Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Pohonná jednotka

Displej a přepínač

Baterie a nabíječka

Bezpečnostní informace

Děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tuto nabíječku akumulátorů používat pouze pod dohledem nebo po poučení o způsobu jejího bezpečného používání nabíječky a pouze tehdy, pokud si dokážou uvědomit rizika z toho vyplývající.
Děti si s nabíječkou akumulátorů nesmějí hrát.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Pokud je napájecí kabel poškozen, přestaňte nabíječku akumulátorů používat a nechte ji zkontrolovat u autorizovaného prodejce.