Používáme cookies, abychom lépe porozuměli návštěvníkům našich webových stránek tak, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, výrobky, služby a z marketingových důvodů.

Pokud budete pokračovat beze změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že chcete přijímat všechny cookies na webových stránkách Yamaha. Pokud však chcete, můžete kdykoliv změnit Vaše nastavení cookies. Chcete-li se dozvědět více o cookies týkajících se našich webových stránkách, jak je používáme, a jejich výhody, přečtěte si sekci "Jak Yamaha používá cookies" na webových stránkách Yamaha.

 

Ten, kdo chce maximální výkon, potřebuje správný lodní šroub.

Lodní šroub je tím nejpodstatnějším.
Pokud jste ještě nevyzkoušeli žádný z lodních šroubů Yamaha z naší široké nabídky, nevyužíváte svůj závěsný motor naplno. V podstatě lze říci, že správný lodní šroub Yamaha může zajistit maximální zrychlení a nejvyšší rychlost závěsného motoru, jeho příznivou spotřebu paliva i životnost – to vše při zajištění tiššího chodu a lepší ovladatelnosti. Bez ohledu na použití vždy najdete originální lodní šroub Yamaha, který vám pomůže dosahovat nejlepšího možného výkonu.

Zkontrolujte stávající sklon a velikost
Jako první krok je vhodné zjistit sklon (stoupání) lopatek vašeho současného lodního šroubu, který je uveden na jeho náboji. Vaše zkušenosti s tímto lodním šroubem budou velmi užitečné pro správný výběr nového lodního šroubu.

Poraďte se s prodejcem
Využijte jeho znalostí a nechte si doporučit lodní šroub na základě značky vašeho člunu, jeho modelu a roku výroby. Záleží také na modelu motoru a jeho identifikačním čísle. Důležitá je i velikost a provedení stávajícího lodního šroubu, současné maximální otáčky při plném plynu a jmenovité maximální zatížení. Pokud je to možné, vždy si doporučené lodní šrouby vyzkoušejte přímo na vodě.

INFORMACE O LODNÍCH ŠROUBECH

Propellers Pitch

SKLON (STOUPÁNÍ)
Sklon neboli stoupání představuje „teoretickou“ vzdálenost (v palcích), kterou by lodní šroub urazil na jednu celou otáčku, pokud by se posouval v pevné látce. Lodní šroub s plošším sklonem (menším stoupáním) bude disponovat lepším zrychlením a rozjezdy a také tahem, bude mít ovšem nižší maximální rychlost. Lodní šroub se strmějším sklonem (větším stoupáním) bude mít naproti tomu menší tah, ale vyšší maximální rychlost. Se správným lodním šroubem dokáže motor dosáhnout výrobcem udávané horní hranice otáček při plném plynu při normálním a velkém zatížení, avšak bez jeho překročení. Každý palec stoupání odpovídá přibližně 150 +/– 50 OT/MIN.

Propellers diameter

PRŮMĚR
Průměr představuje celkovou šířku „kružnice“, kterou opisují špičky lopatek při otáčení šroubu. Lodní šrouby s větším průměrem ženou větší množství vody a zanořují se do vody hlouběji, obvykle se proto používají na velkých a těžkých člunech nebo člunech, které mají výše umístěná lůžka motorů. Lodní šrouby menšího průměru se většinou používají u lehčích člunů, na kterých pracují blíže k hladině vody, nebo v případech, kdy potřebujete využívat vyšší otáčky motoru.

Propellers blades

POČET LOPATEK
Nejběžnější jsou lodní šrouby se třemi lopatkami, které nabízí dobrý celkový výkon, maximální rychlost i účinnost pro většinu použití. Lodní šrouby se čtyřmi lopatkami umožňují větší náklon a zvedání zádi a omezují provzdušňování lodního šroubu, což obvykle klade větší nároky na tah motoru, s následkem nižších maximálních rychlostí a odlišným charakterem ovládání.GEOMETRIE LOPATEK
Geometrie lopatek označuje skutečný tvar lopatky. Obměnami tvarů lopatek, jejich průměru a úrovně stoupání lze dosahovat odlišných vlastností jednotlivých typů a provedení lodních šroubů.

POVRCHOVÁ PLOCHA LOPATEK
Povrchová plocha lopatek představuje celkovou plochu lopatek. Čím větší je povrchová plocha lopatek, tím více vody může lodní šroub hnát a dosahovat tak rychlejších rozjezdů a vyšší účinnosti klouzání po vodě. Příliš velká povrchová plocha lopatek však může vytvářet výrazně vyšší odpor, se kterým může dojít ke snížení otáček motoru a negativnímu ovlivnění jízdních vlastností člunu.


Propellers cup blade

OBLOUK
Oblouk je malá zaoblená hrana špičky lopatky anebo její odtokové hrany. Ve správné míře pomáhá oblouk omezit provzdušňování a prokluz lodního šroubu, takže motor může být umístěn výše a zvládne vyšší náklon zádi. Příliš velký oblouk však může vytvářet nadměrně velký točivý moment řízení a zvedání zádě a omezovat tak schopnost motoru dosáhnout a udržovat správné otáčky při určitém sklonu (stoupání).

NÁKLON

Propellers rake

Náklon představuje úhel sklonu lopatek vůči středovému náboji šroubu a uvádí se ve stupních. Lodní šroub s velkým náklonem se hodí pro případy, kdy je motor namontován vysoko, aby se omezilo provzdušňování a náklon zádi Příliš velký náklon však může zvyšovat namáhání motoru, zpomalovat rozjezdy a negativně ovlivňovat výkon i ovladatelnost. Lodní šroub s malým úhlem náklonu přináší menší namáhání motoru a obvykle umožňuje rychlejší rozjezdy a vyšší provozní otáčky na plný plyn.


SDS – SYSTÉM TLUMENÍ ŘAZENÍ
Unikátní systém tlumení řazení (SDS) společnosti Yamaha, který omezuje nepříjemné rázy a zvukový doprovod při řazení, využívá k pohlcení hluku a vibrací drážkovou podložku na zádi a drážkový pryžový náboj oběžného kola. Toto pečlivě zkonstruované řešení přináší plynulejší a tišší řazení.