Olet poistumassa verkkosivustolta. Oletko varma?

Hyväksyn, siirrytään

Tietosuojaseloste

Yamaha Motor Europe N.V. tarjoaa Yamaha-sovelluksen ilmaiseksi omasta puolestaan ja sivuliikkeidensä ja tytäryhtiöidensä puolesta (jäljempänä me ja sen taivutusmuodot). Sovelluksen avulla käyttäjä saa Yamaha-moottoripyörästään entistä enemmän iloa. Sovellus sisältää useita ominaisuuksia ja toimintoja: käyttäjä voi esimerkiksi luoda moottoripyöräkokoonpanoja, tarkastella ajoreittejään, ajaa ehdotettuja reittejä, katsella videoita, lukea oppaita ja käyttää Yamaha Community -yhteisöä. Yhteisössä käyttäjä voi kutsua mukaan kavereita, jakaa heidän kanssaan sisältöä ja haastaa heitä, tallentaa saavutuksia ja lähettää moottoripyöräkokoonpanoja Yamaha-jälleenmyyjälle. Sovelluksen liittyvistä käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista voi lukea lisää sovelluksen käyttöehdoista [ linkki ]. 

Joidenkin sovelluksen ominaisuuksien ja toimintojen toteuttaminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen käsittelyä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa käyttäjä luo tilin Yamaha Community -yhteisöön liittymistä ja muiden sovelluksen hauskojen ominaisuuksien käyttämistä varten. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa mahdollisimman tarkasti tavasta, jolla käsittelemme käyttäjien tietoja sovellukseen liittyvissä tilanteissa. Tätä tietosuojaselostetta voidaan muokata milloin tahansa. Tämä tietosuojaseloste ei kata sellaista henkilötietojen käsittelyä, joka ei liity sovellukseen. 

Tietosuojaseloste päivitetty viimeksi: 2.9.2016

1    Keitä tämä tietosuojaseloste koskee? 

1.1 Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia, jotka käyttävät Yamaha-sovellusta riippumatta siitä, ovatko he luoneet tilin vai eivät. Osalla sovelluksen käyttäjistä ei ole tiliä, osalla käyttäjistä on tili ja osa on saanut kutsun toiselta sovelluksen käyttäjältä. 

1.2 Yamaha Motor Europe N.V. on rekisterinpitäjä, joka hallinnoi sovellukseen liittyviä henkilötietoja Alankomaiden tietosuojalain mukaisesti. Olemme ilmoittaneet käyttäjien henkilötietojen käsittelystä Alankomaiden tietosuojaviranomaiselle numerolla […].

2    Mitä henkilötietoja Yamaha käsittelee? Käyttäjät, joilla on tili 

2.1 Jos käyttäjä luo sovellusta varten tilin, pyydämme käyttäjää antamaan seuraavat henkilötiedot (käyttäjän tilitiedot): nimi, käyttäjätunnus ja salasana, osoite, sähköpostiosoite ja syntymäaika. Pyydämme käyttäjiä pitämään tilitiedot ajan tasalla. Jos käyttäjä luo itselleen tilin, käsittelemme myös käyttäjän IP-osoitetta ja tiliin liittyvää yksilöivää laitetunnistetta, jotta käyttäjä voi käyttää tiliä ja vastaanottaa ilmoituksia. 

2.2 Tilin luomisen yhteydessä saatamme käsitellä tilitietojen lisäksi myös seuraavia henkilötietoja, kun käyttäjä käyttää sovellusta (ja sen tiettyjä ominaisuuksia): käyttäjän kutsumat ja sovelluksessa häneen liitetyt kaverit, valokuvat, videot ja muu sisältö, jota käyttäjä ja muut käyttäjät lähettävät ja jakavat sovelluksen kautta, käyttäjän moottoripyöristään jakamat tiedot, sovelluksen asetukset, saavutukset, käynnissä olevat tai suoritetut haasteet (mukaan lukien käyttäjän kutsumat ja haasteisiin osallistuvat kaverit), seurattujen, tallennettujen ja/tai jaettujen reittien sijaintitiedot (mukaan lukien maantieteelliset sijaintitiedot, sää, kellonaika, päivämäärä, kesto, etäisyys ja keskinopeus), nykyiset sijaintitiedot reittiehdotuksia varten, ajetut ehdotetut reitit, Yamaha-moottoripyörien tallennetut kokoonpanot, jälleenmyyjän tiedot, käyttäjän puhelinnumero ja käyttäjän Facebook-tiedot, jos käyttäjä kutsuu kavereita Facebookin kautta. 

2.3 Jos käyttäjä on luonut tilin, hän voi luoda Yamaha-moottoripyörien kokoonpanoja ja halutessaan pyytää Yamaha-jälleenmyyjää ottamaan häneen yhteyttä.  Tällöin lähetämme käyttäjän valitseman kokoonpanon ja käyttäjän nimen ja meille luovutetut yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) Yamaha-jälleenmyyjälle. 

2.4 Käyttäjän tili on oletusasetuksena yksityinen. Tämä tarkoittaa sitä, että vain Yamaha Community -yhteisössä käyttäjän kavereina olevat toiset käyttäjät voivat nähdä käyttäjän tilitiedot. Halutessaan käyttäjä voi muuttaa tilin yksityisyysasetuksen julkiseksi. Tällöin sellaisetkin Yamaha Community -yhteisön käyttäjät, jotka eivät (vielä) ole käyttäjän kavereita, voivat nähdä käyttäjän tilitiedot. Käyttäjät, joilla ei ole tiliä 

2.5 Jos käyttäjällä ei ole tiliä, emme yleensä käsittele hänen henkilötietojaan. Kaikki tiedot tallentuvat vain käyttäjän omalle laitteelle, eikä niitä lähetetä palvelimillemme. Jos käyttäjällä ei ole tiliä, hän voi tallentaa laitteelleen vain yhden moottoripyöräkokoonpanon eikä hän voi lähettää kokoonpanoja jälleenmyyjälle, tallentaa seurattuja reittejä, tallentaa jälleenmyyjätietoja tai käyttää Yamaha Community -toimintoja, kuten saavutuksia, kavereiden kutsumista ja haastamista sekä tietojen jakamista kavereiden kanssa. Saatamme käsitellä käyttäjän sähköpostiosoitetta, jos tilin omistava käyttäjä lähettää käyttäjälle kutsun liittyä Yamaha Community -yhteisöön ja tilinomistajan kaveriverkostoon. 

2.6 Jos et ole vielä sovelluksen käyttäjä, saatamme käsitellä sähköpostiosoitettasi, jos sovelluksen käyttäjä lähettää sinulle kutsun liittyä Yamaha Community -yhteisöön ja käyttäjän kaveriverkostoon ja sinä hyväksyt kutsun. 

2.7 Tileihin liittyvät henkilötiedot tallennetaan Alankomaissa sijaitseville palvelimillemme. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä jäljempänä olevan sähköpostiosoitteen kautta, sähköpostiviestiin sisältyvät henkilötiedot siirretään Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseville sähköpostipalvelimille. Olemme varmistaneet henkilötietojen suojauksen myös näissä tapauksissa. 

3    Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään? 

3.1 Jos käyttäjällä on tili, saatamme käsitellä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: tilin käyttöoikeuksien valvonta ja tilin suojaus, sovelluksen ominaisuuksien käytön mahdollistaminen, koeajopyyntöjen käsittely tai (online-) uutiskirjeiden, esitteiden, tarjousten ja muiden tietojen vastaanottaminen, yhteydenpito, sisäinen tuotteiden ja palveluiden hallinta-, kehitys- ja parannustyö, markkinatutkimus ja muut analyysit, valitusten ja kiistatilanteiden käsittely ja sovellettavien lakien ja säädösten noudattaminen. 

3.2 Jos käyttäjällä ei ole tiliä, käsittelemme henkilötietoja vain, jotta muut käyttäjät voivat lähettää käyttäjälle kutsun. 

3.3 Henkilötietoja ei käsitellä muita kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten. 

4    Kenelle henkilötietoja luovutetaan? 

4.1 Saatamme käyttää ulkoisten palveluntarjoajien tarjoamia tiedonkäsittelypalveluita. Tällaiset tiedonkäsittelijät saavat käsitellä käyttäjien henkilötietoja vain meidän puolestamme ja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Solmimme tätä varten jokaisen tiedonkäsittelijän kanssa tiedonkäsittelysopimuksen sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

4.2 Emme luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille muissa kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tilanteissa, ellei se ole tarpeellista laissa määritettyjen velvollisuuksien täyttämistä, meidän tai muiden oikeuksien suojelemista tai tämän tietosuojaselosteen kohtien noudattamista varten. 

5    Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään? 

5.1 Säilytämme henkilötietoja vain niin pitkään kuin se on tarpeellista kuvattuja tarkoituksia varten. Jos käyttäjä on luonut tilin, säilytämme kaikkia tiliin liittyviä tietoja, kunnes käyttäjä muokkaa tietoja tai poistaa tietoja tai koko tilin verkkosivustomme [linkki] kautta. Sovelluksen kautta käyttäjä voi muokata tai poistaa kavereita, seurattuja reittejä, suoritettuja haasteita ja moottoripyöräkokoonpanoja. 

6    Suojaus 

6.1 Henkilötietojen suojaaminen on meille erittäin tärkeä asia. Otamme parhaamme mukaan käyttöön asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojausmenetelmiä, jotta hallussamme olevat henkilötiedot eivät katoa tai joudu väärinkäytösten tai muutosten kohteeksi. 

7    Evästeet

7.1 Emme käytä sovellukseen liittyviä evästeitä. 

  Miten käyttäjät voivat käyttää oikeuksiaan? 

8.1 Onko sinulla kysymyksiä tavasta, jolla käsittelemme henkilötietoja, tai haluaisitko tarkastaa hallussamme olevat tiedot, korjata hallussamme olevia tietoja tai poistaa hallussamme olevat tiedot? Ota meihin yhteyttä. Yhteystiedot on annettu jäljempänä. 

Yamaha Motor Europe N.V.

 Koolhovenlaan 101 (1119 NC)

 Schiphol-Rijk, the Netherlands 

Rekisteröity Alankomaiden kauppakamarissa numerolla 34084613. 


Yhteystiedot: 
Digital Marketing & CRM

P.O. Box 75033,

1117 ZN Schiphol,

The Netherlands, 

puh: +31 20 654 6000; 

sähköposti: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu