Používáme cookies, abychom lépe porozuměli návštěvníkům našich webových stránek tak, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, výrobky, služby a z marketingových důvodů.

Pokud budete pokračovat beze změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že chcete přijímat všechny cookies na webových stránkách Yamaha. Pokud však chcete, můžete kdykoliv změnit Vaše nastavení cookies. Chcete-li se dozvědět více o cookies týkajících se našich webových stránkách, jak je používáme, a jejich výhody, přečtěte si sekci "Jak Yamaha používá cookies" na webových stránkách Yamaha.

 

Všeobecné podmínky soutěže WSBK

Sdílet

Všeobecné podmínky soutěže WSBK

Všeobecné podmínky soutěže
Pořadatelem soutěže je Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká Republika. Mezi ním a pořadatelem WSBK či Autodromem Masarykova okruhu není v ohledu pořádání této soutěže žádný vztah.
Účast na této soutěži je bezplatná. Soutěž nemá žádnou souvislost s aktivitami společnosti Facebook Ireland Ltd a není touto ani jinou společností sponzorována či jinak zaštítěna, právní nároky vůči této společnosti nebudou brány na zřetel.
Veškeré informace spojené s touto soutěží a její organizací budou sdělovány pouze a výhradně společností Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká Republika.

Výhra
Soutěžit se bude: o 2 x 5 VIP vstupenek na letošní závody WSBK v Brně. 5 VIP vstupenek na sobotu 9. 6. 2018 a dalších 5. VIP vstupenek na neděli 10. 6. 2018. Výherci toho VIP ticketu se stanou hostem oficiálního týmu PATA Yamaha WSBK s volným vstupem do hospitality a boxů.
Podmínky účasti

Soutěž o VIP vstupenky pořádaná společností Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká Republika je oficiálně odstartována zveřejnění postu na FB a končí v neděli 20. května ve 23:59. Účastníci soutěže musí být starší 18 let a musí mít české občanství.
Příslušníci, zaměstnanci i externí spolupracovníci společnosti Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká Republika, jsou ze soutěže předem vyloučeni.

Soutěž bude prezentována formou statusu na FB na http://www.facebook.com/YamahaMotorCzech. Každý, kdo se chce zúčastnit, musí dát postu se statusem uvozujícím soutěž o VIP vstupenky na WSBK v Brně 2018 „to se mi líbí“ a do komentáře poslat fotku svého motocyklu Yamaha s požadovaným termínem, kdy se chce akce účastnit – 9. 6. či 10. 6. 2018.

Jakmile účastník označí status svým „likem“ a do komentáře pošle fotografii svého motocyklu Yamaha, potvrzuje tím účast na soutěži a také to, že pročetl tyto prolinkované podmínky účasti.
Výherci budou vybráni formou slosování v regionální centrále Yamaha Motor Austria. Výherci budou kontaktováni nejpozději do 23. 5. 2018 formou odpovědi na jejich komentář na FB. Výherci jsou povinni zaslat organizátorovi zprávou po FB http://www.facebook.com/YamahaMotorCzech své kontaktní údaje, aby bylo možné zprostředkovat předání vstupenek. Pakliže se výherce organizátorovi do 24 hodin od oznámení neozve, bude jeho místo předáno dalšímu uchazeči. Sdělením kontaktních údajů souhlasí účastník soutěže se zveřejněním fotografie svého motocyklu Yamaha na FB a Instagramu aniž by přitom byly zveřejněny jeho kontaktní údaje. Souhlas s takto popsaným užitím dat lze kdykoli odvolat s následkem odstoupení ze soutěže.
Slosování vstupenek bude náhodné, bude řízeno počítačem a bude probíhat bez přístupu veřejnosti. Vyplacení částky shodné s cenou VIP vstupenky či jakékoli jiné právní kroky směřující k vymáhání výhry jsou vyloučeny. Pořadatel neručí za pozdní doručení, ztrátu, či manipulaci s výhrou či kontaktními údaji, e-maily, daty, které mohou být způsobeny použitím veřejných přístupů k WI-FI či telefonními službami, či způsobeny třetí osobou.
Pořadatel má právo soutěž zrušit či změnit její podmínky, pokus to budou okolnosti vyžadovat. To platí například v případě zavirování počítačů a podobných softwarových či hardwarových či jiných technických důvodů, které by mohly narušit integritu a bezpečné proběhnutí soutěže.

Ochrana osobních údajů
Veškerá data účastníků soutěže nebudou nikde ukládána a budou sloužit společnosti Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká Republika pouze k vyhodnocení soutěže a ke kontaktování výherců. Výherci ani účastníci soutěže nebudou společností Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká Republika, nikterak dále kontaktováni. Data výherců/účastníků soutěže mohou být na přání smazána z FB. Společnost Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká Republika dále nijak nezodpovídá za možné škody na zdraví a jiné, jež mohou být spojené s čerpáním výhry.
Zodpovědnost za nakládání s daty Art.4 Z.7 DSGVO nese Yamaha Motor Europe N.V. odštěpný závod Česká republika, Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1.
Každý účastník má právo na podání informací o nakládání s jeho daty a na žádost o smazání svých dat. V takovém případě je možné se obrátit na výše uvedeného organizátora soutěže. V případě, že nabude účastník dojmu, že byl porušen zákon o ochraně osobních údajů, může se obrátit na patřičný Úřad pro ochranu osobních údajů.
Účastníci prohlašují že výše uvedené podmínky soutěže přečetli a jsou s nimi srozuměni. Soutěž podléhá českým právním normám.