужните знания, умения и нагласа, за да покрие високите стандарти на Yamaha, осигурявайки подобрено взаимодействие с клиентите в ежедневната си работа.

-

Yamaha Motor Academy следва най-новите методи на обучение, които отчитат индивидуалния и човешкия капацитет за учене. Като следваме най-новите методики на обучение и като работим с най-съвременни технологии, ние поддържаме контакт с всеки обучаващ се по ангажиращ и интерактивен начин. С комбинация от ориентирани към работата, забавни електронни обучения, социални и кооперативни взаимодействия, както и конвенционално преподаване, обучаващите се могат да се насладят на неформално и по-персонализирано обучение, като се поддържа забавният аспект на обучението и те се вдъхновяват да продължат обучението си.

Благодарение на съвременната платформа за обучение курсовете на обучение могат да се следват по всяко време на деня на компютър, а все по-често и от смартфон. Ще бъде предоставено и приложение, така че всеки да може да бъде свързан непрекъснато, да следи напредъка си или да споделя интереси, важни за общността.

Yamaha Motor Academy отваря своите виртуални врати с 12 нови линии на обучение, включващи над 100 модула, за 12 държави на 10 езика от януари 2022 г. и през следващите 2 години ще обхване всички държави в рамките на бизнес територията на Yamaha Motor Europe. Едновременно с това тя ще продължи да развива иновативни методи на обучение и функционалности на платформата за обучение като център за знания и събирателно място за общността.

В бъдеще всички служители на повече от 2800 дилъри на Yamaha, работещи в рамките на цялата ни продуктова гама (задвижвани двуколесни, морски, Side-by-side превозни средства, снегомобили и други) в 42 държави, ще се ползват от една напълно посветена визия и уникален, централно ръководен подход с висококачествени програми за обучение. Всеки участник ще увеличи знанията и уменията си, което ще му даде възможност да осъществи своя личен принос към дилърския екип за подобряване на ефективността на бизнеса. Най-важното е, че ще бъдат в състояние да осигурят запомнящо се изживяване на всеки наш клиент по време на всеки контакт с Yamaha.

-

Накратко Yamaha Motor Academy:

  • Ще заработи през ноември в тясно сътрудничество с всеки от националните дистрибутори.
  • Подпомага всички служители на търговските представителства в Европа за подобряване на техния опит и набор от умения и така им дава възможност да играят важна роля в работата си и да осигурят най-доброто изживяване за клиентите.
  • Обхваща целия бизнес на търговците на дребно (продажби, маркетинг и обслужване) и предоставя програми за всички групи продукти (PTW, SPV, Marine, RVPP, P&A).
  • Работи в съответствие с най-новите дидактически методи и със съвременна цифрова настройка с новата платформа за обучение. Тя предлага смесено обучително пътуване, съставено от модули, базирани на компетенции, с ангажиращо съдържание, виртуални и физически обучения в класната стая.
  • Предлага не само обучение и образование; тя също така гарантира, че указанията и насоките на Yamaha се разбират и прилагат от всички служители на търговски представителства в Европа.

 

За допълнителна информация се свържете с националния служител на Yamaha за публикации в пресата.

 

* КАНДО, нашата корпоративна мисия, е японска дума за изразяване на чувство на дълбоко удовлетворение и интензивно вълнение, които човек изпитва, когато се натъкне на нещо с изключителна стойност, качество и производителност.