Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, før mig derhen

Skruer

Skruen gør hele forskellen. 
Hvis du ikke har prøvet en af Yamahas utallige skrueløsninger, får du ikke det bedste ud af din påhængsmotor. Den rette Yamaha-skrue kan faktisk maksimere din påhængsmotors acceleration, topfart, brændstoføkonomi og levetid, samtidig med at du får mere støjsvag drift og bedre sejlegenskaber. Uanset hvad dit anvendelsesformål er, findes der en original Yamaha-skrue, som kan hjælpe dig med at opnå optimal ydeevne. 

Kontrollér din aktuelle stigning og størrelse
Start med at kontrollere stigningen på din aktuelle skrue, som er angivet på midterdelen. Din erfaring med denne skrue vil være en stor hjælp ved valget af en ny. 

Kontakt din forhandler
Benyt dig af forhandlerens viden til at få anbefalinger om valg af skrue ud fra din båds mærke, model og produktionsår; motormodel og identifikationsnummer. Aktuel skruestørrelse og -type; aktuelt maksimalt omdrejningstal ved fuld gas; samt typisk og maksimal belastning. Afprøv altid de anbefalede skruer på vandet, hvis det er muligt. 

OPLYSNINGER OM SKRUER

propeller

STIGNING 
Stigningen er den "teoretiske" afstand (i tommer), en skrue ville bevæge sig under en fuld omdrejning, hvis den bevægede sig gennem fast stof. En skrue med en lav stigning vil give bedre acceleration/startacceleration og trykkraft, men en lavere topfart, mens en skrue med en højere stigning vil give mindre kraft, men med en højere topfart. Den korrekte skrue vil give din motor mulighed for at nå den øverste ende af fuldgasområdet, som er angivet af producenten, med normal til tung belastning, men uden at overskride det. En tommes stigning svarer til ca. 150 +/- 50 o/min.

Propeller diameter

DIAMETER 
Diameteren angiver den samlede bredde på "cirklen" ved bladenes spidser, når skruen roterer. Skruer med større diameter skubber mere vand og går længere ned i vandet, så de benyttes typisk på store, tunge både eller både med højere placerede motormonteringer. En skrue med en mindre diameter benyttes sædvanligvis på lettere både, hvor skruen anvendes tættere på vandoverfladen – eller når du har brug for højere motoromdrejningstal.

Number of blades

ANTAL BLADE 
Skruer med tre blade er de mest almindelige, og de giver god overordnet ydeevne, topfart og effektivitet til de fleste anvendelsesformål. Mens en skrue med fire blade vil give øget bov- og agterløft og reducere skrueventilation, betyder dette normalt større belastning for motoren, hvilket medfører lavere topfart og andre sejlegenskaber.

BLADGEOMETRI 
Bladgeometri henviser til den faktiske form på bladet (eller øret). Ved at ændre bladets form, diameter og stigning kan man opnå forskellige ydelseskarakteristika for de forskellige skruetyper.

CUP

BLADOVERFLADEAREAL
Bladoverfladeareal henviser til bladenes samlede overflade. Jo større bladoverfladeareal, jo mere vand skubber skruen, så der opnås bedre startacceleration og planingseffektivitet. Et for stort bladareal kan imidlertid forårsage markant større belastning og kan eventuelt begrænse motoromdrejningstallet og give problemer med håndtering af båden.

KRUMNING 
Krumningen er den lille, buede læbe på bladspidsen og/eller bladbagkanten. Anvendt i den rette mængde hjælper krumning med at reducere ventilation og skrueslip, så der kan opnås højere motormontering og større bovløft. For stor krumning kan imidlertid medføre for stort styremoment og bovløft – og begrænse motorens evne til at opnå og opretholde korrekt motoromdrejningstal ved en bestemt stigning. 

Rake

HÆLDNING 
Hældning er bladets vinkel i forhold til skruens midterdel og udtrykkes i grader. En skrue med en høj hældning egner sig bedst til anvendelser, hvor motoren er monteret højt, til at hjælpe med at reducere ventilation og forøge bovløftet. For høj hældning kan imidlertid belaste motoren, reducere startaccelerationsevnen og give negative ydelses- og håndteringsresultater. En skrue med en lav hældningsvinkel vil medføre mindre belastning af motoren og give potentielt bedre startaccelerationsevne og højere driftsomdrejningstal ved fuld gas. 

SDS – GEARSKIFTDÆMPNING 
Yamahas patenterede gearskiftdæmpning (SDS) bruger en skive med noter og et gumminav med noter til at absorbere støj og vibrationer, så man slipper for irriterende skiftestød og -støj, som normalt opleves ved gearskift. Denne meget præcise tekniske løsning gør, at gearskiftene bliver jævnere og mere lydløse.