Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Модул на високоефективен въздушен филтър от пяна GYTR

  • 2hc-e4827-e0-rk

Compatible

Not compatible with your Yamaha

Search for compatible items
Данни за продукта
Осигурява максимален въздушен поток с максимално филтриране на праха за по-добра защита на двигателя
  • Може да се мие и използва повторно
  • Слой за забавяне на горенето
  • Три слоя за максимално филтриране на праха.
  • Включена рамка
  • Предварително намаслен и готов за употреба
  • За поддръжка са необходими масло за въздушни филтри и почистващо средство за въздушни филтри
  • GYTR от Twin Air