Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Calendar

Are you ready to live the faster life? Yamaha is bringing the Faster Sons Experience to you at some of the most diverse, lifestyle focused motorcycling events in the world. Engage in a way of life that pays homage to the past, while looking to the future. Explore the entire Sports Heritage range, learn about the life, live faster. 

Make sure you’re sharing your legend with #fastersonsexperience 

See below calendar of Faster Sons Experience Tour per country.

Italy  Monza 19 & 20 May
Italy 
Parma 1, 2 & 3 of June
Spain Asturias 19, 20, 21 & 22 July
Portugal  N/A 7 & 8 July