Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

New State-of-the-art Yamaha Marine Precision Propeller Facility in the U.S. Reaches Full Production Capacity

4 minutes

Nový výrobní závod Yamaha Marine Precision Propeller (YPPI) v Greenfieldu v Indianě pracuje od letošního léta na plný výkon.

Moderní závod na odlévání a slévárenskou výrobu využívá moderní robotické systémy, jež mu umožňují výrazně zkrátit dobu od objednávky do dodávky a zvýšit výrobu o víc než 67 procent. Závod YPPI díky tomu může zákazníkům dodat více než 100 000 lodních šroubů ročně.

Yamaha koupila společnost Precision Propellers, Inc. v roce 2008. Skupina je jediným americkým výrobcem lodních šroubů z nerezové oceli pro závěsné motory Yamaha. V závodě YPPI v Greenfieldu se nyní kompletně provádí odlévání lodních šroubů, závod YPPI v Ritteru v Indianě pak slouží k provádění následných operací po odlévání a dokončovacích prací. YPPI je jedním z pouhých dvou závodů na odlévání lodních šroubů v USA a jedním z největších závodů na světě zabývajících se výrobou odlévaných výrobků z nerezové oceli metodou vytavitelného vosku.

„Je skvělé, že v závodu v Greenfieldu jedeme konečně na plnou kapacitu,“ pochvaluje si Batuhan Ak, vedoucí závodu YPPI v Greenfieldu. „Lodní šrouby jsou součástí integrovaných lodních systémů. Nový závod nám dává příležitost využívat efektivnější výrobní technologie, jež zvyšují kvalitu a zároveň snižují výrobní náklady.“

YPPI patří jako slévárna přímo společnosti, jež vyrábí koncový produkt. To jí dává jedinečnou pozici umožňující rychle uspokojovat poptávku na trhu. Zatímco jiní výrobci, kteří spoléhají na externí zdroje, mají v současné době problém s dodacími lhůtami, jež se zdvojnásobily nebo ztrojnásobily, investice společnosti YPPI do závodu v Greenfieldu pomohly tomu, že je společnost schopna uspokojovat poptávku v příznivějším časovém horizontu.

„Společnost Yamaha vybudovala závod v Greenfieldu proto, aby rozšířila své výrobní kapacity. Nejen kvůli dnešní, ale i zítřejší poptávce,“ uvedl Batuhan Ak. „Jako významní zákazníci mnoha dodavatelů, kteří dodávají výrobky pocházející z USA, patříme mezi přední příjemce surovin, jež potřebujeme k tomu, abychom udrželi potřebné tempo výroby. “

V zájmu dosažení vyšší efektivity a produkce realizoval tým závodu YPPI několik nových vylepšení zařízení, například jedinečný systém nalévání. K tomu všemu je třeba přičíst vyšší úroveň prostorově efektivní automatizace, tedy robotické zpracování. Robotika vyvolává potřebu nových technických pracovníků, kteří mají vybavení a technologie podporovat.

„Často se bez velkého rozmyslu říká, že zavádění robotiky do výrobních procesů znamená ztrátu pracovních míst. Pokud jde o naši expanzi, zažili jsme přesný opak,“ upozorňuje Batuhan Ak. „Nejen že jsme udrželi všechny naše zaměstnance, ale navíc jsme museli obsadit nové pozice vysoce kvalifikovanými techniky. Tyto profesionály jsme si sami vychovali z lidí z našich týmů a vyškolili jsme je. Celkový počet zaměstnanců nového závodu se tak díky zavedení nových efektivních postupů spíše zvýšil než snížil. Naši zaměstnanci nyní vydělávají více, podnik zvyšuje efektivitu i výrobu. Je to výsledek, který se líbí všem.“

Pro zaměstnance závodu YPPI jsou výhodou zkušenosti ze slévárenského podniku a rozvoj odborných dovedností, jež lze přímo přenést i do jiných výrobních odvětví. Výrobce také nabízí benefity na světové úrovni a konkurenceschopné platy, jež začínají vysoko nad minimální mzdou, což poskytuje zaměstnancům možnosti pohodlného životního stylu v mezích životních nákladů v Greenfieldu.

„Nejsilnější a nejcennější složkou kariéry u společnosti YPPI je naše kultura,“ pokračuje Batuhan Ak. „Nejsme tradiční výrobce. My o naše zaměstnance pečujeme. Jsme Yamaha, ale nabízíme atmosféru rodinné firmy. Investujeme do našich lidí, dáváme jim příležitost během zaměstnání růst a učit se.“

V červenci 2019 skupina položila základní kámen budovy o rozloze 55 000 čtverečních stop, která zabírá 5 z 28 akrů pozemku. Společnost Yamaha plánuje v budoucnu komplex YPPI dále rozšiřovat.

„Nová slévárna je první fází projektu v Greenfieldu,“ říká Batuhan Ak. „Každá fáze bude dále podporovat úsilí americké námořní obchodní jednotky skupiny Yamaha stát se lídrem v oblasti lodních součástí a systémové integrace, aby si mohli zákazníci užívat zážitky z plavby ještě snáz a s větším uspokojením.“

Lodní šrouby YPPI: Špičková práce znamená výjimečný výkon na vodě

Víte, že se procesy a hlavní parametry při výrobě lodních šroubů YPPI podobají výrobě v leteckém odvětví?  Pro bezpečnost pilota a posádky má zásadní význam správné fungování lopatek turbínového proudového motoru. Při výrobě lodních šroubů vyžadují týmy ve společnosti YPPI stejnou úroveň přesnosti a kontroly geometrie lopatek. 

Jiní výrobci používají při výrobě lodních šroubů proces prototypování, ale lodní šrouby společnosti YPPI se vyrábějí 100% na základě specifikací původního návrhu příslušného modelu. Právě díky tomu lze zajistit, aby pokaždé poskytovaly špičkový výkon.

Zvýšení úrovně automatizace zavedením nových robotických systémů v závodu v Greenfieldu pomáhá snižovat riziko variability procesu odlévání, což zákonitě zvyšuje kvalitu výrobku i lodního šroubu.

Členové týmu YPPI zastávají nejdůležitější úlohu při dodávání těch nejlepších lodních šroubů na trh. Společnost Yamaha budovala závod v Greenfieldu tak, aby zajistila, že si slévárna ponechá stávající pracovní sílu společnosti YPPI a zároveň posílí dovednosti týmu, který své řemeslo skvěle ovládá. Celkovým výsledkem je výroba kvalitních lodních šroubů, jež vždy poskytují špičkový výkon.

Tým společnosti Yamaha pracuje jako jeden, aby zajistil nejlepší světové slévárenské vybavení pro závod YPPI v Greenfieldu

Velká část slévárenského zařízení nového závodu YPPI v Greenfieldu pochází od společností VA Technology a LBCC. Tyto dvě dodavatelské společnosti sídlí v anglickém Sheffieldu, hlavním světovém městě slévárenství. Během pandemie onemocnění covid-19 musel tým společnosti YPPI zvládat odstávky a zpoždění během závěrečné fáze instalace zařízení nové slévárny. Když bylo jasné, že závod v Greenfieldu nebude možné dokončit včas, pokud se tito dodavatelé nedostanou do USA, aby mohli nové vybavení nainstalovat, musel do jednání vstoupit americký tým společnosti Yamaha, aby pomohl.

„John O'Keefe z oddělení vztahů se státními úřady společnosti Yamaha Marine začal jednat se zástupci federálních úřadů, aby pomohl zajistit pracovní víza nutná k přicestování týmů společností VA Technology a LBCC do USA kvůli instalaci nového slévárenského vybavení,“ říká Batuhan Ak, vedoucí závodu YPPI v Greenfieldu. „Jeho velké úsilí nám umožnilo otevřít závod v červenci. Byla to ukázka přístupu „Jedna Yamaha“, který společnost uplatňuje. Celý tým společnost Yamaha předvádí skvělou spolupráci a „tah na branku“. Jsme globální společnost s obrovskými zdroji a členové našich týmů jsou ochotni dělat i věci nad rámec povinností, aby pomohli, i když daný úkol nespadá do popisu jejich každodenní práce.

Podle mého názoru je tento přístup k týmové práci jednou z největších hodnot, jež partnerství společností Yamaha a YPPI přináší. Prodejci a stavitelé spolupracující se společností Yamaha mají k dispozici všechny výhody spolupráce s velkou globální společností, ale zároveň nepřicházejí v obchodních vztazích o výhody spojené s přístupem „vyhrňte si rukávy“, který obvykle charakterizuje spíše rodinné firmy. Zkrátka a dobře, společnost Yamaha rozvíjí kulturu skvělé spolupráce ve jménu poskytování špičkových produktů.“