Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Yamaha Motor and ShinMaywa Conduct Early-Stage Test Flight of Small Aircraft

Yamaha Motor and ShinMaywa Conduct Early-Stage Test Flight of Small Aircraft

In continuation of their joint research for a small aircraft, as announced June last year, Yamaha Motor and ShinMaywa Industries, Ltd. conducted an early-stage test flight of a prototype small aircraft at the Fujikawa Gliding Field in Shizuoka Prefecture, Japan on September 21st.


The aircraft tested was an R&D aircraft owned by ShinMaywa, the XU-L (Experimental Utility aircraft - Large type), which was equipped with an existing 499cc engine manufactured by Yamaha Motor.


This test flight was completed successfully and both companies plan to further continue this joint research endeavor.

  • Prototype aircraft used in the early-stage test flight (procured and assembled by ShinMaywa) 

  • The liquid-cooled 4-stroke 2-cylinder 499cc engine manufactured by Yamaha Motor installed for this test fligh

  • Watch the test flight video here