Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Asociace ACEM představuje novou strategii bezpečnosti v odvětví:

The Safe Ride to the Future 2.0

ACEM (Motocyklový Průmysl v Evropě) apeluje na své členy i na státní a místní autority, aby v rámci nové strategie „The safe ride to the future 2.0" („Bezpečná jízda do budoucnosti 2.0“) pokračovali v úsilí o zlepšování bezpečnosti motocyklového provozu na evropských silnicích.

Nová strategie bezpečnosti silničního pokročilou pokrývá nejen bezpečnostní technologii a budoucí konektivitu, ale také širší rámec přesahující samotné vozidlo. Zabývá se tématy, jako je školení po získání řidičského průkazu a mezinárodní spolupráce mezi hlavními zúčastněnými stranami.

V souladu s programem Cíle udržitelného rozvoje, který představila OSN, podporuje dokument Bezpečná jízda do budoucnosti 2.0 závazek tohoto odvětví snížit počet úmrtí v silniční dopravě v letech 2020 až 2030 nejméně o 50% a navrhuje doporučení ve čtyřech oblastech: nejvyšší plánování, lidský faktor, infrastruktura a vozidla.

-

Navrhovaný rámec vychází z dlouhodobého závazku tohoto odvětví v oblasti technologie vozidel a má za cíl přispět ke vzniku propojeného, kooperativního a automatizovaného dopravního systému budoucnosti.

-

Kromě toho řeší program Bezpečná jízda do budoucnosti 2.0 problém nejednotnosti výcviku pro získání řidičského průkazu v EU a klade si za cíl zlepšení bezpečnosti silničního provozu z pohledu lidského faktoru. Rozpracovává také přínosy Evropské Značky Kvality Školení o Motocyklech, jejímž cílem je zviditelnit nejlepší výcvikové programy dostupné v EU. ACEM očekává, že v nadcházejících letech bude mít každý členský stát alespoň jedno certifikované školicí středisko, přičemž konečným cílem je zvýšit počet jezdců, kteří se účastní dobrovolných kurzů zaměřených na bezpečnost, a tím zvýšit bezpečnost.

Stefan Pierer, prezident ACEM říká: „Kombinace všech těchto snah přispěje jednak k větší bezpečnosti na evropských silnicích a také k většímu využití výhod motocyklové dopravy ve společnosti. K těm patří lepší přístup k pracovním místům a službám díky cenově dostupné mobilitě, snížení dopravní zátěže a také sportovní, volnočasové a turistické vyžití.“

-

Eric de Seynes, prezident a generální ředitel společnosti Yamaha Motor Europe N.V., potvrzuje: „Systém bezpečnosti, jak ho předkládá ACEM, otevře nové dveře k výraznému zlepšení standardů bezpečnosti jízdy a pomůže tak přilákat mnohem širší okruh uživatelů. Společnost Yamaha vždy vyvíjela a vyvíjí technologie zaměřené na zákazníka, které zvyšují bezpečnost jízdy a zároveň podporují radost z jízdy. Jedním z příkladů jsou naše tříkolové koncepty určené nejen pro dojíždění do práce, ale také pro rekreační jízdu. Naše zaměření na pokročilé systémy řízení jízdy a integraci člověka se strojem pokrývá další oblast. Integrace technologií, se kterými ACEM přichází, například C-ITS a pokročilá konektivita, navíc bezpečnost a pohodlí jízdy na PTW nejen zvýší ale dodají jim zcela nový rozměr a standard. Yamaha plně podporuje bezpečnostní strategii ACEM a bude usilovat o začlenění jejích doporučení do budoucích produktů. Do té doby vyzýváme všechny jezdce, aby jezdili bezpečně, a to nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním jezdcům.”

-