Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Η Yamaha Motor αναθεωρεί τους στόχους του πλάνου της για το περιβάλλον έως το 2050

2 λεπτά

Η Yamaha Motor αναθεωρεί τους στόχους του πλάνου της για το περιβάλλον έως το 2050

Στόχος είναι η επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων έως το 2050

IWATA, 19 Ιουλίου 2021 - Η Yamaha Motor ανακοινώνει σήμερα ότι έχει αναθεωρήσει τους στόχους του Yamaha Motor Group Environmental Plan 2050  σε ότι αφορά τη μείωση εκπομπής ρύπων CO2 (στο εξής θα αναφέρεται ως  ”Environmental Plan 2050”), το οποίο διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2018 και θέτει ως νέο στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Yamaha, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων ζωής των προϊόντων της, * έως το 2050.

* Εκπομπές ως άμεσο αποτέλεσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Πεδίο 1 και 2) και εκπομπές εκτός αυτών (Πεδίο 3).

Αυτή η αναθεώρηση του Περιβαλλοντικού Πλάνου 2050 (Environmental Plan 2050), επαναφέρει το όραμα (στόχους) που θα επιδιώξει η Yamaha Motor Group έως το 2050, καθώς και τους στόχους που θα επιτευχθούν έως το 2030 και το 2035, αντίστοιχα. Θα καταρτίζουμε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο κάθε τρία χρόνια και θα προωθούμε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες προς αυτούς τους στόχους.

Με βάση αυτήν την αναθεώρηση, η Εταιρεία θα επιταχύνει περαιτέρω τις προσπάθειές της για επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και επιτυγχάνοντας τους στόχους της, θα συνεχίσει να προσφέρει ενθουσιασμό και μια πιο ευχάριστη ζωή για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

-

Μοναδικές στρατηγικές της Yamaha Motor για επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η Yamaha Motor προσφέρει συνεχώς επιλογές προσωπικής μετακίνησης με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χαμηλές εκπομπές CO2 σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, από την προμήθεια και την κατασκευή πρώτων υλών έως τη χρήση και την απόρριψή τους. Προς την υλοποίηση μιας κοινωνίας χωρίς άνθρακα το 2050, η Εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει νέες αξίες, προτείνοντας παράλληλα με τις μοτοσυκλέτες της, νέους τρόπους μετακίνησης, μοναδικούς για τη Yamaha Motor.

 

Βασική Πολιτική

Στόχος είναι να μειωθούν περαιτέρω οι ρύποι CO2 που εκπέμπονται ανά άτομο κατά τη διάρκεια μετακίνησης.

  • Χρήση αποδοτικών πηγών ενέργειας και στροφή σε πηγές ενέργειας με χαμηλούς ρύπους CO2
  • Προώθηση της χρήσης μέσων μετακίνησης με χαμηλούς ρύπους CO2 

Σχετικά έγγραφα