Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, før mig derhen

WR250F

2022 modellerne af WR450F og WR250F fås kun i racespecifikation til brug på lukkede baner, på private områder og ved specifikke begivenheder, hvor deltagelse i ikke indregistrerede køretøjer er tilladt. Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttende beklædning. Yamaha opfordrer dig til at køre sikkert og respektere andre kørere og miljøet. De viste billeder kan vise en professionel kører som kører under ordnede forhold eller på en lukket bane. Motorcyklen, som vises på billederne, kan være udstyret med originalt Yamaha tilbehør og/eller tilbehør fra andre producenter end Yamaha som muligvis kun må anvendes på lukkede baner. Alle oplysninger er ment som generel vejledning. Specifikationer for, og udseendet af Yamaha produkter, Yamaha tilbehør og tilbehør fra andre producenter end Yamaha kan ændres uden varsel. Tilbehør fra andre producenter end Yamaha er fuldt udviklet og produceret af respekterede tredjepartnere. Yamaha garanterer ikke tilgængeligheden for de viste produkter og det viste tilbehør på lokale markeder. Produkt- og tilbehørsserien kan være begrænset i nogle lande. Yamaha har ret til at indstille produktionen af produkter og tilbehør uden forudgående varsel. Hvor det er relevant, kan priserne på Yamaha produkter og tilbehør variere i henhold til lokale krav og forhold. Der kan ikke opnås rettigheder ud fra disse oplysninger. Kontakt din lokale Yamaha forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.