Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Монтажна пластина за горни багажници

  • b7n-284x0-03-00

Compatible

Not compatible with your Yamaha

Search for compatible items
Данни за продукта
Монтажна пластина за горен багажник, за монтиране върху базата за заден багажник Yamaha Genuine Accessories.
Характеристики
  • Пластина, позволяваща поставянето на предлаганите като опция 39-литрови и 50-литрови горни багажници
  • Необходима при използване на горните куфари в комбинация с допълнителния заден багажник специално за модела
  • Лесен монтаж