Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Правила за поверителност

Yamaha Motor Europe N.V., нейните филиали и свързани лица (наричани заедно и поотделно „Yamaha Motor Europe“) ще обработват личната Ви информация много грижливо, тъй като уважаваме поверителността на клиентите си и посетителите на Сайтовете ни. Настоящите Правила за поверителност, които представляват неразделна част от Правната декларация, определят политиката за поверителност на Yamaha Motor Europe, отнасяща се за (защитените с парола области на) всички свързани корпоративни Сайтове на свързаните лица на Yamaha Motor Europe, в които има връзки към който и да е от Сайтовете (наричани заедно „Сайтове“ и поотделно „Сайт“).
Във връзка с обработването на Вашите Лични данни от страна на Yamaha Motor Europe N.V. и/или който и да е от нейните филиали съгласно приложимото законодателство за защита на данните Yamaha Motor Europe N.V. действа като администратор на данни. Всякакви въпроси, жалби или искания във връзка с дейностите за обработка на данни, извършвани от Yamaha Motor Europe N.V. и/или който и да е от нейните филиали, може да бъдат отправяни към Yamaha Motor Europe N.V. Можете да намерите данните за контакт на Yamaha Motor Europe N.V. в Сайта/Сайтовете.
 

1 Лични данни
За целите на настоящите Правила за поверителност „Лични данни“ означава всяка информация, чрез която можете да бъдете лично идентифицирани, и включва, без да се ограничава до, Вашето име, фамилия, адрес, (мобилен) телефонен номер, имейл адрес, възраст, дата на раждане, пол, професия, данни и подробности за продукти, предпочитания за продукти, удовлетворение от продукти, език, изживяване при шофиране и друга информация, която е посочена ясно при събирането на данните.

2 Интерактивни секции
За целите на настоящите Правила за поверителност „Интерактивни секции“ означава всички области на Сайтовете, които Ви позволяват да комуникирате чрез тях с други посетители на Сайта или с Yamaha Motor Europe, като например форуми, клубове, анкети, имейли и други подобни.

3 Директен маркетинг
За целите на настоящите Правила за поверителност „Директен маркетинг“ означава всяка пряка комуникация между Вас и Yamaha Motor Europe с цел информация относно продукти и услуги, създаване на клиентски профил и персонално обслужване на клиентите.

4 Правилата ни за поверителност регламентират обработката на Вашите Лични данни, включително, но не само, събирането, използването, запазването и защитата на предоставена и/или събрана от Вас информация. Правилата на Yamaha Motor Europe определят използването на Вашите Лични данни само за следните конкретни цели:

 • реализация и предоставяне на продукти и услуги на Yamaha Motor Europe, включително гаранционни услуги;
 • отговор на запитвания и заявки;
 • изпращане на уведомления и материали, които може да представляват интерес за Вас (като например бюлетини, брошури и други изпращани по пощата материали);
 • анализ на Директен маркетинг и оферти;
 • осигуряване на защита, включително контрол на достъпа и подобряване на Сайта ни;
 • вътрешна оценка на продукти и услуги на Yamaha Motor Europe;
 • придобиване на знания за повишаване на качеството и подобряване на стоките;
 • маркетингови проучвания и други анализи за повишаване на качеството и подобряване на стоките;
 • други цели на използване, които са посочени ясно към момента на получаване на Личните данни.


5 Правилата на Yamaha Motor Europe определят съхранението на Вашите Лични данни да продължава само толкова, колкото е необходимо за тези цели. Личните данни се съхраняват за определен период след края на предоставянето на услугите или за период, необходим за изпълнение на задълженията в съответствие със законите и подзаконовите актове.

6 Вашите Лични данни няма да се използват за целите на Директния маркетинг без предварително съгласие. Вие имате право, ако желаете, да се регистрирате за тази услуга, когато предоставяте лична информация. Освен това не носим отговорност и нямаме задължение за, нито следим, препоръчваме или имаме някакъв контрол над приложения, уебсайтове или услуги на трети страни, използвани в нашите Сайтове, като например платформи на социални мрежи (например Facebook), които е възможно да използвате за създаване на акаунт и влизане в Сайтовете ни, включително тяхната точност, наличност, функционалности и приложими правила и условия, в това число правилата им за поверителност и бисквитки. Ако имате въпроси относно практиките и правилата на трети страни, прегледайте съответните техни правила и условия и се свържете с тях.

7 Вие давате съгласието си доброволно и имате право да го оттеглите по всяко време. Ако оттеглите съгласието си, което сте ни дали за използване на предоставените от Вас Лични данни, ще се постараем да изтрием тези данни от базите ни данни, но ако го направите, това няма да засегне законността на използването от наша страна на Вашите Лични данни преди това оттегляне. Можете да оттеглите съгласието си самостоятелно (например чрез страницата на акаунта, портала за клиенти) или като използвате посочения по-долу адрес или имейл.

8 Работим в тясно сътрудничество с определени трети страни, включително упълномощени други компании на групата Yamaha Motor, старателно подбрани бизнес партньори и подизпълнители, и може да получаваме информация за Вас от тях.

9 Yamaha Motor Europe не продава, не отдава под наем и не разпространява по друг начин Вашите Лични данни на трети страни, освен доколкото е необходимо Yamaha Motor Europe да предоставя услугите, за които сте предоставили доброволно информация. Може да споделяме Вашите Лични данни с който и да е член на групата ни и упълномощени трети страни, работещи от името на Yamaha Motor Europe. Няма обаче да използваме и споделяме Вашите Лични данни за каквато и да е цел, която не сме Ви съобщили преди това. Обработката от името на Yamaha Motor Europe може да се извършва от нейните филиали и свързани лица, както и от всяка друга трета страна, с която Yamaha Motor Europe сключва съответните договори за гарантиране на съответствието с приложимото законодателство за защита на данните. Можете да изберете да създадете акаунт при нас и да влизате в Сайтовете ни, като използвате профила си в социална мрежа, като например Facebook и Google+. Ако използвате тази възможност, ще обработваме името и имейл адреса Ви заедно с идентификатор на акаунта от профила Ви в социалната мрежа с цел валидиране и удостоверяване на акаунта и данните Ви за влизане, автоматично попълване на данните на акаунта Ви и разрешение да използвате всички функции на Сайтове ни. Можете по всяко време да изтриете целия си акаунт чрез Сайта ни [връзка], или да премахнете това упълномощаване чрез профила си в уебсайта на доставчика на социалната мрежа. Можете да намерите повече информация относно настройките за поверителност на профила Ви в социалната мрежа и как можете да оттеглите упълномощаване в уебсайта на доставчика на социалната мрежа (вижте тук [връзка], ако сте използвали Facebook, и тук [връзка] ако сте използвали Google+). Моля, имайте предвид, че в резултат от използването на профила Ви в социална мрежа, доставчикът на съответната социалната мрежа също ще обработва Вашите Лични данни, включително информация относно достъпа Ви до нашите уебсайтове и/или приложения. Нямаме контрол над и не носим отговорност за обработката на Вашите Лични данни от този доставчик на социална мрежа, явяващ се трета страна. Можете да намерите правилата за поверителност на Facebook тук [връзка] а на Google тук [връзка].

Сайтовете съдържат връзки към сайтове и страници, съответно управлявани и поддържани от независими трети страни. Yamaha Motor Europe не контролира използването на информацията, предоставена на такива трети страни, и цялата тази информация ще се регламентира от правилата за поверителност на третата страна.

10 Yamaha Motor Europe прилага широкоизползвана технология за защита на Вашите Лични данни от незаконно използване. До данните Ви има достъп само упълномощен персонал. Ако партньорите на Yamaha Motor Europe изпълняват част или всички задачи, свързани с онлайн анкети на Yamaha Motor Europe, Yamaha Motor Europe е сключила споразумение с тях, че ще обработват Вашите Лични данни със същото ниво на строга поверителност. Съхранението и изпращането на данните Ви по интернет се защитава посредством съвременна широкоизползвана технология.

11 Данните, които събираме от Вас, може да се прехвърлят към или съхраняват на място извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Ако това се случи, данните Ви трябва по закон да бъдат предмет на ниво на защита, подобно на това, което биха имали в границите на ЕИЗ. Предприемаме всички стъпки, които са оправдано необходими за гарантиране на сигурното съхранение и обработката на данните Ви в съответствие с настоящите правила за поверителност и всички приложими закони, включително чрез подписване на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Можете да се свържете с нас, ако искате да получите повече информация относно мерките, които сме предприели за защита на Вашата информация в тази

12 Ако поискаме съгласие за обработката на Лични данни, лицата, които не са навършили 16 години, може да предоставят Лични данни само със съгласието на своя законен представител (например родител).

13 Може да използваме бисквитки. Бисквитките са файлове или части от информация, които може да се запазват на твърдия диск на компютъра Ви, когато посещавате Сайта ни. Използваме бисквитки като инструмент, който ни позволява да персонализираме изживяването Ви, да отговорим по-добре на интересите и предпочитанията Ви или просто да Ви улесним при влизането и използването на услугите. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат бисквитки. Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да настроите компютъра си да отказва бисквитки или да Ви предупреждава при тяхното запазване. Ако откажете да използвате бисквитки, възможността ни да Ви предоставяме персонализирани услуги ще бъде ограничена. Бисквитките не могат и няма да бъдат използвани за установяване на имейл адрес на респондентите, за получаване на информация от твърдия диск или за събиране на поверителна или чувствителна информация за тях. Освен това бисквитките не могат да бъдат прочетени от друг уебсайт освен от онзи, който ги е поставил. Можете да намерите подробности за правилата ни за бисквитки и начините, по които ги използваме, тук [връзка]

14 Ако участвате в наши анкети, ще се радваме, ако ни разрешите да се свързваме с Вас по-късно за други проучвателни цели, като например за мнението Ви относно нови продукти, функции и др. Ако отбележите с отметка тази опция, която е включена в повечето въпросници, може впоследствие да се свързваме с Вас по имейла или по телефона.

15 Не вземаме решения (които имат правни последствия или други също толкова съществени последствия) въз основа на автоматизирана обработка, включително профилиране, без да получим изричното Ви съгласие за това.

16 Може да се изискват Лични данни за законови цели или за изпълнението и сключването на договор. В този случай, ако не можете да дадете необходимата информация, няма да можем да предоставяме услугите на групата Yamaha Motor по надлежен начин.

17 Като субект на данни имате определени права във връзка с обработката от наша страна на Вашите Лични данни. Вие можете:

 • да поискате достъп до Личните си данни, които съхраняваме;
 • да поискате от нас да коригираме или допълним Вашата информация, ако считате, че обработваните от нас Ваши Лични данни са неточни или непълни;
 • да поискате от нас да изтрием определени Лични данни;
 • да поискате да ограничим обработката на Вашите Лични данни;
 • да възразите срещу обработката от наша страна на Вашите Лични данни.

Ако имате въпроси или жалби относно обработката на Вашите Лични данни, пишете на следния адрес:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – The Netherlands.

Ако Вашите Лични данни се променят (като например Вашия пощенски код, имейл адрес или телефонен номер) или ако имаме неточна информация, ще се постараем да ги коригираме, актуализираме или изтрием от базата ни данни. Ако не желаете да се свързваме с Вас повече, незабавно ще спрем да обработваме Вашите Лични данни. Когато се свързвате с нас, непременно ни предоставете точното си име, адрес, имейл адрес и/или телефонен(ни) номер(а), за да сме сигурни, че ще обработим искането Ви правилно.

Можете също да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните. Лицето ще администрира въпросите или жалбата Ви и ще Ви предостави допълнителна информация относно това как ще бъдат обработени. Моля, свържете се с него на:

Имейлdpo@yamaha-motor.nl

18 Относно обработката на Лични данни на физически лица можете да подавате жалби до Вашия национален надзорен орган за защита на данните.

19 Yamaha Motor Europe си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя или премахва части от настоящите Правила за поверителност по всяко време.

20 By using our website you automatically agree to the YouTube Privacy Policy. Which you can find in more detail here.

Последна актуализация: 25/03/2020