Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Engine Variation Options

Otáčení

Standardní otáčení

Při jízdě vpřed se lodní šroub otáčí ve směru hodinových ručiček. Standard pro většinu jednomotorových plavidel.

Protiběžné otáčení

Při jízdě vpřed se lodní šroub otáčí proti směru hodinových ručiček. Obvykle se používá pouze u plavidel se dvěma, třemi nebo čtyřmi motory. Další informace získáte u místního prodejce lodních motorů Yamaha.

Yamaha Motor engine variation options: Rotation

Délka hřídele

Požadovaná délka hřídele závisí na plavidle. Další informace naleznete v příručce pro majitele plavidla nebo u místního prodejce lodních motorů Yamaha.

Shaft Length Sizes

  • S: 38,1 cm / 15 palců
  • L: 50,8 cm / 20 palců
  • X: 63,5 cm / 25 palců
  • U: 76,2 cm / 30 palců
  • E: 88,9 cm / 35 palců
Yamaha Motor engine variation options: Shaft Length

Způsob startování a naklánění

Vyberte si z různých možností podle svých požadavků.

Ruční spouštění

Závěsný motor se spouští pomocí táhla v horní části motoru. Ovládání trimu a naklápění je ruční.

Elektrické a ruční spouštění

Závěsný motor se spouští buď pomocí táhla v horní části motoru, nebo elektrickým startérem s tlačítkem/klíčkem. Pro elektrické zapalování je nutný externí akumulátor. Ovládání trimu a naklápění je ruční.

Elektrické spouštění

Závěsný motor se spouští pomocí tlačítka/klíčku zapalování. Pro toto spouštění je nutný externí akumulátor. Ovládání trimu a naklápění je ruční.

Yamaha Motor engine variation options: Starting Method and Tilt System

Elektrické spouštění s hydraulickým nakláněním*

Závěsný motor se spouští pomocí tlačítka/klíčku zapalování. Pro toto spouštění je nutný externí akumulátor. Hydraulické naklánění je mechanismus naklápění využívající plyn ovládaný uvolňovací pákou na motoru.

Elektrické spouštění s elektrickým ovládáním náklonu*

Závěsný motor se spouští pomocí tlačítka/klíčku zapalování. Elektrické ovládání náklonu* se ovládá spínačem umístěným na páčce plynu nebo na řídicí rukojeti. Pro systém zapalování a náklonu je nutný externí akumulátor.

Elektrické spouštění s elektrickým ovládáním trimu** a náklonu*

Závěsný motor se spouští pomocí tlačítka/klíčku zapalování. Elektrické ovládání trimu a náklonu se ovládá spínačem umístěným na páčce plynu nebo na řídicí rukojeti. Pro systém zapalování a náklonu je nutný externí akumulátor.

*Náklon označuje spuštění závěsného motoru do vody.

**Trim se týká jemnějšího nastavení závěsného motoru během plavby a používá se pro zvýšení výkonu, účinnosti a provozu v mělkých vodách.

Další informace získáte u místního prodejce lodních motorů Yamaha.

Yamaha Motor engine variation options: Starting Method and Tilt System

Metoda řízení

Vyberte si z různých možností podle svých požadavků.

Řídicí rukojeť

Závěsný motor se ovládá (řízení a plyn) rovnou pákou připevněnou k závěsnému motoru.

Dálkové ovládání*

Volba převodového stupně, páčka plynu a volant jsou namontovány na kormidelním stanovišti lodi a propojeny se závěsným motorem pomocí ovládacích lanek nebo hydrauliky.

Drive-by-Wire*

Volba převodového stupně, páčka plynu a volant jsou namontovány na kormidelním stanovišti lodi a propojeny se závěsným motorem pomocí elektronických kabelů (volba převodového stupně + páčka plynu) a hydrauliky (řízení).

Digitální elektrické řízení*

Páčka plynu a volant jsou namontovány na kormidelním stanovišti lodi a propojeny se závěsným motorem pomocí elektronických kabelů.

*Pro tyto motory může být zapotřebí dodatečné vybavení.  

Další informace získáte u místního prodejce lodních motorů Yamaha.

Yamaha Motor engine variation options: Control Method