Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

MT Tour

The MT Tour is back for another year and it’s bringing The Dark Side of Japan with it. Take a journey into the MT world and experience Europe’s best selling range of motorcycles, including the global phenomenon that is the MT-07! 

Take time away from the everyday to engage yourself in Japan’s darkest dreams. Prepare for an experience that will transport you to the heart of the Japanese night and get your senses awakened. Emerge in the morning, ready to devastate the streets and create your own urban legend on the 2018 range of MT motorcycles.