Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Вашата поверителност

Yamaha Motor Europe N.V. и свързаните филиали („Yamaha Motor Europe“) уважава неприкосновеността на личните данни на нашите клиенти и неприкосновеността на личните данни на всички посетители на нашите сайтове, и ще борави много внимателно с Вашата лична информация. Този раздел има за цел да Ви запознае какво става с данните, които събираме за Вас, какво правим с тези данни и как можете да получите достъп до тях и да ги управлявате.

Cookies:
Приложения: