Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Опори за спортно челно стъкло

  • bs2-283j2-00-00
44,24 €

Compatible

Not compatible with your Yamaha

Search for compatible items
Данни за продукта
Скоби, необходими за монтаж на опционалното спортно челно стъкло
Характеристики
  • Позволяват правилно закрепване на спортното челно стъкло