Yamaha-sovelluksen käyttöehdot

Jaa

Yamaha Motor Europe N.V. tarjoaa tämän Yamaha-sovelluksen ilmaiseksi omasta puolestaan ja sivuliikkeidensä ja tytäryhtiöidensä puolesta (jäljempänä me ja sen taivutusmuodot). Tämän sovelluksen avulla käyttäjä saa Yamaha-moottoripyörästään entistä enemmän iloa. Sovellus sisältää useita ominaisuuksia ja toimintoja: käyttäjä voi esimerkiksi luoda moottoripyöräkokoonpanoja, tarkastella ajoreittejään, käyttää ehdotettuja reittejä, katsella videoita, lukea oppaita ja käyttää Yamaha Community -yhteisöä. Yhteisössä käyttäjä voi kutsua mukaan kavereita, jakaa heidän kanssaan sisältöä ja haastaa heitä, tallentaa saavutuksia ja lähettää moottoripyöräkokoonpanoja Yamaha-jälleenmyyjälle.

Rekisteröimällä tämän sovelluksen ja käyttämällä sitä käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Näitä käyttöehtoja saatetaan muokata aika ajoin. Lue käyttöehdot huolellisesti ennen sovelluksen käyttämistä. Näiden käyttöehtojen käännökset on tuotettu vain käyttäjien palvelemista tai paikallisten vaatimusten täyttämistä varten. Jos englanninkielisten käyttöehtojen ja muiden kuin englanninkielisten käyttöehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan aina englanninkielisiä käyttöehtoja.

Sovellus ja kaikki käyttäjän sisältö, kuten tekstit, videot, äänet, mallit, suunnitelmat, käyttöoppaat, luodut moottoripyörien kokoonpanot ja muut tiedot ja materiaalit (mukaan lukien immateriaalioikeuksien suojaamat sisällöt) ja Yamaha Community ovat Yamaha Motor Europe N.V:n hallinnoimia. Yamaha Motor Europe N.V. on Alankomaiden lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhteystiedot: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, the Netherlands, rekisteröity Alankomaiden kauppakamarissa numerolla 34084613, Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, The Netherlands, puh. +31 20 654 6000; sähköposti: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu

Käyttöehdot päivitetty viimeksi: Luonnos 5.8.2016 - päivitys yhteisökpalvelukirjautumista koskeviin tietoihin 12.6.2015 päivättyyn versioon

1    Sovelluksen käyttö
1.1    Tätä sovellusta voivat käyttää kaikki 18 vuotta täyttäneet. Käyttäjä voi ladata ja asentaa yhden kopion sovelluksesta yhdelle mobiililaitteelle ja käyttää sovellusta ainoastaan omaan ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöönsä näiden käyttöehtojen mukaisesti.
1.2    Tarjoamme sovelluksen käyttäjille veloituksetta, mutta mobiiliverkko-operaattori voi veloittaa käytöstä esimerkiksi datasiirto- ja verkkovierailumaksuja, kun käytät tiettyjä sovelluksen ominaisuuksia. Sovellukseen liittyvät taustaprosessit voivat esimerkiksi käyttää tietoja, vaikka sovellus ei ole laitteessasi avoinna aktiivisena sovelluksena. Käyttäjä vastaa kaikista mobiiliverkko-operaattorin veloittamista sovellukseen liittyvistä maksuista.

2    Tilin luominen
2.1    Käyttäjän on luotava tili, jotta hän voi käyttää kaikkia sovelluksen ominaisuuksia ja toimintoja. Pyydämme käyttäjiltä tilin luomista varten joitakin henkilötietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Sovelluksen käyttämisen voi aloittaa, kun rekisteröityminen on hyväksytty. Pidätämme oikeuden hylätä tilin luomista koskevat pyynnöt mistä tahansa syystä. Käyttäjä saa luoda vain yhden tilin. Tiliä ei saa siirtää tai myydä toiselle henkilölle.
2.2    Käyttäjä on vastuussa tilille pääsystä ja tilin käytöstä sekä tilin luvattoman käytön estämisestä. Käyttäjän on toimittava seuraavasti, jotta tili pysyy suojattuna ja Yamaha Community turvallisena ja viihtyisänä yhteisönä:
a)    Käyttäjän on määritettävä turvallinen salasana, jota tarvitaan tilille kirjautumiseen. Salasanaa tai tiliä ei saa antaa kenenkään toisen käyttöön. Käyttäjän on ilmoitettava meille välittömästi, jos hän tietää tai epäilee jonkun toisen tietävän hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai saavansa ne käyttöönsä tai käyttävänsä niitä.
b)    Käyttäjä ei saa lähettää käyttäjän sisältöä tai toimia tai käyttää sovellusta tavalla, joka rikkoo meidän tai muiden oikeuksia, kuten immateriaalioikeuksia tai oikeuksia yksityisyyteen, tai on sovellettavien lakien ja säädösten vastainen.

3    Immateriaalioikeudet
3.1    Käyttöehtojen mukaisesti käyttäjällä on vain käyttöoikeus sovellukseen, eikä sovellusta myydä käyttäjälle. Kaikki sovelluksen immateriaalioikeudet säilyvät meillä tai lisenssinomistajillamme. Tämä koskee myös kaikkia sovelluksen muutoksia, korjauksia, muokkauksia ja käännöksiä.
3.2    Sovellukseen lähetetyn käyttäjän sisällön omistusoikeus säilyy käyttäjällä. Lähettäessään sisältöä sovellukseen käyttäjä takaa, että hän on yksin vastuussa sisällön oikeellisuudesta, laillisuudesta, säädyllisyydestä ja pätevyydestä ja että hänellä on oikeus sovelluksen kautta tapahtuvaan sisällön lähettämiseen ja sisällön käyttöä koskevan luvan myöntämiseen. Käyttäjä myöntää meille ei-yksinomaisen, rajoituksettoman, ikuisen, peruuttamattoman, siirrettävän, maailmanlaajuisen ja maksuttoman luvan käyttäjän sisällön käyttämiseen, esittämiseen, näyttämiseen, mukauttamiseen, kääntämiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen, jakamiseen, levittämiseen ja lähettämiseen sellaisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät sovellukseen. Tällainen on esimerkiksi Yamaha Community.

4    Henkilötiedot
4.1    Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteen tietosuojaselosteen mukaisesti.

5    Vastuuvelvollisuus ja vastuusta vapauttaminen
5.1    Sovellus on kehitetty erittäin huolellisesti. Sovelluksen virheettömään toimintaan vaikuttavat myös asiat, joihin me emme voi vaikuttaa ja jotka ovat kolmansien osapuolten vastuulla, kuten käyttäjän mobiiliverkko-operaattorin verkko-, WiFi- ja GPS-palvelut. Me emme takaa, että sovellus tai sen osat ovat (kokonaan) käytettävissä kaikkina aikoina tai että sovellus ja sen sisältämät tiedot (esimerkiksi moottoripyörien osien ja oppaiden tiedot, hintatiedot ja mallien ja osien saatavuustiedot) ovat täydellisiä, virheettömiä, ajantasaisia, soveltuvia tiettyyn tarkoitukseen tai että ne eivät sisällä loukkaavaa, asiatonta, lainvastaista tai paheksuttavaa käyttäjän sisältöä. Pidätämme oikeuden keskeyttää sovelluksen tai sen osien käytön, poistaa sovellus tai sen osia käytöstä tai korjata sovellusta tai sen osia.
5.2    Käyttäjä sitoutuu käyttämään sovellusta yksinomaan omalla vastuullaan. Me emme ole vastuussa mistään vahingoista tai muista seurauksista, jotka liittyvät sovelluksen tai sen osien käyttöön tai siihen, että käyttäjä ei ole pystynyt (kunnolla) käyttämään sovellusta tai sen osia, meidän käyttöehtojen vastaiseen toimintaamme tai kolmannen osapuolen puutteisiin tai ovat seurausta näistä. Sovelluksen käyttö ei saa häiritä moottoripyörällä ajamista. Käyttäjän on ajettava turvallisesti ja noudatettava kaikkia liikennesääntöjä.
5.3    Me emme ole vastuussa emmekä valvo, hyväksy tai voi vaikuttaa kolmansien osapuolten sovelluksiin, verkkosivustoihin tai palveluihin, joita sovellus käyttää tai joihin se liittyy. Tämä koskee myös näiden sovellusten, verkkosivustojen ja palveluiden tarkkuutta, saatavuutta, toimintoja ja sovellettavia ehtoja ja käytäntöjä. Jos käyttäjällä on kolmannen osapuolen toimintatapoja ja käytäntöjä koskevia kysymyksiä, hänen kannattaa lukea ehdot ja käytännöt ja ottaa suoraan yhteyttä kolmanteen osapuoleen.
5.4    Jos me olemme sovellettavan velvoittavan lainsäädännön perusteella vastuuvelvollisia, meidän vahingonkorvausvastuumme on vahingon syystä riippumatta enintään sovellettavan lainsäädännön enimmäiskorvausmääräysten mukainen. Kaikki vahingonkorvausvastuutamme koskevat rajoitukset lakkaavat vaikuttamasta, jos vahingon syynä on meidän tahallinen toimintamme tai törkeä laiminlyöntimme.
5.5    Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan meidät vastuusta koskien vaatimuksia, vaateita ja kolmansien osapuolten vastaavia toimia, jotka liittyvät sovelluksen käyttöön, käyttöehtojen rikkomiseen tai mihin tahansa lainvastaiseen käytökseen tai aiheutuvat niistä.

6    Päättyminen
6.1    Käyttäjä voi käyttää sovellusta toistaiseksi, kunnes käyttö päättyy näiden käyttöehtojen mukaisesti. Meillä on muista määräyksistä riippumatta aina oikeus harkintamme mukaan ja ilman kirjallista ennakkovaroitusta tai syytä välittömästi lakkauttaa käyttäjän tili väliaikaisesti tai pysyvästi, poistaa tai muokata käyttäjän sisältöä ja estää käyttäjää luomasta uutta tiliä ilman korvausvastuuta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä voi lakkauttaa tilinsä milloin tahansa verkkosivustomme [linkki] kautta ja lopettamalla sovellukseen kirjautumisen ja sovelluksen käytön.
6.2    Jos käyttäjä toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti tai muuten lainvastaisesti, meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, velvoitetta tai pakkoa, tarkastella käyttäjän sisältöä ja käyttäytymistä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka voivat sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä: (a) käyttäjän sisällön muokkaaminen tai poistaminen, (b) tilin ja/tai sovelluksen käytön välitön keskeyttäminen tai lakkauttaminen ja (c) vahingonkorvausten tai kustannusten periminen.
6.3    Tilin lakkauttamisen jälkeen käyttäjän oikeus kirjautua sovellukseen ja käyttää sitä lakkaa välittömästi ja käyttäjän sisältö poistetaan. Ehdot, jotka on tarkoitettu pysymään voimassa näiden käyttöehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa.

7    Sovellettava laki ja kiistatilanteet
7.1    Näitä käyttöehtoja sovelletaan Alankomaiden lakien mukaan. Kaikki käyttöehdoista ja/tai sovellukseen kirjautumisesta tai sen käytöstä aiheutuvat tai niihin liittyvät kiistat, korvausvaatimukset tai muut oikeustoimet ratkaistaan oikeustoimivaltaisessa alankomaalaisessa tuomioistuimessa.