Vi bruger cookies for bedre at kunne forstå vores hjemmeside-besøgende, så vi kan forbedre vores hjemmeside, produkter, serviceydelser og markedsføring.

Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle cookies på Yamahas hjemmeside. Hvis du ønsker det, kan du dog til enhver tid ændre dine cookie-indstillinger. Hvis du vil vide mere om de cookies, der hører til vores hjemmeside, hvordan vi bruger dem og fordelene ved dem, skal du læse afsnittet ”Hvordan gør YAMAHA brug af cookies?” på Yamahas hjemmeside.

 

BETINGELSER FOR BRUG AF YAMAHA APP

Del

Denne Yamaha Apptilbydes til gratis anvendelse af Yamaha Motor Europe N.V., også på vegne af filialer og tilknyttede datterselskaber (herefter benævntvi, os/vores). Denne App giver dig mulighed for at nyde din Yamaha-motorcykel endnu mere ved at tilbyde flere funktioner, som f.eks. konfiguration af din motorcykel og i fremtiden sporing af dine ruter, anbefalede køreruter, mulighed for at se videoer samt brugervejledninger. Desuden kan du med Yamaha Community invitere, udfordre og dele med dine venner, gemme resultater og sende dine konfigurationer af motorcykler til din Yamaha-forhandler.

Når du registrerer og anvender Appen, accepterer du at være bundet af disse Betingelser for brug. Vi ændrer muligvis disse Betingelser for brug fra tid til anden. Læs disse Betingelser for brug grundigt, før du bruger Appen. Oversættelser af Betingelser for brug er kun tilgængelige af praktiske hensyn eller pga. lokale krav. Den engelske version af disse Betingelser for brug er den gældende version i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og ikke-engelske version af Vilkår for brug.

Appen, inklusive alt Brugerindholdsåsom tekster, videoer, lyde, modeller, design, manualer, genererede motorcykelkonfigurationer og andre oplysninger og materialer (herunder alt, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder) og Yamaha Community, administreres af Yamaha Motor Europe N.V. - et aktieselskab oprettet i henhold til nederlandsk ret. Du kan kontakte os på: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Nederlandene, registreret hos det hollandske handelskammer med nummer 34084613, Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, Holland, tlf.: +31 20 654 6000; e-mail: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu 

Sidste opdatering af disse Betingelser for brug: 17 Maj 2017

1               Din brug af Appen

1.1         Enhver, der er 18 år eller ældre, må bruge Appen. Du kan downloade, installere og bruge én kopi af Appen på en enkelt mobil Enhed, som udelukkende er til eget ikke-kommercielt og personligt brug, underlagt disse Betingelser for brug

1.2         Vi tilbyder dig denne App gratis, men din udbyders takster og gebyrer, f.eks. data- og dataroamingafgifter, er gældende, når du åbner eller bruger bestemte funktioner i Appen, herunder alle data brugt af baggrundsprocesser relateret til Appen, når Appen
                ikke er det åbne aktive program på din Enhed. Du er ansvarlig for alle omkostninger, der er pålagt af dit teleselskab vedrørende Appen.

2               Oprettelse af en konto

2.1         Du skal oprette en Konto for at få adgang til alle funktioner i Appen. For at kunne oprette din Konto beder vi dig om at angive nogle personlige oplysninger, som f.eks. navn og e-mailadresse, eller du kan oprette en konto med din profil på et
                 socialt medie (f.eks. Facebook eller Google+). Du kan begynde at bruge Appen efter vores accept af din registrering. Vi har ret til at afvise din anmodning om en Konto af enhver årsag. Du må ikke oprette mere end én Konto. Du må ikke overføre eller sælge din Konto.

2.2         Du er ansvarlig for adgang til og brug af din Konto og for at forhindre uautoriseret brug. For at beskytte og opretholde sikkerheden for din konto og være med til gøre Yamaha Community sjov og sikker:

a)     Skal du angive en sikker adgangskode, som kræves for at logge på din konto. Må du ikke dele din adgangskode eller lade andre få adgang til eller bruge din konto. Du skal straks kontakte os, hvis du bliver opmærksom på, eller har mistanke om, at andre kender til eller bruger dit brugernavn og din adgangskode.

b)     Du må ikke indsende Brugerindhold, foretage dig noget eller bruge programmet på en måde, der strider mod vores eller andres rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder eller privatlivets fred eller overtrædelse af gældende love og forskrifter;

3               Intellektuelle ejendomsrettigheder

3.1         Appen er kun licenseret til dig, og ikke solgt, under iagttagelse af Betingelser for brug. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Appen forbliver hos os eller vores licensgivere, herunder eventuelle ændringer, rettelser, tilpasninger eller oversættelser af Appen.

3.2        Du bevarer ejerskabet over det Brugerindhold, du sender til Appen. Når du sender Brugerindhold, garanterer du udtrykkeligt over for os, at du alene er ansvarlig for rigtigheden, lovligheden, anstændigheden og legitimiteten af det, og at du har
               ret til at gøre det tilgængeligt via Appen og licensen til dit Brugerindhold. Du giver os en ikke-eksklusiv, ubetinget, evig, uigenkaldelig, overdragbar, verdensomspændende, vederlagsfri licens til at anvende, arbejde på, vise, tilpasse, oversætte, ændre,
               offentliggøre, distribuere, cirkulere eller sende dit Brugerindhold til Appen, herunder, men ikke begrænset til, Yamaha Community.

4               Personlige oplysninger

4.1         Vi vil behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for eller har nogen kontrol over politikker for beskyttelse af personlige oplysninger for tredjeparts websteder,                  programmer eller tjenester anvendt af Appen, herunder udbydere af sociale medier (f.eks. Facebook).

5               Ansvar og erstatning

5.1         Vores App er blevet konfigureret med den størst mulige omhu. Den korrekte funktion af Appen er også underlagt faktorer uden for vores kontrol og er tredjeparters ansvar, såsom din udbyders netværk, Wi-Fi og GPS-modtagelse. Vi garanterer ikke,
                 at (dele af) Appen vil være (helt) tilgængelig på alle tidspunkter af døgnet, eller at Appen og oplysninger (herunder, men ikke begrænset til motorcykeldele, brugervejledninger, priser og tilgængelighed af modeller og dele) er komplette, korrekte,
                 opdaterede, egnede til et bestemt formål eller fri for upassende, ulovligt eller stødende indhold. Vi forbeholder os ret til at suspendere, tilbagetrække eller ændre (dele af) Appen.

5.2         Du accepterer udtrykkeligt, at adgang til og brug af Appen er på dit eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige eller hæfter, uanset grund, for eventuelle skader eller andre konsekvenser relateret til eller som følge af din brug af eller manglende evne til korrekt brug
              af (dele af) Appen, vores manglende evne til at gennemføre disse Vilkår for brug eller mangler hos tredjeparter. Din brug af Appen må ikke komme i vejen sikker kørsel på din motorcykel. Du bør altid køre forsigtigt og overholde alle trafiklove.
             

              Vi går meget op i ansvarlig kørsel og støtter, opmuntrer eller tolererer ikke hensynsløs og uansvarlig adfærd under kørsel. Det er førerens eget ansvar at passe på sig selv og sine handlinger. Det er afgørende for sikker og forsvarlig kørsel i
               trafikken, at man overholder færdsels- og øvrige love, er opmærksom på farer, fodgængere og andre køretøjer. Vi påtager os intet ansvar for fysisk skade påført af motorcyklister eller andre bilisters deltagelse i nogen former for
               begivenheder eller ved brug af oplysninger fra vores Apps eller andre digitale platforme.

5.3         Vi er ikke ansvarlige for og overvåger ikke, støtter eller har nogen kontrol over nogen tredjepart, programmer, websteder eller tjenester knyttet til eller anvendt af Appen, herunder deres nøjagtighed, tilgængelighed, funktionalitet, og gældende betingelser og politikker.                  Hvis du har spørgsmål om praksis og politik for tredjeparter, bedes du læse deres tilsvarende vilkår og politikker og kontakte dem.

5.4         I tilfælde af, at vi er ansvarlige i henhold til en obligatorisk gældende lov, vil vores ansvar, uanset årsagen, for eventuelle skader være begrænset i hele det omfang, det tillades af gældende lov. Alle begrænsninger af vores ansvar ophører, hvis skaden er
                 forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side.

5.5         Du accepterer at holde os skadesløse fra ethvert krav, alle fordringer og lignende handlinger fra tredjeparts side i forbindelse med eller som følge af din brug af Appen, overtrædelse af disse Betingelser for brug eller ulovlig adfærd.

6               Ophør

6.1         Du kan bruge Appen i en ubestemt periode, indtil ophør i henhold til disse Betingelser for brug. Uanset eventuelle andre bestemmelser er vi til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående skriftlig varsel eller grund berettiget til midlertidigt eller permanent
                at lukke din lukke din Konto med øjeblikkelig virkning, slette eller ændre alt dit Brugerindhold og forhindre dig i at oprette en ny konto uden noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart. Du kan lukke din Konto når som helst via vores websted og ophæve
                adgangen til og brugen af Appen. Hvis du oprettede en konto og loginoplysninger til Appen via din profil på et socialt medie, kan du også lukke din konto ved at tilbagetrække autorisationen for appen via din profil på det sociale medie hos udbyderen for
                det relevante sociale medie (f.eks. Facebook).

6.2         Hvis du overtræder Betingelser for brug på nogen måde eller på anden måde handler ulovligt, har vi ret til, uden ansvar eller forpligtelser, at undersøge dit Brugerindhold og din adfærd og træffe passende foranstaltninger, som kan omfatte, men
                 ikke er begrænset til: (a) at ændre eller fjerne dit Brugerindhold; b) ophæve eller lukke din Konto og/eller Appen med øjeblikkelig virkning; eller (c) inddrive dækning af skader eller omkostninger.

6.3         Efter ophævelse ophører din ret til at få adgang til og bruge Appen med øjeblikkelig virkning, og dit Brugerindhold vil blive slettet. Enhver bestemmelse, der er beregnet til at gælde ud over ophævelsen af disse Betingelser for brug, skal gælde et sådant ophør.

7               Gældende lov og tvister

7.1         Disse Betingelser for brug administreres i henhold til lovgivningen i Nederlandene. Alle tvister, krav eller andre søgsmål som følge af eller i forbindelse med Betingelser for brug og/eller din adgang til eller brug af Appen, afgøres ved en kompetent hollandsk domstol.