Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Moving You

Moving You je série krátkých dokumentárních videí, která představuje každodenní život zaměstnanců společnosti Yamaha. Jsou to mechanici, jezdci, školitelé, technici a další; pocházejí z různých sociálních prostředí, žijí po celém světě, přesto mají jednu společnou vášeň – vyvolávat u vás Kando – jedinečný pocit velkého vzrušení a hlubokého uspokojení současně. Zveme vás, abyste sledovali jejich mise a sny při našem úsilí o šíření Kando po celém světě, a abyste se usmívali spolu s námi. 

Watch all episodes

 • Episode 01 - Clear Water Project »

  Popis, jak byl v malé vesnici v západní Africe zřízený systém filtrace vody od společnosti Yamaha. Když jsme navštívili čerpací stanici vody, kterou vesničané nyní spravují a provozují sami, vítal nás zvuk radostného smíchu.

 • Episode 02 - Junior Yacht School »

  Poslední prázdninový trénink plavby na otevřeném moři. Děti navštěvující jachetní školu v Hayamě vyrazily na náročné dobrodružství na moři a vydaly se na ostrov Oshima. 

 • Episode 03 - World Technician Grand Prix »

  Podstata filozofie „Jeden na jednoho“ je o vytváření a posilování vazeb s každým zákazníkem. Je to styl a přístup sdílený všemi mechaniky motocyklů Yamaha po celém světě. 

 • Episode 04 - Yamaha Riding Academy »

  Jezdecká akademie Yamaha je jednou z globálních propagačních aktivit společnosti Yamaha, jejichž cílem je zvýšit povědomí o bezpečnosti a naučit lidi, jak správně používat produkty Yamaha. 

 • Episode 05 - The engine control »

  MotoGP je vrcholem mistrovství světa motocyklových silničních závodů. Je to událost, kde všichni nejlepší jezdci světa soutěží o vítězství a kde konstruktéři soustředí veškerý svůj intelekt do zdokonalení jediného stroje. 

 • Episode 06 - Supporting lives of people far north »

  V drsné přírodě severních oblastí Ruska lidé nadále žijí svým tradičním kočovným životním stylem a chovají a pasou soby. Pro tyto národy jsou sněžné skútry životní nutností a nedávno otevřené obchodní zastoupení společnosti Yamaha ve městě severně od polárního kruhu je nyní k dispozici pro jejich potřeby. 

 • Episode 07 - Made in Mauritania »

  V nedávno dokončené továrně na stavbu lodí v přístavním městě na severozápadě Mauretánie začala výroba dlouho očekávaného nového typu rybářské lodi, který má přinést naději lidí na rozvoj prosperujícího rybářského průmyslu.

 • Episode 08 - A desert Christmas »

  Krásné duny jsou zde doslova rájem pro jezdce na terénních motocyklech a čtyřkolkách. O víkendech a svátcích se stávají hřištěm pro davy nadšenců do jízdy v terénu i pro jejich rodiny a přátele. 

 • Episode 09 - Northern Mongolia's durable duo »

  Po celém Mongolsku se rozkládá 99 národních parků. Ochraně přírodních krás a divoké zvěře před pytláky a nelegálními táborníky se v těchto parcích věnuje v celé zemi asi 400 strážců.

 • Episode 10 - Schools for India's dreamers »

  Školy Yamaha Training Schools (YTS) jsou otevřeny mladým lidem v Indii, kteří by jinak neměli prostředky ani příležitost ke studiu nebo odborné přípravě. Poskytují jim školení a instrukce, aby se stali certifikovanými motocyklovými techniky. 

 • Episode 11 - Make the wind your ally »

  Když se přímořskému městu Hayama v prefektuře Kanagawa blíží chladná zima, zůstává v tomto přístavu šest námořníků a jejich instruktorů. Přístav jinak bývá ve všední dny prázdný. Námořníci jsou členy týmu YAMAHA Sailing Team Revs a motivuje je neutuchající cílevědomost. 

 • Episode 12 - Quenching thirst, hand in hand »

  Řeka Senegal teče z horních toků v Guinejské vysočině a v každé z deseti vesnic rozptýlených po povodí řeky v severním Senegalu probíhá práce na instalaci nových systémů společnosti Yamaha pro zásobování čistou vodou. 

 • Episode 13 - Challenge, ascend, overcome. »

  V oddělení výzkumu a vývoje společnosti Yamaha panuje atmosféra, která podporuje spontánní, nezávislý výzkum. Vynakládá se tu úsilí na rozšíření obzoru konstruktérů, aby pak mohli usnadňovat inovace ve stylu společnosti Yamaha. 

 • Episode 14 - Hands like his father »

  Na bienále Yamaha World Technician Grand Prix jste nemohli přehlédnout mladistvého motocyklového mechanika reprezentujícího Tchaj-wan. Tento příběh je o otci a synovi, kteří se snažili stát nejlepšími na světě ve své profesi, o úctě a vděčnosti, kterou mladý muž ke svému otci cítí, a o jejich zápalu a hrdosti coby motocyklových mechaniků.

 • Episode 15 - Sharing dreams »

  Dětské sny neznají hranice. Jakmile děti objeví něco, na co nedokáží přestat myslet nebo z čeho nemůžou spustit zrak, pokud se chtějí někam podívat nebo něco dělat, tenhle dětský sen roste spolu s nimi a drží se jich, i když rostou a dospívají pod ostražitýma a starostlivýma očima svých rodičů.

 • Episode 16 - There for that first ride »

  Chceme, aby první setkání s motocykly přineslo nejšťastnější úsměvy, a chceme, aby si očekávání, napětí a pocit úspěchu sdílené dětmi a jejich rodiči nebo opatrovníky během téhle zkušenosti zamilovali všichni z nich na celý život. 

 • White text

 • White text

©Yamaha Motor Europe N.V. / Yamaha Motor Co., Ltd.

Informace a / nebo obrázky na těchto webových stránkách nesmí být nikdy použity pro komerční nebo nekomerční účely bez výslovného písemného souhlasu Yamaha Motor Europe NV a / nebo Yamaha Motor Co., Ltd. Vždy jezdte bezpečným způsobem a dodržujte všechny místní silniční zákony.