Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, før mig derhen

SRViper B-TX LE 153

Snescootere er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige grænser. Af hensyn til holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt førerens sikkerhed må de anbefalede kapaciteter under ingen omstændigheder overskrides. Tal med din snescooter-forhandler, når du skal vælge snescooter. Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Kør altid ansvarligt og kontrolleret, og hav respekt for omgivelserne samt for lokal og national lovgivning. De afbildede kørere er professionelle: forsøg ikke at efterligne dem. Specifikationerne, målene og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan variere uden varsel. De her viste produkter er kun til illustrationsformål og er ikke en bindende beskrivelse af produkterne. Nogle modeller er vist med ekstraudstyr.