Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Yamaha Motor Europe N.V., její pobočky a související přidružené společnosti (společně a samostatně označovány jako „společnost Yamaha Motor Europe“) budou s vašimi osobními údaji nakládat pečlivě, protože respektujeme soukromí našich zákazníků a návštěvníků našich webů. Tyto zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást právního prohlášení a obsahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Yamaha Motor Europe týkající se (oblastí chráněných heslem) všech souvisejících firemních webů přidružených společností společnosti Yamaha Motor Europe, které jsou spojeny s některým z webů (souhrnně „weby" a jednotlivě „web“).
V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů společností Yamaha Motor Europe N.V nebo jejími pobočkami v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů bude společnost Yamaha Motor Europe N.V. vystupovat jako správce údajů. Veškeré dotazy, stížnosti nebo požadavky s ohledem na činnosti zpracovávání údajů vykonávané společností Yamaha Motor Europe N.V. nebo jejími pobočkami adresujte společnosti Yamaha Motor Europe N.V. Kontaktní údaje společnosti Yamaha Motor Europe N.V. naleznete na webech.

1 Osobní údaje
Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů označuje pojem „osobní údaje“ informace, na základě kterých vás lze identifikovat, a zahrnuje mimo jiné vaše jméno, příjmení, adresu, (mobilní) telefonní číslo, e-mailovou adresu, věk, datum narození, pohlaví, povolání, údaje a detaily produktu, preference ohledně produktů, spokojenost s produktem, jazyk, praxi v řízení a další informace jasně uvedené ve shromažďovaných údajích.

2 Interaktivní části
Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů označuje pojem „interaktivní části“ všechny oblasti webů, ve kterých můžete komunikovat s jejich dalšími návštěvníky nebo se společností Yamaha Motor Europe. Jedná se například o fóra, kluby, průzkumy, e-maily apod.

3 Přímý marketing
Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů označuje pojem „přímý marketing“ jakoukoli přímou komunikaci mezi společností Yamaha Motor Europe a vámi za účelem poskytování informací o produktech a službách, vytvoření profilu zákazníka a osobní zákaznické péče.

4 Naše zásady ochrany osobních údajů řídí zpracování vašich osobních údajů mimo jiné včetně shromažďování, používání, uchovávání a zabezpečení informací, které jste nám poskytli nebo které jsme od vás shromáždili. V souladu se svými zásadami používá společnost Yamaha Motor Europe vaše osobní údaje pouze pro následující konkrétní účely:

 • Vykonávání a poskytování produktů a služeb společnosti Yamaha Motor Europe včetně záručních služeb.
 • Reakce na dotazy a žádosti.
 • Zasílání oznámení a materiálů, které vás mohou zajímat (newslettery, brožury a další sdělení).
 • Analýzy a nabídky v rámci přímého marketingu.
 • Zabezpečení včetně řízení přístupu a vylepšování našeho webu.
 • Interní hodnocení produktů a služeb společnosti Yamaha Motor Europe.
 • Získávání znalostí za účelem zvyšování kvality a zdokonalování produktů.
 • Průzkum trhu a další analýzy za účelem zvyšování kvality a zdokonalování produktů.
 • Další účely jasně popsané v okamžiku získání osobních údajů.

5 V souladu se svými zásadami uchovává společnost Yamaha Motor Europe vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje jsou uchovávány po určitou dobu po ukončení poskytování služby nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností vyplývajících ze zákonů a předpisů.

6 Bez vašeho předchozího souhlasu nebudeme vaše osobní údaje používat pro účely přímého marketingu. Pokud si přejete, máte možnost se při zadávání osobních údajů k této službě přihlásit. Dále neneseme odpovědnost za aplikace, weby nebo služby třetích stran využívané na našich webech, například za platformy sociálních sítí (např. Facebook), které můžete využít k vytvoření účtu a přihlášení se na našich webech, včetně jejich přesnosti, dostupnosti, funkcí a platných podmínek užívání včetně zásad ochrany osobních údajů a zásad používání souborů cookie, a tyto aplikace, weby a služby třetích stran nesledujeme, neschvalujeme ani nijak neřídíme. Pokud máte k postupům a zásadám třetích stran nějaké dotazy, prostudujte si příslušné podmínky a zásady a obraťte se na ně.

7 Souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoli zrušit. Pokud odvoláte svůj souhlas s používáním svých osobních údajů, který jste nám udělili, uděláme vše pro výmaz těchto údajů z našich databází. Pokud však svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na zákonnost našeho používání vašich osobních údajů před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat sami (například na stránce s účty či na portálu pro zákazníky) nebo pomocí adresy či e-mailu níže.

8 Úzce spolupracujeme s určitými třetími stranami včetně autorizovaných jiných společností skupiny Yamaha Motor, pečlivě vybranými obchodními partnery a subdodavateli a můžeme od nich přijímat informace o vás.

9 Společnost Yamaha Motor Europe vaše osobní údaje neprodává, nepronajímá ani jinak nedistribuuje třetím stranám s výjimkou případů, kdy to společnost Yamaha Motor Europe vyžaduje k poskytování služeb, pro které jste své údaje dobrovolně poskytli. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se členy naší skupiny a autorizovanými třetími stranami jednajícími jménem společnosti Yamaha Motor Europe. Vaše osobní údaje však nebudeme používat a sdílet pro účely, které jsme vám dříve neoznámili. Zpracování údajů jménem společnosti Yamaha Motor Europe mohou vykonávat její pobočky, přidružené společnosti a další třetí strany, se kterými společnost Yamaha Motor Europe uzavře příslušné smlouvy zajišťující soulad s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Můžete si u nás vytvořit účet a přihlásit se na našich webech pomocí svého profilu na sociální síti, jako je Facebook a Google+. Pokud využijete tuto možnost, zpracujeme vaše jméno a e-mailovou adresu společně s identifikátorem účtu z vašeho profilu na sociální síti pro účely ověření vašeho účtu a přihlašovacích údajů, automatického vyplnění informací o účtu a zpřístupnění všech funkcí našich webů. Celý účet můžete kdykoli odstranit prostřednictvím našeho webu [link], nebo toto oprávnění můžete odebrat ve svém profilu na webu poskytovatele sociální sítě. Další informace o nastavení ochrany údajů svého profilu na sociální síti a o tom, jak můžete na webu poskytovatele sociální sítě odvolat oprávnění, naleznete zde [link] (pokud jste použili Facebook) a zde [link] (pokud jste použili Google+). Upozorňujeme, že pokud použijete svůj profil na sociální síti, bude vaše osobní údaje, včetně informací o vašem přístupu na naše weby nebo používání našich aplikací, zpracovávat také poskytovatel příslušné sociální sítě. Nad zpracováváním vašich osobních údajů tímto poskytovatelem sociální sítě, který představuje třetí stranu, nemáme žádnou kontrolu a neneseme za něj odpovědnost. Zásady ochrany osobních údajů Facebooku naleznete zde [link] a Googlu zde [link].

Weby obsahují odkazy na weby řízené a spravované nezávislými třetími stranami. Společnost Yamaha Motor Europe nemá kontrolu nad používáním informací poskytovaných těmto třetím stranám a všechny tyto informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů dané třetí strany.

10 Společnost Yamaha Motor Europe využívá k ochraně vašich osobních údajů před zneužitím běžně používané technologie. K vašim údajům má přístup pouze autorizovaný personál. Pokud budou partneři společnosti Yamaha Motor Europe provádět nějakou část webových průzkumů společnosti Yamaha Motor Europe nebo všechny tyto průzkumy, uzavře s nimi společnost smlouvu o tom, že s vašimi osobními údaji budou nakládat se stejnou úrovní důvěrnosti. Uchovávání a odesílání vašich údajů přes internet je chráněno moderními, běžně používanými technologiemi.

11 Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být předávány nebo uchovávány v umístění mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Pokud k tomu dojde, musí být vaše údaje v souladu se zákony chráněny pomocí podobné úrovně zabezpečení jako v rámci EHP. Podnikneme všechny přiměřené kroky nezbytné k zajištění, že vaše osobní údaje budou uchovávány v bezpečí a bude s nimi nakládáno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a všemi platnými zákony. To zahrnuje uzavření standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Pokud máte zájem o další informace o opatřeních, která jsme v této souvislosti přijali k zabezpečení vašich údajů, kontaktujte nás.

12 Pokud požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, mohou osoby, které nedosáhly 16 let věku, poskytnout své osobní údaje pouze se souhlasem právního zástupce (např. rodiče).

13 Můžeme používat soubory cookie. Soubory cookie jsou soubory nebo informace, které mohou být při návštěvě našeho webu uloženy na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie nám umožňují přizpůsobit prostředí tak, aby lépe odpovídalo vašim zájmům a preferencím, a usnadňují přihlášení k našim službám. Ve většině prohlížečů jsou standardně soubory cookie povoleny. Pokud soubory cookie povolit nechcete, můžete počítač nastavit tak, aby tyto soubory odmítl nebo vás upozornil na jejich ukládání. Pokud naše soubory cookie odmítnete, bude naše schopnost poskytovat vám personalizované služby omezena. Soubory cookie nebudou a nemohou být použity k zachycení e-mailové adresy respondentů, k získání informací z pevného disku nebo k získání důvěrných či citlivých informací o respondentech. Soubory cookie může také číst pouze web, který soubory nastaví. Naše zásady používání souborů cookie a podrobnosti o tom, jak je využíváme, naleznete zde [link]

14 Pokud se zúčastníte našich průzkumů, byli bychom rádi, kdybyste uvedli, že vás můžeme později kontaktovat pro účely dalšího průzkumu, například ke zjištění vašich názorů na nové produkty, funkce atd. Pokud na tuto možnost, která je součástí většiny dotazníků, zareagujete kladně, budeme vás moci později kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

15 Automatické zpracování včetně vytvoření profilu bez vašeho výslovného souhlasu nepoužíváme k rozhodování (s právními nebo podobně závažnými důsledky).

16
Osobní údaje mohou být vyžadovány ke splnění zákonných požadavků nebo k plnění a uzavření smlouvy. Pokud v takovém případě nemůžete poskytnout potřebné informace, nebudeme schopni řádně poskytovat služby skupiny Yamaha Motor.

17 Jako subjekt údajů máte v souvislosti s naším zpracováváním vašich osobních údajů určitá práva. Můžete:

 • požádat o přístup ke svým osobním údajům, které máme v držení,
 • požádat nás o opravu nebo doplnění vašich údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné,
 • požádat nás o výmaz určitých osobních údajů,
 • požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • žádost o zrušení vašeho souhlasu (upozorňujeme, že odvolání souhlasu neovlivní legální zpracování dat, které bylo v minulosti již odsouhlaseno)

Máte-li v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dotazy nebo stížnosti, kontaktujte nás písemně na následující adrese:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – The Netherlands.

Pokud se vaše osobní údaje (například vaše PSČ, e-mailová adresa nebo telefonní číslo) změní nebo pokud budou naše informace nepřesné, uděláme vše pro to, abychom vaše osobní údaje opravili, aktualizovali nebo vymazali z naší databáze. Pokud si nepřejete, abychom vás znovu kontaktovali, ihned zpracovávání vašich osobních údajů ukončíme. Pokud nás budete kontaktovat, sdělte nám své přesné jméno, adresu, e-mailovou adresu, poštovní adresu nebo telefonní číslo, abychom mohli vaši žádost řádně vyřídit.

Obrátit se také můžete na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů bude vyřizovat vaše dotazy nebo stížnosti a poskytne vám další informace o tom, jak bude s údaji nakládáno. Kontaktovat ho můžete na e-mailové adrese:

Email: dpo@yamaha-motor.nl

18 V souvislosti se zpracováním osobních údajů osob můžete podávat stížnosti u svého národního úřadu na ochranu osobních údajů.

19 Společnost Yamaha Motor Europe si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů dle svého uvážení kdykoli změnit, upravit, doplnit nebo z nich odebrat určité části.

20 By using our website you automatically agree to the YouTube Privacy Policy. Which you can find in more detail here.

Datum poslední aktualizace: 25/03/2020