Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там
2020 WR450F и WR250F ще бъдат налични само в състезателна спецификация без EU4 хомологация за използване по затворени писти, в частни територии и на конкретни събития, на които е разрешено участие с нерегистрирани превозни средства. Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha ви насърчава да карате внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На илюстрациите може да е показан професионален мотоциклетист, управляващ при контролирани условия или на затворена писта. Възможно е показаните на илюстрациите мотоциклети да са оборудвани с оригинални принадлежности на Yamaha и/или принадлежности, които не са с марката на Yamaha, предназначени само за използване на затворени писти. Цялата информация е предоставена с цел общи насоки. Спецификациите и външният вид на продуктите и аксесоарите на Yamaha, както и на аксесоарите, които не са с марката Yamaha, подлежат на промяна без предизвестие. Аксесоарите, които не са с марката Yamaha, са изцяло разработени и произведени от съответните трети страни. Yamaha не гарантира наличността на показаните продукти и аксесоари на местните пазари. В някои държави може да се предлага ограничена гама от продукти и аксесоари. Yamaha има правото да прекрати поддръжката на дадени продукти и аксесоари без предизвестие. На местата, където това е приложимо, цените на продуктите и аксесоарите на Yamaha може да се различават в зависимост от местните изисквания и условия. Тази информация не предоставя никакви права. Свържете се с местния представител на Yamaha за повече подробности и наличности.