Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Prohlášení o ochraně osobních údajů – aplikace Yamaha

Tuto aplikaci Yamaha poskytuje zdarma společnost Yamaha Motor Europe N.V., a to také jménem svých poboček a spřízněných subjektů (dále jen my, nás/naše). Aplikace vám umožňuje užít si motocykl ještě více, protože nabízí mnoho prvků a funkcí, například konfiguraci motocyklu a v budoucnu sledování tras, jízdu po navržených trasách, sledování videí, návody a postupy a komunitu Yamaha, která vám poskytuje možnost pozvat své přátele, sdílet s nimi a odesílat jim výzvy, ukládat dosažené cíle a posílat konfigurace motocyklů vašemu prodejci společnosti Yamaha. Více o svých právech a povinnostech týkajících se používání aplikace si můžete přečíst v našich podmínkách použití vztahujících se na vaše používání aplikace [link].

Abychom mohli poskytovat některé prvky a funkce aplikace, potřebujeme zpracovat určité osobní údaje. To platí zejména v případě, že jste si vytvořili účet, abyste se mohli připojit ke komunitě Yamaha a používat ostatní zábavné funkce aplikace. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme v maximální míře o tom, jak zpracováváme vaše údaje v souvislosti s aplikací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které nesouvisí s aplikací. 

Poslední aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Yamaha: 18. 05. 2017

1 Na koho se toto prohlášení o ochraně osobních údajů vztahuje? 

1.1 Tato zásada o ochraně osobních údajů je určena všem, kdo používají naši aplikaci, bez ohledu na to, zda si vytvořili účet či nikoli. Můžete být pouhý uživatel bez účtu, uživatel aplikace s účtem nebo osoba, která obdržela pozvání od jiného uživatele aplikace. 

1.2 Společnost Yamaha Motor Europe N.V. je správcem dat pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s aplikací v souladu s nizozemským zákonem o ochraně údajů. Oznámili jsme zpracovávání vašich osobních údajů nizozemskému Úřadu pro ochranu údajů pod číslem […]. 

2 Které vaše osobní údaje společnost Yamaha zpracovává? 

Používání s účtem 

2.1 Pokud vytvoříte k aplikaci účet, požádáme vás, abyste nám poskytli následující osobní údaje (vaše informace k účtu): jméno, uživatelské jméno a heslo, adresu, e-mailovou adresu, datum narození. Žádáme vás, abyste udržovali své informace na účtu aktualizované. Pokud vytvoříte účet, zpracujeme vaši IP adresu a vaše jedinečné ID zařízení spojeného s vaším účtem tak, abychom vám umožnili používat váš účet a dostávat oznámení. Účet si můžete také rychle vytvořit a pak se snadno přihlašovat prostřednictvím svého profilu na sociální síti, jako je Facebook nebo Google+. Zvolíte-li tuto možnost, vaše jméno a e-mailovou adresu, a také identifikátor účtu z vašeho profilu na sociální síti použijeme k ověření a potvrzení vašeho účtu a přihlašovacích údajů a k automatickému vyplnění údajů vašeho účtu. Celý svůj účet můžete kdykoli odstranit prostřednictvím naší webové stránky [link] nebo toto oprávnění odebrat prostřednictvím svého profilu na webové stránce poskytovatele služby sociální sítě. Další informace o nastavení ochrany osobních údajů ve svém profilu na sociální síti a o tom, jak odebrat oprávnění, najdete na webové stránce svého poskytovatele služeb sociální sítě (zde [link] v případě, že jste použili Facebook, a zde [link], pokud jste použili Google+). Pamatujte, že při použití vašeho profilu na sociální síti bude příslušný poskytovatel služeb sociální sítě také zpracovávat vaše osobní údaje, včetně informací o vašem přístupu na naše webové stránky nebo k našim aplikacím. Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak tato třetí osoba, tj. poskytovatel služeb sociální sítě, zpracovává vaše osobní údaje a neneseme za to odpovědnost. Zásady ochrany soukromí sítě Facebook najdete zde [link] a sítě Google zde [link].  

2.2 Po vytvoření vašeho účtu můžeme kromě informací k účtu zpracovávat následující osobní údaje, když používáte aplikaci (její specifické funkce): vaše pozvané a propojené přátele, obsah – např. fotografie a videa, která vy nebo ostatní uživatelé odešlou a sdílejí prostřednictvím aplikace, informace, které jste poskytli o svém motocyklu, preference týkající se aplikace, úspěchy, aktivní nebo realizované výzvy (včetně vašich propojených nebo zúčastněných přátel), údaje o poloze vašich sledovaných, uložených nebo sdílených tras (včetně geolokačních údajů o trase, počasí, času, data, doby trvání, vzdálenosti, průměrné rychlosti), údaje o aktuální poloze za účelem navrhování tras, navržené trasy, které jste projeli, uložené konfigurace motocyklů Yamaha, informace o vašem prodejci, vaše telefonní číslo a vaše údaje pro Facebook, a to v případě, že se rozhodnete pozvat přátele prostřednictvím Facebooku. 

2.3 Pokud jste si vytvořili účet, můžete své motocykly Yamaha konfigurovat a rozhodnout se, zda chcete, aby vás kontaktoval prodejce společnosti Yamaha.  Pokud se tak rozhodnete, zašleme vaši vybranou konfiguraci spolu s vaším jménem a kontaktními údaji, které jste nám poslali (adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo), vašemu prodejci společnosti Yamaha. 

2.4 Váš účet bude implicitně nastaven jako soukromý. To znamená, že informace na vašem účtu uvidí pouze vaši propojení přátele v rámci komunity Yamaha. Pokud si to budete přát, můžeme také změnit nastavení ochrany soukromí vašeho účtu na veřejné. Díky tomu budou ostatní uživatelé komunity Yamaha, kteří (ještě) nejsou vašimi připojenými přáteli, moci vidět informace na vašem účtu. 

Používání bez účtu 

2.5 Pokud nemáte účet, obecně vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat. Všechny údaje budou uloženy ve vašem zařízení a nebudou přenášeny na naše servery. Jako uživatel bez účtu budete moci uložit do svého zařízení pouze jednu konfiguraci vašeho motocyklu a nebudete moci zasílat konfigurace svému prodejci, ukládat sledované trasy, ukládat informace o prodejci nebo používat funkce komunity Yamaha, např. pozvání přátel, sdílení s nimi nebo odesílání výzev přátelům a dosažené úspěchy. Pokud vám někdo s účtem zašle pozvání k připojení ke komunitě Yamaha a mezi přátele, můžeme zpracovat vaši e-mailovou adresu. 

2.6 Pokud aplikaci ještě nepoužíváte, můžeme zpracovat vaši e-mailovou adresu v případě, že vám jiný uživatel aplikace s účtem zašle pozvání k připojení ke komunitě Yamaha a připojí vás jako přítele, a pokud následně toto pozvání přijmete. 

2.7 Vaše osobní údaje související s účty budeme uchovávat na našich účtech nacházejících se v Nizozemsku. Pokud nás budete kontaktovat pomocí níže uvedené e-mailové adresy, vaše osobní údaje obsažené ve vašem e-mailu budou přeneseny na naše e-mailové servery nacházející se mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Podnikli jsme kroky zajišťující, že vaše osobní údaje budou v takovém případě chráněny. 

3 Pro jaké účely vaše osobní údaje používáme? 

3.1 Pokud máte účet, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pro následující účely: přístup k vašemu účtu, jeho kontrola a zabezpečení, umožnění používání funkcí vaší aplikace, zpracování vašich žádostí o zkušební jízdy nebo (online) příjem zpravodajů, brožur, obchodních a jiných informací, udržování kontaktu s vámi, vnitřní správa, vývoj a zlepšování našich produktů a služeb, průzkum trhu a další analýzy, vyřizování stížností a sporů a dodržování platných zákonů a předpisů.

3.2 Pokud účet nemáte, budeme vaše osobní údaje zpracovávat výhradně proto, aby vám ostatní uživatelé mohli zaslat pozvání. 

3.3 Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány pro žádné jiné účely kromě těch, které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

4 Kdo může obdržet vaše osobní údaje? 

4.1 Můžeme zapojit externí poskytovatele služeb, kteří budou poskytovat služby jako zpracovatel dat. Tito zpracovatelé dat mohou vaše osobní údaje zpracovávat pouze vaším jménem a v souladu s našimi pokyny. Pro tento účet uzavíráme s každým zpracovatelem dat smlouvy o zpracování dat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně dat. 

4.2 Kromě situací popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebudeme poskytovat vaše osobní údaje jiným osobám, pokud to nebudeme považovat za nezbytné kvůli dodržení našich zákonných povinností, ochraně našich práv nebo práv jiných osob nebo za účelem vymáhání dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

5 Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje? 

5.1 Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak bude nezbytné pro popsané účely. Pokud jste si vytvořili účet, budeme uchovávat všechny vaše informace související s vaším účtem, dokud tyto informace nebo celý váš účet neupravíte nebo neodstraníte prostřednictvím našich webových stránek [link]. Váš účet odstraníme do 24 hodin od vašeho požadavku. Prostřednictvím aplikace můžete také upravit a odstranit všechny vaše připojené přátele, sledované trasy, dokončené výzvy a konfigurace motocyklů. 

6 Bezpečnost 

6.1 Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Snažíme se zavádět vhodná technická a organizační bezpečností opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím nebo pozměňováním vašich osobních údajů, které jsou pod naší kontrolou. 

7 Soubory cookie 

7.1 V souvislosti s aplikací nepoužíváme soubory cookie. 

8 Jak můžete uplatnit svá práva? 

8.1 Máte otázky týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, nebo byste rádi nahlédli do svých osobních údajů nebo je nechali opravit či odstranit? Kontaktuje nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 

Společnost Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101 (1119 NC)

 Schiphol-Rijk, Nizozemsko 


Zapsáno u nizozemské obchodní komory pod č. 34084613. 

Kontaktovat nás můžete na adrese:  

Digital Marketing & CRM

P.O. Box 75033,

 1117 ZN Schiphol,

The Netherlands, 

tel.: +31 20 654 6000; 

email: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu