Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, før mig derhen

Yamaha Factory Warranty (Marine)

Yamaha fabriksgaranti

Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger. Garantien gælder i alle europæiske lande, hvor Yamaha har autoriseret forhandlere (detaljer om Yamaha-forhandlere i Europa findes på www.yamahamotor.eu) og gives af Yamaha Motor Europe NV (“selskabet”) med hensyn til Yamaha-produktet specificeret i de vedhæftede enhedsregistreringsoplysninger (“Yamaha-produktet”), produceret af Yamaha Motor Company Limited, Iwata-Shi, Japan, (“Producenten”), eller et af dets datterselskaber over hele verden, og solgt af nogen af ​​selskabets autoriserede forhandlere.

Yamaha fabriksgarantiperiode

Dækningsperioden under denne garanti er fra den første registreringsdato eller datoen for første salg til en kunde, hvis enheden forbliver uregistreret. Se enhedens leveringsdokument for denne enheds specifikke fabriksgarantiperiode.

Yamaha Assurance

Din enhed er fremstillet under streng kvalitetskontrol. Skulle der dog være mangler i materiale eller udførelse, garanterer virksomheden, at det bliver rettet uden beregning (undtagen for konkurrencemodeller). . Se den forhandler, som du har købt din enhed eller en anden Yamaha-autoriseret forhandler i Europa fra. Denne garanti påvirkes ikke af en ejerskifte, hvor eventuel resterende dækningsperiode kan overdrages til efterfølgende ejere.

Yamaha fabriksgaranti fordele og betingelser

Fordele:
Virksomheden garanterer, at det i hele fabriksgarantidækningen vil erstatte enhver del af enheden, der har fejlet enten gennem en materiel defekt eller forkert fabrikssamling gratis, idet det giver:

Betingelser:

 1. Enheden bærer den originale producentens identifikationsmærker.
 2. Enheden vedligeholdes som specificeret i brugermanualen og bruges i overensstemmelse med instruktionerne heri.
 3. Det emne, der skal udskiftes, er enten en del af det originale udstyr eller en ægte udskiftningsdel med reparationer og / eller udskiftninger, der udføres af en autoriseret Yamaha-forhandler i Europa.
 4. Der er taget rimelig omhu for at holde enheden ren og fri for kemisk angreb i henhold til rengøringsinstruktionerne i brugermanualen.
 5. Enheden er ikke blevet udsat for uautoriserede ændringer, misbrug, uagtsomhed eller ulykke eller er ikke blevet brugt til andre formål end dem, det er designet til, eller har ikke været brugt med andre brændstoffer og smøremidler end de anbefalede.
 6. Enhver manglende opfyldelse af betingelserne 1 til 5 kan efter selskabets skøn føre til, at garantien helt eller delvis er ugyldig.
 7. Denne garanti skal fortolkes i overensstemmelse med landsretten, og ethvert spørgsmål, der opstår som følge af denne garanti, er underlagt domstolernes jurisdiktion
 8. Denne garanti giver ikke mulighed for alternativ transport i reparationsperioden i tilfælde af en berettiget fejl
 9. Enheden inspiceres inden brug for at være sikker på, at din enhed er i sikker driftstilstand. Se din brugermanual for individuelle enhedsbehov.

Yamaha fabriksgaranti gælder ikke i følgende tilfælde

 1. Udskiftning og / eller justering på grund af normal forringelse eller slidb og fjernelse af kulstofopbygning.
 2. Korrosion, oxidation og misfarvning forårsaget af vejrforhold, salt, barske kemiske produkter eller rengøringsforbindelser.
 3. Skader forårsaget af forkert brug til et andet formål end oprindeligt designet eller bestemt.
 4. Skade forårsaget af brug i løb, stævner eller andre lignende sportsgrene.
 5. Skader forårsaget af en handling fra Gud, brand, kollision eller ulykke.
 6. Skader forårsaget af installation af dele eller tilbehør, der ikke er originalt eller godkendt udstyr.
 7. Skader forårsaget af forkert vedligeholdelse eller opsætning af en forhandler eller kunde.
 8. Skader forårsaget af forkert transport eller opbevaring.
 9. Transportomkostninger til eller fra den reparerende forhandler.
 10. Varer, der er servicedele, varer med levetid baseret på brug og forventes udskiftet under normal service. Eksempler på sådanne dele inkluderer, men er ikke begrænset til, propeller, batterier, filtre, tændrør, transmissionskomponenter, timingkæder og timingbælte, anoder og visse tætninger og pakninger.

BEMÆRK:

Udskiftning af olie, fedt og andre sådanne genstande skal dækkes, når de bruges som en del af en garantireparation.

Kundeansvar

 1. Kunden skal sikre, at enheden betjenes og vedligeholdes korrekt, i overensstemmelse med instruktionerne og retningslinjerne i brugermanualen.
 2. Kunden bærer omkostningerne ved regelmæssig service og vedligeholdelse samt omkostninger til udskiftning af normale sliddele.
 3. Kunden er også ansvarlig for fiasko og skader forårsaget af misbrug, forsømmelse og ulykker inklusive utilsigtede omkostninger og følgeskader.
 4. I tilfælde af mistanke om mangel skal kunden præsentere enheden for en autoriseret Yamaha-forhandler i Europa inden for ti dage efter, at den mistænkte mangel er blevet bemærket.
 5. Kunden er også ansvarlig for nedrivning og / eller inspektionsomkostninger for et mistænkt garantiproblem, der viser sig uberettiget.
 6. Kunden er ansvarlig for efterfølgende reparationer, der ikke er dækket af garanti.

Udenlandsrejser

Vores Yamaha autoriserede forhandlernetværk hjælper dig med at sikre problemfri rejser i udlandet.

Husk, når du rejser til udlandet:

 1. Vi håber selvfølgelig, at det ikke bliver nødvendigt at foretage garantireparation på din enhed, mens du befinder dig i udlandet. Inden du påbegynder din rejse, anbefaler vi dog, at der foretages grundig service på din enhed, og der bør gives særlig opmærksomhed til genstande som drivskrue, tandrem, olie, tændrør, filtre, anoder osv., som det ellers kan være nødvendigt at udskifte i udlandet.
 2. Adresser på autoriserede Yamaha-forhandlere findes på www.yamaha-motor.eu

Hvordan indgiver jeg et krav?  

Hvis du oplever et problem med din enhed, som du mener skal håndteres i
henhold til garantien, skal du straks kontakte din leverende forhandler eller
en anden autoriseret Yamaha-forhandler i Europa for at arrangere enheden til at
blive inspiceret. Hvis der opstår problemer, som du mener kan gøre enheden usikker til brug, skal du ringe til din forhandler for at få hjælp og ikke bruge enheden, før den er blevet inspiceret. Alle krav under garanti skal indsendes på dine vegne gennem en autoriseret Yamaha-forhandler.

Hvad sker der, hvis du ikke er tilfreds?  

Hvis du dog har nogen grund til at klage, bedes du sende din klage skriftligt til din forhandler og en kopi af dit brev til kundeserviceafdelingen i din Yamaha-distributør. Hvis din klage ikke behandles til din tilfredshed, eller hvis du mener, at du bliver behandlet uretfærdigt, kan du vælge at sætte din sag til uafhængig voldgift, og vi vil være bundet af voldgiftsmandens beslutning. Hvis du ønsker at gøre dette, vil din distributørs kundeserviceafdeling give dig fulde proceduredetaljer.

Regelmæssigt eftersyn

Yamaha påhængsmotor kræver regelmæssig vedligeholdelse og smøring, og hyppigheden heraf kan variere fra model til model. Se din Ejerhåndbog for detaljerede oplysninger. Vores autoriserede Yamaha-forhandlere er uddannede og har stor viden om alle Yamaha-enheder. Det anbefales derfor, at der med henblik på den sikre brug af din enhed foretages regelmæssige eftersyn hos din Yamaha-forhandler. Sørg for, at forhandleren stempler serviceloggen for dig og tilføjer en registrering i Yamahaforhandlersystemets digitale serviceregister. Hvis denne service ikke udføres, kan det påvirke pålideligheden af din påhængsmotor og vil ugyldiggøre garantien.

Rengøring af din Yamaha

Du bevarer bedst tilstanden af din nye Yamaha ved at vaske den regelmæssigt. Resterende salt eller fersk kølevand i motoren, tang og skaldyr, lie og andre fremmedlegemer kan beskadige indersiden, overflader og kan påvirke den problemfri drift at kontrolfunktioner. Se din Ejerhåndbog for yderligere oplysninger om rengøring og vedligeholdelse af din enhed. Din autoriserede Yamaha-forhandler kan rådgive dig om den korrekte rengøring og smøring af kontrolfunktionerne. Vi anbefaler ikke at bruge højtryksspulere, og disse bør undgås. I slutningen af hver sæson skal du opbevare din YAMAHA-motor. Følg proceduren for vinteropbevaring i din ejerhåndbog.

.