Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Κατηγορίες Διπλώματος Οδήγησης Μοτοσυκλέτας / Scooter

Ειδικοί κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με τις άδειες οδήγησης, ως αποτέλεσμα της τρίτης Ευρωπαϊκής διεύθυνσης αδειών οδήγησης. Οι κανόνες σχετικά με τις άδειες οδήγησης ευθυγραμμίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο για όλες τις χώρες τις Ευρώπης. Επιπλέον, ισχύει ένα ενοποιημένο Ευρωπαϊκό μοντέλο οδήγησης. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των νέων κανόνων σχετικά με την άδεια οδήγησης, ορίστηκε από τις 19 Ιανουαρίου του 2013.

Δίπλωμα κατηγορίας ‘ΑΜ'

Η κατηγορία διπλώματος ‘ΑΜ’ δίνει τη δυνατότητα στον αναβάτη να οδηγήσει τις παρακάτω κατηγορίες:

-    Μοτοποδήλατο δίτροχο μέγιστης ταχύτητας 45 χλμ/ώρα και κυβισμού έως 50 κ.εκ. ή με ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα.

-    Ελαφρύ τετράτροχο μέγιστης ταχύτητας 45 χλμ/ώρα, με βάρος κενού οχήματος έως 350 κιλά και κυβισμού έως 50 κ.εκ. ή με ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Προϋποθέσεις

-   Ο υποψήφιος κάτοχος πρέπει να είναι άνω των 16 ετών.

-   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Η άδεια οδήγησης της κατηγορίας ‘ΑΜ’ έχει διοικητική ισχύ για 15 έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Σημείωση: Η διαδικασία των εξετάσεων περιέχει θεωρητική
και πρακτική εξέταση.

Neo's

Δίπλωμα κατηγορίας ‘Α1’

Η κατηγορία διπλώματος ‘Α1’ αφορά στα οχήματα που αντιστοιχούν σε:

-   Μοτοσυκλέτα, με μέγιστο κυβισμό τα 125 κ.εκ. με ισχύ έως 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0.1 kW ανά κιλό.

-   Μηχανοκίνητο τρίτροχο με μέγιστη ισχύ τα 15 kW.

Προϋποθέσεις

-   Ο υποψήφιος κάτοχος πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

-   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Η άδεια οδήγησης της κατηγορίας ‘Α1’ έχει διοικητική ισχύ για 15 έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Σημείωση: Η διαδικασία των εξετάσεων περιέχει θεωρητική
και πρακτική εξέταση.

mt125

Δίπλωμα κατηγορίας ‘Α2’

 Η κατηγορία διπλώματος ‘Α2’ αντιστοιχεί σε μοτοσυκλέτα με μέγιστη ισχύ τα 35 kW, μέγιστο κυβισμό έως 400 κ.εκ. και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0.2 kW ανά κιλό.

Προϋποθέσεις

-   Ο υποψήφιος κάτοχος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

-   Η μοτοσυκλέτα που επρόκειτο να οδηγήσει ο υποψήφιος κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας οδήγησης, να μην προέρχεται από μετατροπή άλλης μοτοσυκλέτας, ισχύος κινητήρα μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσυκλέτας.

-   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Η άδεια οδήγησης της κατηγορίας ‘Α2’ έχει διοικητική ισχύ για 15 έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Η κατηγορία ‘Α2’, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ‘Α1’ και ‘ΑΜ’.

Σημείωση: Η διαδικασία των εξετάσεων περιέχει θεωρητική
και πρακτική εξέταση.

xtz700

Δίπλωμα κατηγορίας ‘Α’

 Η συγκεκριμένη κατηγορία δίνει τη δυνατότητα στον αναβάτη να οδηγήσει οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα ή μηχανοκίνητο τρίκυκλο, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.

Προϋποθέσεις

-   Ο υποψήφιος κάτοχος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή να είναι ήδη κάτοχος διπλώματος κατηγορίας ‘Α2’ για τουλάχιστον 2 έτη (στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι το 22ο έτος της ηλικίας).

-   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Η άδεια οδήγησης της κατηγορίας ‘Α’ έχει διοικητική ισχύ για 15 έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Η κατηγορία ‘Α’, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ‘ΑΜ’, ‘Α1’, ‘Α2’.

Σημείωση: Η διαδικασία των εξετάσεων περιέχει θεωρητική
και πρακτική εξέταση.

YZF1000R1