Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, før mig derhen

Privatlivspolitik

Yamaha Motor Europe N.V., dets filialer og associerede virksomheder (samlet eller hver for sig betegnet ''Yamaha Motor Europe'') håndterer dine personoplysninger med største omhu, da vi respekterer vores kunders og websitebesøgendes privatliv. Denne privatlivspolitik, som er en integreret del af den juridiske erklæring, fastlægger privatlivspolitikken for Yamaha Motor Europe vedrørende (de adgangskodebeskyttede områder af) alle relevante virksomhedswebsites tilhørende Yamaha Motor Europes associerede virksomheder, som er forbundet til et eller flere af disse websites (samlet betegnet "websites" og hver for sig: "website'').

I forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, som foretages af Yamaha Motor Europe N.V. og/eller enhver af dets filialer i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, fungerer Yamaha Motor Europe N.V. som dataansvarlig. Alle spørgsmål, klager eller anmodninger vedrørende den databehandling, der foretages af Yamaha Motor Europe N.V. og/eller enhver af dets filialer, kan stiles til Yamaha Motor Europe N.V. Du finder kontaktoplysningerne for Yamaha Motor Europe N.V. på det/de pågældende website(s).

1 Personoplysninger
I denne privatlivspolitik betyder "personoplysninger" alle oplysninger, hvormed du kan identificeres personligt, og omfatter uden begrænsning fornavn, efternavn, adresse, (mobil)telefonnummer, e-mailadresse, alder, fødselsdato, køn, profession, produktdata og -oplysninger, produktpræference, produkttilfredshed, sprog, kørselserfaring og andre data, som entydigt anføres ved indsamling af oplysningerne.

2 Interaktive afsnit
I denne privatlivspolitik betyder "interaktive afsnit" alle områder på de pågældende websites, hvor du via websitene kan kommunikere med andre besøgende på websitet og med Yamaha Motor Europe, f.eks. fora, klubber, undersøgelser, e-mails og lignende.

3 Direkte markedsføring
I denne privatlivspolitik betyder "direkte markedsføring" enhver direkte kommunikation mellem Yamaha Motor Europe og dig vedrørende information om produkter og tjenester, opbygning af kundeprofiler og personlig kundepleje.

4 Vores privatlivspolitik regulerer behandlingen af dine personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til indsamling, brug, opbevaring og sikkerhed af oplysninger, du giver, og/eller som indsamles fra dig. Det er Yamaha Motor Europes politik udelukkende at bruge dine personoplysninger til følgende specifikke formål:

 • Udførelse og levering af Yamaha Motor Europes produkter og tjenester, herunder garantitjenester
 • Besvarelse af forespørgsler og anmodninger
 • Fremsendelse af meddelelser og materiale, som kan have din interesse (f.eks. nyhedsbreve, brochurer og andre forsendelser
 • Direkte markedsføring – analyser og tilbud
 • Sikkerhed, herunder adgangskontrol og forbedring af vores website
 • Intern evaluering af Yamaha Motor Europes produkter og tjenester
 • Erhvervelse af viden med henblik på kvalitetsforøgelse og forbedring af varer
 • Markedsundersøgelser og andre analyser med henblik på kvalitetsforøgelse og forbedring af varer
 • Andre anvendelsesformål entydigt specificeret ved indhentning af personoplysninger.

5 Det er Yamaha Motor Europes politik udelukkende at opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til sådanne formål. Personoplysninger opbevares i en bestemt periode efter ophøret af leveringen af tjenesten eller i en periode, der er nødvendig for at overholde lovkravene.

6 Dine personoplysninger bruges ikke til direkte markedsføring uden forudgående samtykke. Hvis du ønsker det, kan du tilmelde dig denne tjeneste, når du giver dine personoplysninger. Vi er ikke ansvarlige for og hæfter ikke for, overvåger ikke og godkender ikke og har ikke kontrol over nogen tredjeparters applikationer, websites eller tjenester anvendt på vores websites, såsom sociale medieplatforme (f.eks. Facebook), som du eventuelt bruger til at oprette en konto og login til vores websites, herunder disses nøjagtighed, tilgængelighed, funktionalitet og gældende vilkår og politikker, herunder cookie- og privatlivspolitikker. Hvis du har spørgsmål om tredjeparters praksisser og politikker, bedes du gennemse deres vilkår og politikker og kontakte dem.

7 Du giver dit samtykke frivilligt og kan til enhver tid tilbagekalde det. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til os om brug af de personoplysninger, du har givet os, bestræber vi os på at slette disse oplysninger fra vores databaser, men tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af vores brug af dine personoplysninger før tilbagekaldelsen. Du kan tilbagekalde dit samtykke via selvbetjeningsfunktionen (f.eks. kontoside, kundeportal) eller via nedenstående adresse eller e-mail.

8 Vi arbejder tæt sammen med visse tredjeparter, herunder andre autoriserede virksomheder i Yamaha Motor-koncernen, omhyggeligt udvalgte forretningspartnere, underleverandører, og kan modtage oplysninger om dig fra disse.

9 Yamaha Motor Europe sælger ikke, udlejer ikke og giver ikke på anden måde dine personoplysninger til tredjeparter, undtagen når det er nødvendigt for, at Yamaha Motor Europe kan levere de tjenester, i forbindelse med hvilke oplysninger blev givet. Vi kan videregive dine personoplysninger til alle medlemmer af vores koncern og autoriserede tredjeparter, der arbejder på vegne af Yamaha Motor Europe. Men vi bruger og videregiver ikke dine personoplysninger til formål, som vi ikke tidligere har meddelt dig. Behandling på vegne af Yamaha Motor Europe kan foretages af dets filialer og associerede virksomheder og alle andre tredjeparter, som Yamaha Motor Europe indgår relevante aftaler med for at sikre overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan vælge at oprette en konto hos os og logge ind på vores websites med din profil på sociale medier som Facebook og Google+. Hvis du gør brug af denne mulighed, behandler vi dit navn og din e-mailadresse sammen med en kontokode fra din profil på det sociale medie med henblik på at bekræfte og autentificere din konto og dine loginoplysninger, ved automatisk indlæsning af dine kontooplysninger, så du kan bruge alle funktioner på vores websites. Du kan til enhver tid slette hele din konto via vores website, eller fjerne denne godkendelse via din profil på det pågældende sociale medie. Du finder flere oplysninger om privatlivsindstillingerne for din profil på det sociale medie og om, hvordan du kan tilbagekalde godkendelsen på det pågældende sociale medie (se her hvis du har brugt Facebook, og her hvis du har brugt Google+). Bemærk, at når du bruger din profil på et socialt medie, behandler udbyderen af det pågældende sociale medie ligeledes dine personoplysninger, herunder oplysninger om din adgang til vores websites og/eller apps. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger hos en sådan tredjepartsudbyder af et socialt medie. Du finder privatlivspolitikken for Facebook her og for Google her.

Vores websites indeholder links til websites og sider, der kontrolleres hhv. vedligeholdes af uafhængige tredjeparter. Yamaha Motor Europe kontrollerer ikke brugen af oplysninger, der gives til sådanne tredjeparter, og alle sådanne oplysninger reguleres af tredjepartens privatlivspolitik.

10 Yamaha Motor Europe bruger almindeligt anvendt teknologi til at sikre dine personoplysninger mod uberettiget brug. Kun autoriseret personale har adgang til dine oplysninger. Yamaha Motor Europe har indgået en aftale med Yamaha Motor Europes partnere, som udfører en del af eller alle Yamaha Motor Europes onlineundersøgelser, om at de håndterer dine personoplysninger med et tilsvarende strengt fortrolighedsniveau. Behandling og fremsendelse af dine oplysninger via internettet er sikret med opdateret, almindeligt brugt teknologi.

11 De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres og lagres på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Såfremt dette sker, skal dine oplysninger behandles i henhold til et tilsvarende sikkerhedsniveau som inden for EØS. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at dine oplysninger er sikre og håndteres i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og al gældende lovgivning. Dette omfatter indgåelse af standardaftaler godkendt af Europa-Kommissionen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om de foranstaltninger, vi har truffet for at sikre dine oplysninger i den henseende.

12 Hvis vi anmoder om samtykke til behandlingen af personoplysninger, må personer, der ikke er fyldt 16 år, kun give disse personoplysninger med deres værges samtykke (f.eks. en forælder).

13 Vi kan anvende cookies. Cookies er filer eller oplysninger, der kan lagres på din computers harddisk, når du besøger vores website. Vi bruger cookies som et værktøj til at give os mulighed for at tilpasse din oplevelse, så den passer bedre til dine interesser og præferencer, eller til at gøre det nemmere for dig at tilmelde dig vores tjenester. De fleste browsere er på forhånd indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du indstille din computer til at afvise cookies eller til at advisere dig, når der lagres cookies. Hvis du afviser at bruge cookies, er vores mulighed for at tilbyde dig mere personlige tjenester begrænset. Cookies kan ikke bruges og vil ikke blive brugt til at registrere en svarpersons e-mailadresse, indhente oplysninger fra dennes harddisk eller indhente fortrolige eller følsomme oplysninger om svarpersonen. Desuden kan cookies ikke læses af andre websites end den, der sætter cookien. Du kan læse mere om vores cookiepolitik og om, hvordan vi bruger cookies, her

14 Hvis du deltager i en af vores undersøgelser, vil det glæde os, hvis du giver os lov til at kontakte dig på et senere tidspunkt i forbindelse med andre undersøgelser, såsom din mening om nye produkter, funktioner osv. Hvis du giver os denne tilladelse, som vi beder om i de fleste spørgeskemaer, kontakter vi dig muligvis via e-mail eller telefonisk på et senere tidspunkt.

15 Vi træffer ikke beslutninger (der har retsvirkninger eller tilsvarende væsentlig virkning) på basis af automatiseret behandling, herunder profilering uden at indhente dit udtrykkelige samtykke.

16 Personoplysninger kan være påkrævet i henhold til lovgivningen eller til udførelse og indgåelse af en kontrakt. Hvis du i givet fald ikke kan levere de nødvendige oplysninger, kan vi ikke levere Yamaha Motor-koncerntjenester på korrekt vis.

17 Som registreret har du visse rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Du kan:

 • anmode om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer
 • anmode os om at ændre eller komplettere dine oplysninger, hvis du mener, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, er unøjagtige eller ufuldstændige
 • anmode os om at slette visse personoplysninger
 • anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du skriftligt kontakte:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Holland.

Hvis dine personoplysninger ændres (f.eks. postnummer, e-mailadresse eller telefonnummer), eller hvis de oplysninger, vi har, er unøjagtige, bestræber vi os på at ændre, opdatere eller slette dine personoplysninger fra vores database. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet af os fremover, ophører vi straks med at behandle dine personoplysninger. Når du kontakter os, bedes du altid anføre korrekt navn, adresse, e-mailadresse, navn, adresse og/eller telefonnummer/telefonnumre for at sikre, at vi behandler din anmodning korrekt.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesansvarlige behandler dine spørgsmål eller klager og giver dig yderligere oplysninger om, hvordan disse behandles. Kontakt venligst følgende pr. e-mail:

Email: dpo@yamaha-motor.nl

18 Vedrørende behandlingen af personoplysninger om enkeltpersoner har du mulighed for at klage over for din nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.
19 Yamaha Motor Europe forbeholder sig ret til efter eget skøn og til enhver tid at ændre, tilføje eller fjerne dele af denne privatlivspolitik. 

20 By using our website you automatically agree to the YouTube Privacy Policy. Which you can find in more detail here.

Senest opdateret: 25/03/2020