Olet poistumassa verkkosivustolta. Oletko varma?

Hyväksyn, siirrytään

Käyttöehdot

Nämä Käyttöehdot sisältävät verkkosivujen www.yamaha-motor.eu ja kaikkien Yamaha Motor Europe N.V.:n (myöhempänä Yamaha Motor Europe) tytäryhtiöiden näille verkkosivuille linkitettyjen verkkosivujen (yhdessä "verkkosivut") käyttöön sovellettavat ehdot.

Vierailemalla jollakin edellämainituista verkkosivuista hyväksyt kaikki näissä Käyttöehdoissa esitetyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Älä käytä verkkosivuja, jos et hyväksy näitä ehtoja. Mikäli syntyy ristiriita näiden Käyttöehtojen ja muiden näillä verkkosivuilla julkaistujen tai muiden sinun ja Yamaha Motor Europen välisiin suhteisiin sovellettavien sääntöjen, käytäntöjen tai sopimusten välillä, dokumentteja sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: (i) tuote- ja/tai palvelukohtaiset ehdot; (ii) nämä Käyttöehdot; (iii) Tietosuojakäytäntö ja (iv) muut näillä verkkosivuilla julkaistut säännöt, käytännöt tai sopimukset.

Ellei näissä Käyttöehdoissa toisin määritellä, "Yamaha Motor Europe" viittaa yhtä lailla kaikkiin Yamaha Motor Europen tytäryhtiöihin.  Verkkosivut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, joka rajoittuu verkkosivuilla vierailemiseen, tietojen antamiseen verkkosivujen kautta, tuotetietojen lataamiseen omaa käyttöäsi varten ja, joidenkin verkkosivujen osalta, tuotteiden ostamiseen.


Sovellettava lainsäädäntö  

Avaamalla nämä verkkosivut tiedostat ja hyväksyt, että oikeutesi käydä näillä verkkosivuilla ja käyttää niitä määräytyvät Alankomaiden lain mukaan. Hyväksyt, että näiden verkkosivujen käyttöön liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Alankomaissa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos käytät näitä verkkosivuja jossakin muussa maassa, olet itse vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta. Nämä Käyttöehdot eivät poista tai rajoita rikkomattomia oikeuksia, jotka soveltuva lainsäädäntö antaa sinulle kansainvälisten lainvalintasääntöjen mukaisesti. Yamaha Motor Europe ei ota kantaa siihen, onko näiden verkkosivujen sisältämä aineisto soveliasta Alankomaiden ulkopuolella.

1 Yamaha Motor Europe julkaisee tietoa verkkosivuillaan palvellakseen niiden kävijöitä. Muilla kuin tuotteiden ostamiseen tarkoitetuilla Yamaha Motor Europen verkkosivuilla annetut tuotetiedot on annettu vain tiedotustarkoituksessa. Yksittäisiä henkilöitä, olivat he sitten Yamaha Motor Europen työntekijöitä tai muussa suhteessa yritykseen, koskevat tiedot ja viittaukset on esitetty ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Näitä henkilöitä tai heidän verkkosivuilla esittämiään lausuntoja ei millään tavoin voi liittää Yamaha Motor Europen tuotteisiin ja palveluihin liittyviin vastuisiin yksityisellä tai yrityksen tasolla. Julkaistut lausunnot ja profiilit ovat henkilökohtaisia, eikä niihin voi vedota oikeudellisissa tai muissa takuu- tai vastuukysymyksissä.
Vaikka Yamaha Motor Europe pyrkii varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyden ja ajankohtaisuuden, tiedoissa saattaa olla tahattomia teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai kirjoitusvirheitä. Yamaha Motor Europe pidättää oikeuden tehdä verkkosivuille korjauksia tai muutoksia ilman ennakkovaroitusta. Verkkosivuilla kuvatut Yamaha Motor Europen tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Yamaha Motor Europe tekee parhaansa varmistaakseen, että verkkosivujen tieto vastaa alueesi tilannetta. Vaikka Yamaha Motor Europe pyrkii kaikin tavoin esittelemään tuotteensa ja niiden värit mahdollisimman todenmukaisesti, riippuu tuotteiden ja niiden värien esityksen todenmukaisuus myös käyttäjän laitteistosta, eikä Yamaha Motor Europe voi taata, että käyttäjän laitteisto esittää tuotteet ja niiden värit totuudenmukaisesti. Kansalliset vienti- tai muut rajoitukset saattavat koskea verkkosivuilta ladattavia ohjelmia. Vierailemalla verkkosivuillamme ja käyttämällä niitä tiedostat nämä rajoitukset ja sitoudut noudattamaan niitä.

2 Vastuu verkkosivujen käytöstä on täysin kävijällä. Kaikki verkkosivuilla esitetty tieto on esitetty sellaisenaan, ja Yamaha Motor Europe sanoutuu sovellettavan lainsäädännön sallimissa määrin irti kaikista nimenomaisista tai epäsuorista takuista, vakuutteluista ja hyväksynnästä liittyen verkkosivuilla esitettyyn tai niiden kautta hankittuun tietoon, sisältäen niihin kuitenkaan rajoittumatta kaikki nimenomaiset ja epäsuorat takuut, jotka koskevat esimerkiksi omistusoikeutta, taloudellista hyödynnettävyyttä, oikeuksien loukkaamattomuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Yamaha Motor Europe ei takaa, ettei verkkosivuilla ole tietokoneviruksia, ohjelmointivirheitä tai muita vahingollisia komponentteja. Yamaha Motor Europe ei takaa materiaaleihin sisältyvien toimintojen keskeytyksetöntä toimintaa tai virheettömyyttä eikä virheiden havaitsemista tai korjaamista. Yamaha Motor Europe ei ole vastuussa verkkosivuilta tai niiden kautta hankitun tiedon oikeellisuudesta, täydellisyydestä, luotettavuudesta tai hyödyllisyydestä. Yamaha Motor Europella ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivujaan tai muokata niiden sisältöä tai koodia, eikä Yamaha Motor Europe ota vastuuta kyseisten tietojen päivittämättömyydestä. On sinun vastuullasi tarkistaa verkkosivujen tiedot ennen niihin tukeutumista.

3 Yamaha Motor Europe ei ole missään tapauksessa sopimus-, vahingonkorvaus- tai muussa oikeudellisessa vastuussa mistään vahingoista, joihin sisältyy näihin kuitenkaan rajoittumatta käytön keskeytyminen, voittojen menetys, tietojen menetys tai mikä hyvänsä muu aineellinen tai aineeton vahinko, joka johtuu tai liittyy Yamaha Motor Europen verkkosivuilta tai niiden kautta saatuun tietoon tai sen käyttöön. Näissä Käyttöehdoissa määritelty vastuuvapautus ei päde, mikäli tappiot tai vahingot ovat aiheutuneet Yamaha Motor Europen tahallisen rikkomuksen tai törkeän huolimattomuuden seurauksena.

4 Yamaha Motor Europe pidättää oikeuden estää pääsy verkkosivuille tai muuttaa verkkosivuilla kuvattuja palveluita ja tuotteita milloin hyvänsä, ilman ennakkovaroitusta. Mitkään Yamaha Motor Europen esittämät tarjoukset tai muut lausunnot eivät ole sitovia, ellei Yamaha Motor Europe ole nimenomaisesti kirjallisesti niin ilmoittanut.
Etäsopimuksista annetun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti voit peruuttaa verkkosivuilta sähköisesti ostamasi tuotteen tai palvelun kaupan 7 työpäivän kuluessa tuotteen kuitin päiväyksestä tai kyseisen palvelun myynnin päiväyksestä.
Yamaha Motor Europe voi milloin hyvänsä muuttaa näiden Käyttöehtojen ehtoja päivittämällä tätä sivua. Muutokset sitovat sinua, ja sinun tuleekin tarkastaa voimassa olevat, verkkosivujen käyttöön sovellettavat ehdot säännöllisesti tältä sivulta. Hyväksyt muutokset jatkamalla verkkosivujen käyttöä muutosten tekemisen jälkeen. Minkään näiden Käyttöehtojen ehdon tai lausekkeen mitätöinti ei vaikuta näiden Käyttöehtojen sellaisten osien täytäntöönpanokelpoisuuteen, jotka on todettu soveltuvassa oikeusistuimessa täytäntöönpanokelpoisiksi.

5 Yamaha Motor Europe omistaa kaikki sen verkkosivut tai oikeudet niihin. Nämä oikeudet kattavat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki taustakuvat, ikonit, merkit, taiteen, kuvat, grafiikat, musiikin, tekstin, ohjelmat ja verkkosivujen muun sisällön ("sisältö"), ja kaikki HTML-mallit, sommittelut, kokoonpanot sekä CGI- ja muun koodin, jota on käytetty verkkosivujen toteutukseen ("koodi"). Verkkosivujen sisältö ja koodi on suojattu immateriaali- ja niihin liittyvillä oikeuksilla, joihin kuuluvat näihin kuitenkaan rajoittumatta tekijänoikeudet, patentit, tietokantaoikeudet ja tavaramerkkioikeudet. Verkkosivujen koodin tai sisällön kopiointi, muokkaus, lataaminen, välittäminen, uudelleenjulkaisu, esitteleminen kolmansille osapuolille kaupallisessa tarkoituksessa ja muu jakaminen ilman Yamaha Motor Europen kirjallista lupaa on kielletty sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Verkkosivujen sisällön ja koodin muu kuin henkilökohtainen käyttö on kielletty. Kaikki verkkosivuilla esiintyvät logot, nimet ja tavaramerkit ovat Yamaha Motor Europen (immateriaalista) omaisuutta, tai ne on lisensoitu Yamaha Motor Europen käyttöön. Edellä mainittujen logojen, nimien ja tavaramerkkien käyttö ilman Yamaha Motor Europen nimenomaista kirjallista lupaa on kielletty. Näiden Käyttöehtojen noudattamatta jättäminen tulkitaan sopimusrikkomukseksi ja rikkoo Yamaha Motor Europen tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia sekä muita omistus- ja teollisoikeuksia.
Muutoin kuin edellä on erikseen mainittu, mitään näihin Käyttöehtoihin sisältyvää ei tule epäsuorasti, estoppel-periaatteen mukaisesti tai muulla tavoin pitää minkään Yamaha Motor Europen, sen tytäryhtiöiden tai kolmannen osapuolen omistaman patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden tai muun omistus- tai teollisoikeuden myöntämisenä.

6 Vaikka nämä verkkosivut voivat sisältää linkkejä muille verkkosivuille, tämä ei merkitse Yamaha Motor Europen suoraa tai epäsuoraa hyväksyntää, suhdetta, sponsorointia, tukea tai kytköstä linkitetyille verkkosivuille, ellei sivuilla nimenomaisesti niin todeta. Avaamalla nämä verkkosivut tiedostat ja hyväksyt, että Yamaha Motor Europe ei ole tarkastanut kaikkia näille verkkosivuille linkitettyjä verkkosivuja, eikä se ole vastuussa näiden verkkosivujen ulkopuolisten sivujen tai näille verkkosivuille linkitettyjen verkkosivujen sisällöstä. Verkkosivujen ulkopuolisille sivuille tai muille verkkosivuille vievien linkkien käyttö on omalla vastuullasi.

7 Mikäli toimitat Yamaha Motor Europelle sähköpostilla, kyselyissä, keskustelupalstoilla, rekisteröitymisen yhteydessä tai millään muulla viestintämenetelmällä tietoa, kuten palautetta, tietoja, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia tai vastaavaa tietoa, näihin rajoittumatta ja henkilötiedot pois lukien, ei tällaista tietoa pidetä luottamuksellisena. Lähettäessäsi tietoa, myönnät Yamaha Motor Europelle peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, jatkuvan ja siirrettävän oikeuden käyttää näitä tietoja ilman rajoituksia mihin hyvänsä Yamaha Motor Europen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen. Yamaha Motor Europe ei ole vastuussa tällaisen tiedon käytöstä tai luovuttamisesta. Yamaha Motor Europella ei ole velvollisuutta pitää tällaista tietoa salassa, vaan se on vapaa jäljentämään, käyttämään, luovuttamaan ja levittämään tätä tietoa muille rajoituksetta. Yamaha Motor Europe on vapaa hyödyntämään kaikkia tällaisen tiedon sisältämiä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita mihin hyvänsä tarkoitukseen, sisältäen tähän kuitenkaan rajoittumatta tietoa hyödyntävien tai siihen nojaavien tuotteiden kehittämisen, valmistamisen ja markkinoinnin. Yamaha Motor Europe ottaa mielellään vastaan verkkosivuihinsa ja tuotteisiinsa liittyviä kommentteja ja ehdotuksia, mutta ei pyri urkkimaan luottamuksellisia tai patentoituja ideoita, ehdotuksia, materiaaleja tai muuta tietoa, joka liittyy sen tuotteiden tai uusien tuotteiden kehittämiseen, suunnitteluun, uudelleensuunnitteluun, muokkaamiseen, valmistukseen tai markkinointiin. Toimittaessasi Yamaha Motor Europelle tietoja oikeutat sen ilman vastuuta julkaisemaan tiedot, käyttämään niitä toiminnassaan ja sisällyttämään ne Yamaha Motor Europen tuotteisiin tai käyttämään niitä mihin hyvänsä Yamaha Motor Europen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen.

8 Näiden verkkosivujen interaktiivisten osioiden, kuten keskustelupalstojen, klubien, kyselyiden, sähköpostien ja vastaavien, käyttö tietoisesti valheellisen ja/tai herjaavan, paikkansapitämättömän, loukkaavan, hyvän maun vastaisen, vihaa lietsovan, ahdistelevan, säädyttömän, seksuaalisesti vihjailevan, uhkailevan, yksityisyyttä loukkaavan tai muutoin lainvastaisen materiaalin julkaisemiseen on kielletty. Yamaha Motor Europe ei valvo tai toimita verkkosivujen interaktiivisissa osioissa julkaistua materiaalia. Julkaiset kaiken materiaalin, kuvat ja/tai artikkelit mukaan lukien,  omalla vastuullasi. Yamaha Motor Europe ei ole millään muotoa vastuussa tällaisen julkaistun tiedon aiheuttamista vahingoista tai muista haitallisista seuraamuksista.

9 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.


Tietosuojakäytäntö 

Yamaha Motor Europe N.V. ja sen tytäryhtiöt (''Yamaha Motor Europe'') käsittelevät tietojasi erittäin huolellisesti, sillä kunnioitamme asiakkaidemme ja verkkovierailijoidemme yksityisyyttä. Tämä Tietosuojakäytäntö on Käyttöehtojen (linkki) olennainen osa ja määrittää Yamaha Motor Europen tietosuojakäytännöt liittyen kaikkiin (salasanalla suojattuihin) Yamaha Motor Europen verkkosivuihin tai sen tytäryhtiöiden verkkosivuihin, jotka on linkitetty Yamaha Motor Europen verkkosivuille (yhdessä "verkkosivut" ja erikseen ''verkkosivu''). Kun vierailet edellä mainituilla verkkosivuilla, hyväksyt samalla Tietosuojakäytäntömme ehdot. Mikäli et hyväksy jotakin tämän Tietosuojakäytännön ehdoista, älä käytä verkkosivujamme tai toimita meille henkilötietojasi. Henkilötietojen antaminen voi olla ehto joidenkin palveluiden toimittamiselle.
 
Lue lisää tietosuojakäytännöstä