Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА YAMAHA

Това приложение на Yamaha е предоставено безплатно от Yamaha Motor Europe N.V., а също така и от името на офисите на клоновете и филиалите (по-нататък в текста наричани ние, нас / нашите). Това приложение Ви дава възможност да се насладите в още по-голяма степен на мотоциклета Yamaha, като Ви предлага много характеристики и функции, като например конфигуриране на мотоциклета, и в бъдеще проследяване на маршрутите Ви, преминаване по предложени маршрути, гледане на видео, наръчници с практични съвети и Yamaha Community (клуб на Yamaha), който Ви дава възможност да каните, споделяте и призовавате приятелите си, да запазвате постижения и да изпращате конфигурациите си от мотоциклети на Вашия представител на Yamaha. Като се регистрирате и ползвате приложението, Вие се съгласявате да се придържате към настоящите Условия. От време на време може да променяме настоящите Условия. Моля, прочетете внимателно настоящите Условия, преди да използвате приложението. Всички преводи на Условията се предоставят единствено за удобство или поради изискване на мастното законодателство. В случай на спор между английската и не-английската версия на настоящите Условия, английската версия е меродавна. Приложението, включително Потребителско съдържание, като например текстове, видео, аудио, модели, конструкции, наръчници, създадени конфигурации на мотоциклети и друга информация и материали (в това число и защитени от правата за интелектуална собственост) и Yamaha Community, се управлява от Yamaha Motor Europe N.V. акционерно дружество с ограничена отговорност, учредено по холандския закон. Можете да ни намерите на адрес: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Холандия, регистрирани в Холандската търговска камара под № 34084613, Digital Marketing & CRM, P.O. П. кутия 75033, 1117 ZN Schiphol, Холандия, тел.: +31 20 654 6000; имейл:  app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu


Последна редакция на настоящите Условия: 17 май 2017.


1    Използване на приложението от Ваша страна 

1.1    Приложението може да се използва от всеки, който е навършил 18 години. Можете да изтегляте, инсталирате и използвате едно копие от приложението на едно мобилно устройство, единствено за Ваша собствена нетърговска и лична употреба, урегулирана от настоящите Условия. 

1.2    Предоставяме Ви приложението безплатно, но когато отворите или използвате определени функции от него, включително данни, използвани от фонови процеси, свързани с приложението, когато то не е активно отвореното приложение на устройството, ще важат тарифите и таксите на Вашия доставчик. Вие сте отговорни за всички суми, начислени Ви от доставчика и свързани с приложението. 

2    Създаване на акаунт 

2.1   Трябва да създадете акаунт, за да получите достъп до всички функции на приложението. За да създадем Вашия акаунт, ще Ви помолим да предоставите някои лични данни, като например име и имейл адрес, или можете да създадете акаунт с профила си от социална мрежа (напр. Facebook, Google+). Можете да започнете да ползвате приложението след като бъде приета регистрацията Ви. Имаме правото да отхвърлим заявката Ви за акаунт по всякакви причини. Не може да направите повече от един акаунт. Не може да прехвърляте или да продавате акаунта си. 

2.2    Носите отговорност за всеки достъп до и за всяка употреба на Вашия акаунт и за предотвратяване на неразрешеното му използване. За да се защити и да се поддържа сигурността на Вашия акаунт и Yamaha Community да остане забавно и безопасно място: a)    Ще зададете сигурна парола, която е необходима за влизане във Вашия акаунт. Няма да споделяте паролата си, нито ще допускате друг да влиза и да ползва акаунта и незабавно ще ни уведомите, ако знаете или имате причини да подозирате, че някой друг знае, има достъп или ползва Ваши потребителско име и парола; b)    Няма да подавате потребителско съдържание, нито ще предприемате действия, нито пък ще използвате приложението по начин, който засяга нашите или нечии чужди права, в това число, но без да се изчерпва от това, права на интелектуална собственост или лични права, нито пък нарушава приложимите закони и разпоредби; 

3    Права на интелектуална собственост 

3.1    Приложението е само лицензирано за Вас, но не Ви е продадено в разбирането на тези Условия. Всички права на интелектуална собственост в приложението остават наши, в това число промени, корекции, адаптации или преводи на приложението. 

3.2    Вие запазвате собственост над Вашето потребителско съдържание. Като подавате Вашето потребителско съдържание, Вие изрично заявявате, че носите еднолично отговорност за точността, законосъобразността, благоприличието и легитимността му и че имате правото да го публикувате чрез приложението и да лицензирате потребителското си съдържание. Предоставяте ни неексклузивен, безусловен, постоянен, неотменим, подлежащ на прехвърляне, валиден в целия свят лиценз без роялти за ползване, изпълняване, показване, адаптиране, превод, промяна, публикуване, разпространение, предаване или излъчване на Вашето потребителско съдържание за цели, свързани с приложението, в това число, но без да се изчерпва с това, и Yamaha Community. 

4    Лични данни 

4.1    Ще обработваме личните Ви данни в съответствие с нашата Декларация за поверителност Privacy Statement. Ние не поемаме отговорност и не подлежим на подвеждане под отговорност, нито упражняваме контрол над правилата за поверителност на уебсайтовете, приложенията или услугите на трети страни, използвани от приложението, включително доставчиците на социални мрежи (напр. Facebook).

 
5    Юридическа отговорност и обезщетяване 

5.1    Нашето приложение е настроено с възможно най-голямо внимание. Правилното функциониране на приложението зависи също и от фактори, които са извън нашия контрол и за които носят отговорност трети лица, като например мрежата на Вашия доставчик и приемането на Wi-Fi и GPS. Ние не гарантираме, че (части от) приложението ще бъдат (напълно) достъпни през цялото време или че приложението и предоставената информация (в това число, но без да се изчерпва с това, мотоциклетни части, наръчници с практически съвети, цени и наличие на модели и части) са пълни, правилни, актуални, пригодни за определена цел или пък без наличие на обидно, неподходящо, незаконосъобразно или предизвикващо възражения потребителско съдържание. Запазваме си правото да отстраняваме, изтегляме или поправяме (части от) приложението. 

5.2    Вие изрично се съгласявате, че всеки достъп до и използване на приложението е изцяло на Ваш собствен риск. Ние не поемаме отговорност и не подлежим на подвеждане под отговорност на каквато и да е основа за щети или други последствия, свързани с или произтичащи от Вашето използване или невъзможност да използвате (по нужния начин) приложението (негови части), нашия неуспех при използването на тези Условия или недостатъците на трети лица. Използването на приложението не бива да пречи на управлението на мотоциклета. Длъжни сте винаги да карате безопасно и да съблюдавате всички правила на пътя. 
Силно вярваме в отговорното каране и не подкрепяме, насърчаваме или оправдаваме безотговорно и безрасъдно поведение по време на каране. Отговорност е на водача да се грижи за себе си и за действията си. Спазването на законите за движение по пътищата, законите за обществен ред и др., като част от трафика и повишеното внимание за опсности, пешеходци и други превозни средства са от изключителна важност за безопасното и отговорно каране. Не поемаме никаква отховорност за каквито и да е телесни повреди на мотоциклетисти или други участници в движението, които участват в каквито и да е прояви и изпозлват каквато и да е информация предоставена от нашите приложения и други дигитални платформи. 

5.3    Ние не поемаме отговорност и не подлежим на подвеждане под отговорност, нито пък следим, подкрепяме или упражняваме контрол над приложения, уеб сайтове или услуги на трети лица, свързани с или използвани от приложението, в това число тяхната точност, достъпност, функции и приложими условия и правила. Ако имате въпроси по практиките и правилата на трети лица, прегледайте техните съответни условия и правила и се свържете с тях. 

5.4    В случай, че бъдем подведени под отговорност по задължително прилаган закон, нашата отговорност на каквато и да е основа за каквито и да е щети ще бъде ограничена до пълния размер, предвиден от приложимия закон. Всички ограничения на нашата отговорност престават да са в сила, ако щетите са били причинени нарочно или поради силно недоглеждане от наша страна. 

5.5    Вие се съгласявате да ни предпазите от претенции, искове и подобни действия от страна на трети лица, свързани с или произтичащи от Вашето използване на приложението, нарушаването на тези Условия или друго незаконосъобразно поведение. 

6    Прекратяване 

6.1  Можете да използвате приложението за неопределен период от време до прекратяването съгласно настоящите Условия. Независимо от останалите клаузи, ние имаме правото по всяко време, по наше усмотрение и без писмено предизвестие или причина да прекратим временно или завинаги Вашия акаунт, като това стане незабавно, да изтрием или променим Вашето потребителско съдържание и да не Ви позволим да създадете нов акаунт, без да подвеждаме под отговорност Вас или трети лица. Можете да закриете Вашия акаунт по всяко време от нашия уебсайт [връзка] и да прекратите достъпа и ползването на приложението. Ако създадете акаунт и влезете в приложението с профила си от социална мрежа, можете също така да прекратите акаунта си, като оттеглите удостоверяването за приложението от профила в социалната мрежа на съответния доставчик на социална мрежа (напр. Facebook). 

6.2    Ако нарушите тези Условия по какъвто и да е начин или предприемете други незаконосъобразни действия, имаме правото без никакви задължения, отговорности или ангажименти да проверим Вашето потребителско съдържание и Вашето поведение и да вземем подходящите мерки, които може да включват, без да се изчерпват с: (a) промяна или отстраняване на Вашето потребителско съдържание (б) прекъсване или прекратяване на акаунта Ви и/или достъпа Ви до приложението, като това стане незабавно и (в) възстановяване на щети или разходи. 

6.3    След прекратяване правото Ви за достъп и ползване на приложението незабавно престава да съществува и Вашето потребителско съдържание ще бъде изтрито. Всички клаузи, за които е предвидено да останат в сила след прекратяването на Условията, ще останат в сила след това прекратяване. 


7    Приложими закони и спорове 

7.1    Настоящите Условия се урегулират в съответствие със законите на Холандия. Всички спорове, искове или други причини за действие, произтичащи от или свързани с Условията и/или Вашия достъп до или използване на приложението, трябва да се решават от компетентен холандски съд.