Olet poistumassa verkkosivustolta. Oletko varma?

Hyväksyn, siirrytään

Käyttöyksikkö

Näyttö ja kytkin

Akku ja laturi

Turvallisuustiedot

Tätä akkulaturia voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa aiheesta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet akkulaturin turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä akkulaturilla.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Jos virtajohto on vaurioitunut, lopeta akkulaturin käyttö ja tarkistuta se valtuutetulla jälleenmyyjällä.