Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Декларация за поверителност – приложение Yamaha

Приложението Yamaha се предоставя безплатно от Yamaha Motor Europe N.V., а също така и от името на офисите на клоновете и филиалите (по-нататък в текста наричани ние, нас / нашите). Приложението Ви дава възможност да се насладите в още по-голяма степен на мотоциклета Yamaha, като Ви предлага много характеристики и функции, като например конфигуриране на мотоциклета, и в бъдеще проследяване на маршрутите Ви, преминаване по предложени маршрути, гледане на видео, наръчници с практични съвети и Yamaha Community (клуб на Yamaha), който Ви дава възможност да каните, споделяте и призовавате приятелите си, да запазвате постижения и да изпращате конфигурациите си от мотоциклети на Вашия представител на Yamaha. Можете да прочетете повече за правата и задълженията си с оглед използването на приложението в нашите Условия, приложими към използването на Вашето приложение  [link].

Трябва да обработим определени лични данни, за да предоставим някои от характеристиките и функциите на приложението. Това е вярно с особена сила, ако сте създали Акаунт, за да се присъедините към Yamaha Community и да използвате други забавни функции на приложението. В тази Декларация за поверителност Ви информираме по най-добрия достъпен ни начин за обработката на Вашата информация от наша страна във връзка с приложението. Можем да променяме тази Декларация по всяко време. Настоящата Декларация не предвижда обработката на лична информация, която не е свързана с приложението. 


Последната редакция на тази Декларация за поверителност е от 17 май 2017

1    За кого се отнася настоящата Декларация за поверителност?

1.1    Тези правила за поверителност са предназначени за всеки, който ползва нашето приложение, независимо дали е създал акаунт или не. Можете просто да сте потребител на приложението, без да имате акаунт, потребител на приложението с акаунт или лице, което е получило покана от друг потребител на приложението. 

1.2    Yamaha Motor Europe N.V. е контролерът за данни за обработката на Вашите лични данни във връзка с холандския Закон за защита на данните. Ние уведомихме за обработката на Вашите лични данни холандската Служба за защита на данни под номер  m1595977. 


2    Кои Ваши лични данни обработва Yamaha? Използване с акаунт 

2.1  Ако създадете акаунт за приложението, ще Ви помолим да предоставите следните лични данни (Вашата информация за акаунта): име, потребителско име и парола, адрес, имейл адрес, дата на раждане. Най-учтиво Ви молим да актуализирате при нужда информацията в акаунта. Ако създадете акаунт ние също така ще обработим Вашия IP адрес и уникалната ИД на устройството, свързана в акаунта, за да можете да ползвате акаунта и да получавате известия. Можете също така да изберете бързо да създадете акаунт и лесно да влизате с профила си от социална мрежа, като например Facebook и Google+. Ако използвате тази опция, ще обработваме името и имейл адреса Ви заедно с идентификатора на акаунта от профила Ви в социалната мрежа за целите на проверката и удостоверяването на Вашия акаунт, влизания и автоматично попълване на данните от акаунта. По всяко време можете да изтриете целия си акаунт от нашия уебсайт [връзка] или да премахнете удостоверяването от Вашия профил на уебсайта на доставчика на социалната мрежа. Ще намерите повече информация за настройките на поверителност на Вашия профил в социалната мрежа и как можете да оттеглите удостоверяването на уебсайта на доставчика на социалната мрежа (вижте тук [връзка], ако използвате Facebook, и тук [връзка], ако използвате Google+). Имайте предвид, че в резултат на Вашето използване на профила в социалната мрежа съответният доставчик на социална мрежа също ще обработва личните Ви данни, включително информация за достъпа Ви до нашите уебсайтове и/или приложения. Ние нямаме контрол над и не носим отговорност за обработката на Вашите лични данни от подобни трети страни-доставчици на социални мрежи. Можете да намерите правилата за поверителност на Facebook тук [връзка] и Google тук [връзка]. 

2.2    След създаването на Вашия акаунт може да обработваме следните Ваши лични данни освен информацията от акаунта, когато ползвате (специфични функции на) приложението: поканените и свързаните с Вас приятели, съдържание, като снимки и видео, качено от Вас или други потребители и споделено чрез приложението, информация, която предоставяте за Вашия мотоциклет(и), предпочитания за приложението, постижения, активни или завършили предизвикателства (включително поканените и участвалите приятели), данни за местоположението на проследените, запазените и/или споделените маршрути (включително данни за геолокацията на Вашия маршрут, времето, часа, датата, продължителността, разстоянието, средната скорост), данни за текущото местоположение, за да предложим маршрути, предложени маршрути, които сте изминали, запазени конфигурации на мотоциклети Yamaha, информация за Вашия дилър, Вашия телефонен номер и информация за Вашия Facebook, ако решите да каните приятели чрез Facebook. 

2.3    Ако сте създали акаунт, можете да конфигурирате Вашите мотоциклети Yamaha и да изберете да Ви потърси представител на Yamaha.  Ако изберете това, ще изпратим избраната от Вас конфигурация заедно с името и данните за контакт, които сте ни предоставили (адрес, имейл адрес и телефонен номер) на Вашия представител на Yamaha. 

2.4    По подразбиране акаунтът Ви се задава на „частно“. Това означава, че само приятелите, с които сте свързани в рамките на Yamaha Community, ще могат да виждат информация за акаунта Ви. Ако пожелаете, можете също така да превключите настройката за поверителност на „публично“. В резултат на това други потребители на Yamaha Community, които не са (още) свързани с Вас приятели, ще могат да виждат информацията за акаунта Ви. Използване без акаунт 

2.5    Ако нямате акаунт, по принцип няма да обработваме личните Ви данни. Всички данни ще бъдат записани на Вашето собствено устройство и няма да се прехвърлят на наши сървъри. В качеството си на потребител без акаунт ще можете единствено да запазите една конфигурация на мотоциклет на устройството и няма да можете да изпращате конфигурации на представителя, да записвате проследени маршрути, постижения, информация за представителя или да използвате функциите на Yamaha Community (например да каните, споделяте и предизвиквате Вашите приятели). Може да обработим Вашия имейл адрес, ако някой с акаунт Ви изпрати покана да се присъедините към Yamaha Community и направи връзка като приятел. 

2.6    Ако все още не ползвате приложението, може да обработим Вашия имейл адрес, ако друг потребител на приложението с акаунт Ви изпрати покана да се присъедините към Yamaha Community и ви свърже като приятел и ако след това Вие приемете тази покана. 

2.7    Ще запазим Ваши лични данни, свързани с акаунти на наши сървъри, разположени в Холандия. Ако се свържете с нас чрез имейл адреса по-долу, личните Ви данни, съдържащи се в имейла, ще бъдат прехвърлени към наши имейл сървъри, които се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Предприели сме стъпки, за да гарантираме, че личните Ви данни са защитени в такъв случай. 


3    За какви цели ползваме личните Ви данни? 

3.1    Ако имате акаунт, може да обработваме личните Ви данни за следните цели: контрол на достъпа и защита на акаунта, предоставяне на разрешение да ползвате функциите на нашето приложение, обработка на Вашите заявки за тест райд или получаване (онлайн) на бюлетини, брошури, сделки и друга информация, поддържане на контакт с Вас, вътрешно управление, развитие и подобряване на нашите продукти и услуги, проучване на пазара и други анализи, обработка на оплаквания и спорове и съответствие на приложими закони и разпоредби. 

3.2    Ако нямате акаунт, ще обработваме личните Ви данни единствено за да позволим на другите потребители да Ви изпратят покана. 

3.3    Вашите лични данни не се обработват за други цели, освен описаните в тази Декларация за поверителност. 


4    Кой може да получава Ваши лични данни? 

4.1    Може да ангажираме външен доставчик на услуги, който предоставя услуги като процесор за данни. Подобни процесори за данни може да обработват личните Ви данни само от наше име и в съответствие с нашите инструкции. За тази цел ние сключваме договори за обработка на данни със всеки процесор за данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните. 

4.2    Извън ситуациите, описани в тази Декларация за поверителност, ние няма да разкриваме личните Ви данни на други лица, освен ако не сметнем, че това се налага, за да изпълним задълженията си към закона, да защитим нашите права или правата на други лица или да се съобразим с изискванията на настоящата Декларация. 


5    Колко дълго държите нашите лични данни? 

5.1    Ще съхраняваме личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо за описаните цели. Ако сте създали акаунт, ще съхраняваме цялата Ваша информация, свързана с акаунта, докато не промените или изтриете подобна информация или целия акаунт на нашия уеб сайт  [link]. Ще изтрием акаунта Ви в рамките на 24 часа след заявката Ви. Можете също така да промените и да изтриете всички Ваши свързани приятели, проследени маршрути, завършени предизвикателства и конфигурации на мотоциклети чрез приложението. 


6    Сигурност 

6.1    Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас. Правим всичко възможно да осъществяваме адекватни технически и организационни мерки по сигурността, за да защитим управляваните от нас Ваши лични данни от загуба, злоупотреба и подправяне. 

  Бисквитки 

7.1    Ние не използваме бисквитки във връзка с приложението. 

  Как можете да упражнявате правата си? 

8.1    Имате въпроси за това, как обработваме личните Ви данни, искате да проверите или искате да поправим или изтрием личните Ви данни? Потърсете ни чрез данните за контакт по-долу. 

Yamaha Motor Europe N.V.

 Koolhovenlaan 101 (1119 NC)

 Schiphol-Rijk, Холандия 

Регистрирани в Холандската търговска камара под № 34084613. 


Ще ни намерите на адрес: 

Digital Marketing & CRM

 Пощ. Кутия 75033,

 1117 ZN Schiphol, Холандия,

 тел.: +31 20 654 6000; 

email: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu