Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Calendar

Calendar

2018 Supersport Pro Tour

Whether you’re an experienced rider on the tarmac or looking to dip your toes into the exhilarating world of racing, the Yamaha R-Series machines are there to elevate your riding experience. Find your way to one of the following events to try out the world’s greatest Supersport technology.

Location Dates
Italy 20 April
  9-10 June
  16-17 June
France 24-25 April
  12-13 May
United Kingdom 28 May
  29 May
  4 June
Germany 22-24 June