Používáme cookies, abychom lépe porozuměli návštěvníkům našich webových stránek tak, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, výrobky, služby a z marketingových důvodů.

Pokud budete pokračovat beze změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že chcete přijímat všechny cookies na webových stránkách Yamaha. Pokud však chcete, můžete kdykoliv změnit Vaše nastavení cookies. Chcete-li se dozvědět více o cookies týkajících se našich webových stránkách, jak je používáme, a jejich výhody, přečtěte si sekci "Jak Yamaha používá cookies" na webových stránkách Yamaha.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Sdílet

Yamaha Motor Europe N.V., její odštěpné závody a příbuzné složky (společně nebo jednotlivě dále jen ''Yamaha Motor Europe '') budou zpracovávat Vaše osobní informace s velkou opatrností, protože respektují soukromí všech našich zákazníků a soukromí všech návštěvníků Stránek. Zásady ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást Právního prohlášení (odkaz), stanovují zásady ochrany osobních údajů Yamaha Motor Europe, které se týkají (oblasti chráněné heslem) všech souvisejících Stránek příbuzných složek Yamaha Motor Europe, které jsou navázány na kteroukoli ze Stránek.

Přístupem a užíváním některé z těchto Stránek byste si měli být vědomi, že tím poskytujete Váš výslovný souhlas s podmínkami stanovenými v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s kteroukoli podmínkou z těchto Zásad ochrany soukromí, prosím nepoužívejte žádnou z našich Stránek ani nám jinak neposkytujte Vaše Osobní údaje. Některé služby mohou být podmíněny poskytnutím Vašich Osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Yamaha Motor Europe N.V. a/nebo jakýmkoliv jejím odštěpným závodem v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, vystupuje Yamaha Motor Europe N.V. jako správce osobních údajů. Jakékoliv dotazy, stížnosti nebo žádosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Yamaha Motor Europe N.V. a/nebo jejími pdštěpnými závody mohou být směřovány na společnost Yamaha Motor Europe N.V.

Kontaktní údaje Yamaha Motor Europe N.V. naleznete na stránkách www.yamaha-motor.eu/cz/corporate/Kontakty.aspx

1 Osobní údaje
Pro účely Zásad ochrany osobních údajů se pojmem "Osobní údaje" rozumí jakákoli informace, podle níž lze identifikovat Vaši osobu a zahrnuje, mimo jiné, Vaše jméno, příjmení, adresu, (mobilní) telefonní číslo, e-mailovou adresu, věk, datum narození , pohlaví, profesi, výrobní data nebo údaje, produktové preference, spokojenost s výrobky, jazyk, řidičské zkušenosti a podobně.

2 Interaktivní sekce
Pro účely Zásad ochrany osobních údajů se pojmem "Interaktivní sekce" rozumí všechny oblasti stránek, které Vám umožní komunikovat prostřednictvím Stránek s ostatními návštěvníky Stránky nebo se společností Yamaha Motor Europe, jako jsou například fóra, kluby, ankety, e-maily apod.

3 Direct marketing
Pro účely Zásad ochrany osobních údajů se pojmem "Direct marketing" rozumí jakákoli přímá komunikace mezi Yamaha Motor Europe a Vámi za účelem poskytnutí informací o výrobcích a službách, vytvoření zákaznického profilu a osobní péče o zákazníka.

4 Naše Zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování Vašich Osobních údajů, včetně, ale ne pouze jejich shromažďování, používání, uchovávání a zabezpečení informací, které jste poskytli a/nebo byly získány od Vás.
Zásadou Yamaha Motor Europe je používat Vaše Osobní údaje pouze pro následující specifické účely:

 • Předání informací o výrobcích a službách Yamaha Motor Europe, včetně záručních služeb;
 • Vyřizování Vašich žádostí o informace;
 • Předávání informací týkajících se aktuálního vývoje, které mohou být pro Vás zajímavé (jako jsou newslettery, brožury a další poštovní zásilky);
 • Kampaně direct marketingu;
 • Kontrola přístupu oblastí chráněných heslem;
 • Zlepšení a zabezpečení našich Stránek;
 • Interní hodnocení výrobků a služeb Yamaha Motor Europe;
 • Získávání znalostí o našich zákaznících za účelem poskytnutí těch nejlepších služeb;
 • Registrace statistických dat o zákaznících;
 • Analýza zákaznických profilů a
 • Vytvoření evropské databáze zákaznických dat.

5 Zásadou Yamaha Motor Europe je shromažďování Vašich Osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro tyto účely.

6 Bez předchozího souhlasu Vaše Osobní údaje nesmí být použity pro účely Direct marketingu. Pokud chcete, můžete se k těmto službám přihlásit při poskytnutí osobních informací.

7 Yamaha Motor Europe neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše Osobní údaje třetím stranám, vyjma v případech, kdy Yamaha Motor Europe poskytuje služby, kvůli kterým jste Vaše data poskytli dobrovolně. Zpracování dat jménem Yamaha Motor Europe N.V. může být prováděno jejími odštěpnými závody a složkami v EU a jinými třetími stranami v EU, s nimiž Yamaha Motor Europe uzavřela příslušné smlouvy v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

Stránky obsahují odkazy na řízené stránky a stránky, které jsou spravovány nezávislými třetími stranami. Yamaha Motor Europe nekontroluje použití informací poskytnutých těmto třetím stranám a veškeré tyto informace se řídí zásadami ochrany osobních údajů třetích stran.

Máte možnost vytvořit si u nás účet a přihlašovat se na naše stránky použitím svého profilu na sociální síti, jako je např. Facebook a Google+. Zvolíte-li tuto možnost, vaše jméno a e-mailovou adresu, a také identifikátor účtu z vašeho profilu na sociální síti použijeme k ověření a potvrzení vašeho účtu a přihlašovacích údajů, k automatickému vyplnění údajů vašeho účtu a ke zpřístupnění všech funkcí našich stránek pro vaše užití. Celý svůj účet můžete kdykoli odstranit prostřednictvím naší stránky [link] nebo toto oprávnění odebrat prostřednictvím svého profilu na webové stránce poskytovatele služby sociální sítě. Další informace o nastavení ochrany osobních údajů ve svém profilu na sociální síti a o tom, jak odebrat oprávnění, najdete na webové stránce svého poskytovatele služeb sociální sítě (zde [link] v případě, že jste použili Facebook, a zde [link] v případě, že jste použili Google+). Pamatujte, že při použití vašeho profilu na sociální síti bude příslušný poskytovatel služeb sociální sítě také zpracovávat vaše osobní údaje, včetně informací o vašem přístupu na naše webové stránky nebo k našim aplikacím. Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak tato třetí osoba, tj. poskytovatel služeb sociální sítě, zpracovává vaše osobní údaje a neneseme za to odpovědnost. Zásady ochrany soukromí sítě Facebook najdete zde [link] a sítě Google zde [link].

8 Yamaha Motor Europe používá běžně používanou technologii zabezpečení Vašich Osobních údajů před jejich zneužitím. Pouze oprávněné osoby mají přístup k Vašim datům. Partneři Yamaha Motor Europe mohou provádět webové výzkumy, proto Yamaha Motor Europe s nimi uzavřela dohodu, že budou nakládat s Vašimi Osobními daty při zachování stejné úrovně mlčenlivosti. Uchovávání a poskytování dat přes Internet je zabezpečeno prostřednictvím aktuálních a běžně používaných technologií.

9 Osoby, které nedosáhly věku 16 let smí poskytovat Osobní údaje pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (např. rodiče).

10 Yamaha Motor Europe a její odštěpné závody a složky nenesou odpovědnost za zranění, ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu, způsobené na osobě nebo majetku, které vzniknou z přijetí podmínek nebo užíváním Stránek.

11 Můžeme používat cookies. Cookies jsou soubory nebo části informací, které mohou být uloženy na disku Vašeho počítače, když navštívíte naši Stránku. Cookies používáme jako prostředek, který nám umožňuje zjistit Vaše zkušenosti, abychom se lépe přizpůsobili Vašim zájmům a preferencím, nebo abychom Vám usnadnili využívání našich služeb. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby akceptovaly cookies. Pokud si nepřejete používat cookies, můžete si nastavit počítač tak, že cookies zakáže nebo Vás upozorní, když se cookies budou ukládat. Pokud zakážete používat cookies, naše schopnost poskytovat Vám individualizované služby bude omezena. Cookies nesmí být a nebudou použity k zachycení emailových adres respondentů, ke stahování jejich informací z pevného disku nebo k získání důvěrných nebo citlivých informací o nich. Kromě toho, soubory cookies neumí přečíst jiná webová stránka, než ta, která je vytvořila.

12 Pokud se zúčastníte našich výzkumů, budeme rádi, pokud nám dovolíte Vás později kontaktovat pro další výzkumné účely, jako je Váš názor na nové výrobky, funkce atd. V případě, že potvrdíte možnost kontaktu, přičemž tato otázka je součástí většiny dotazníků, můžeme Vás později kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

13 V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, se obraťte písemně na: Yamaha Motor Europe N.V. - / Customer Intelligence – P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – The Netherlands. Pokud si nepřejete být námi dále kontaktováni, přestane okamžitě používat Vaše Osobní údaje. Pokud nás kontaktujete, prosím, ujistěte se, že nám poskytujete přesnou e-mailovou adresu, jméno, adresu a/nebo telefonní číslo(a), abychom Váš požadavek mohli správně vyřídit.

14 Yamaha Motor Europe si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Měli byste pravidelně kontrolovat tuto stránku kvůli možným změnám. Vaše další užívání této Stránky po zveřejnění změn Zásad ochrany osobních údajů bude znamenat, že souhlasíte s těmito změnami.