Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Πολιτική Απορρήτου

Η Yamaha Motor Europe N.V., τα υποκαταστήματά της και οι συνδεδεμένες εταιρείες (από κοινού και ξεχωριστά καλούμενες ως «Yamaha Motor Europe») χειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας με τη δέουσα προσοχή, καθώς σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο των πελατών μας και των επισκεπτών στις Τοποθεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Νομικής Δήλωσης,ορίζει την πολιτική απορρήτου της Yamaha Motor Europe που ισχύει για όλες τις σχετικές εταιρικές Τοποθεσίες (τα τμήματα με προστασία κωδικού πρόσβασης) των συνδεδεμένων εταιρειών της Yamaha Motor Europe, που συνδέονται με οποιαδήποτε από τις Τοποθεσίες (συλλογικά οι «Τοποθεσίες» και ξεχωριστά η «Τοποθεσία»).
Σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη Yamaha Motor Europe N.V. ή/και από οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η Yamaha Motor Europe N.V. ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Τυχόν ερωτήσεις, παράπονα ή αιτήματα σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που ενεργεί η Yamaha Motor Europe N.V. ή/και οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά της ενδέχεται να απευθύνονται στη Yamaha Motor Europe N.V. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Yamaha Motor Europe N.V. στην Τοποθεσία/στις Τοποθεσίες.

1 Προσωπικά Δεδομένα
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό (κινητού) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, επαγγελματική ιδιότητα, δεδομένα και λεπτομέρειες προϊόντων, προτιμήσεις για προϊόντα, ικανοποίηση σχετικά με προϊόντα, γλώσσα, εμπειρία οδήγησης και άλλες πληροφορίες που προσδιορίζονται σαφώς κατά τη συλλογή των δεδομένων.

2 Διαδραστικές ενότητες
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ως «Διαδραστικές ενότητες» νοούνται όλες οι περιοχές σε τοποθεσίες που σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε μέσω των Τοποθεσιών με άλλους επισκέπτες της Τοποθεσίας ή με την Yamaha Motor Europe, όπως φόρουμ, ομάδες, έρευνες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα παρόμοια στοιχεία.

3 Απευθείας μάρκετινγκ
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ως «Απευθείας μάρκετινγκ» νοείται οποιουδήποτε είδους απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στη Yamaha Motor Europe και εσάς με στόχο την ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες, την ανάπτυξη προφίλ πελατών και την προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών.

4 Η Πολιτική Απορρήτου διέπει τις διαδικασίες επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη συλλογή, χρήση, τήρηση και προστασία πληροφοριών που παρέχετε ή/και που συλλέγουμε από εσάς. Σύμφωνα με την πολιτική της Yamaha Motor Europe, χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για τους εξής συγκεκριμένους σκοπούς:

 • Εκτέλεση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών της Yamaha Motor Europe, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγγύησης
 • Απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα
 • Αποστολή ειδοποιήσεων και υλικών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (όπως ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικά φυλλάδια και άλλο διαφημιστικό υλικό)
 • Ανάλυση και προσφορές Απευθείας μάρκετινγκ
 • Προστασία ασφαλείας, που συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο πρόσβασης και τη βελτίωση των Τοποθεσιών μας
 • Εσωτερικούς ελέγχους αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της Yamaha Motor Europe
 • Απόκτηση γνώσεων για την ενίσχυση της ποιότητας και τη βελτίωση των προϊόντων
 • Έρευνα αγοράς και άλλες αναλύσεις για την ενίσχυση της ποιότητας και τη βελτίωση των προϊόντων
 • Άλλοι σκοποί χρήσης που προσδιορίζονται σαφώς κατά τη στιγμή της λήψης Προσωπικών Δεδομένων.

5 Σύμφωνα με την πολιτική της, η Yamaha Motor Europe τηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών ή για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων νόμων και κανονισμών.

6 Τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς Απευθείας μάρκετινγκ χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή σε αυτήν την υπηρεσία κατά την παροχή των προσωπικών πληροφοριών σας. Επίσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι, δεν φέρουμε ευθύνη και δεν παρακολουθούμε, αποδεχόμαστε ή έχουμε οποιονδήποτε έλεγχο σε εφαρμογές, ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται στις Τοποθεσίες μας, όπως οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να συνδεθείτε στις Τοποθεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της διαθεσιμότητας, των λειτουργιών τους και των ισχυόντων όρων και των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για το απόρρητο και τα cookie. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές και τις πολιτικές τρίτων μερών, ανατρέξτε στους αντίστοιχους όρους και πολιτικές τους και επικοινωνήστε με τα εν λόγω τρίτα μέρη.

7 Δίνετε τη συγκατάθεσή σας οικειοθελώς και μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε δώσει, τότε θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων μας, αλλά αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την απόσυρσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω της αυτοεξυπηρέτησης (όπως η σελίδα λογαριασμών, η πύλη πελατών) ή μέσω της παρακάτω διεύθυνσης ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8 Συνεργαζόμαστε στενά με ορισμένα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εξουσιοδοτημένων άλλων εταιρειών του ομίλου Yamaha Motor, προσεκτικά επιλεγμένων επιχειρηματικών εταίρων, υπεργολάβων και ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από αυτούς.

9 Η Yamaha Motor Europe δεν θα προβεί σε πώληση, μίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες παρείχατε εθελοντικά τα στοιχεία σας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας και σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό της Yamaha Motor Europe. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε και δεν θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για οποιονδήποτε σκοπό τον οποίο δεν σας έχουμε γνωστοποιήσει προηγουμένως. Η επεξεργασία για λογαριασμό της Yamaha Motor Europe μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα υποκαταστήματά της και τις συνδεδεμένες εταιρείες και από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, με το οποίο η Yamaha Motor Europe συνάπτει τις κατάλληλες συμβάσεις για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με εμάς και να συνδεθείτε στις Τοποθεσίες μας χρησιμοποιώντας το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Google+. Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα επεξεργαστούμε το όνομα και τη διεύθυνση email σας, καθώς και ένα αναγνωριστικό λογαριασμού, από το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς επικύρωσης και ελέγχου ταυτότητας του λογαριασμού σας και των στοιχείων σύνδεσης και θα συμπληρώσουμε αυτόματα τα στοιχεία του λογαριασμού σας, ώστε να σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες στις Τοποθεσίες μας. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή ολόκληρο το λογαριασμό σας μέσω του ιστοτόπου μας [σύνδεσμος] ή να καταργήσετε αυτήν την εξουσιοδότηση μέσω του προφίλ σας στον ιστότοπο του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου του προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποσύρετε την εξουσιοδότηση στον ιστότοπο του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης (ανατρέξτε εδώ [σύνδεσμος], ή να καταργήσετε αυτήν την εξουσιοδότηση μέσω του προφίλ σας στον ιστότοπο του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου του προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποσύρετε την εξουσιοδότηση στον ιστότοπο του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης (ανατρέξτε εδώ [σύνδεσμος] αν χρησιμοποιείτε το Facebook και εδώ [σύνδεσμος] αν χρησιμοποιείτε το Google+). Λάβετε υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της χρήσης του προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πάροχος του σχετικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης θα επεξεργαστεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την πρόσβασή σας στους ιστοτόπους ή/και στις εφαρμογές μας. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από έναν ανάλογο τρίτο πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου του Facebook εδώ [σύνδεσμος] και του Google εδώ [σύνδεσμος].

Οι Τοποθεσίες περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που ελέγχονται από, και σελίδες που τηρούνται από, ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Η Yamaha Motor Europe δεν ελέγχει τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτά τα τρίτα μέρη και όλες αυτές οι πληροφορίες θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους.

10 Η Yamaha Motor Europe υιοθετεί ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση που η Yamaha Motor Europe αναθέτει σε συνεργάτες τη διεξαγωγή ενός μέρους ή του συνόλου των ηλεκτρονικών ερευνών για λογαριασμό της, η Yamaha Motor Europe θα συνάπτει συμφωνίες με τους εν λόγω συνεργάτες, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο αυστηρής εχεμύθειας κατά το χειρισμό των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η ασφάλεια των δεδομένων σας κατά την αποθήκευση και την αποστολή τους μέσω διαδικτύου προστατεύεται με τη χρήση ενημερωμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται ευρέως.

11 Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Εάν αυτό συμβεί, τότε τα δεδομένα σας πρέπει, βάσει του νόμου, να υπόκεινται σε παρόμοιο επίπεδο ασφάλειας όπως και εντός του ΕΟΧ. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας θα διατηρούνται με ασφάλεια και θα χειρίζονται σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου και όλους τους ισχύοντες νόμους. Συμπεριλαμβανομένης της σύναψης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να διαφυλάξουμε τις πληροφορίες σας από αυτή την άποψη.

12 Εάν ζητήσουμε συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών μπορούν να παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου τους (π.χ. γονέα).

13 Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookie. Τα cookie είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε την Τοποθεσία μας. Τα cookie είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε την Τοποθεσία μας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, ή απλώς να διευκολύνουμε τη σύνδεσή σας για τη χρήση των υπηρεσιών. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι αρχικά ρυθμισμένα ώστε να αποδέχονται τη χρήση cookie. Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookie, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας για να απορρίπτει τη χρήση cookie ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποθηκεύονται cookie στο σύστημα. Σε περίπτωση που αρνηθείτε τη χρήση cookie, περιορίζετε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα cookie δεν μπορούν και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη λήψη πληροφοριών από τον σκληρό δίσκο ή την απόκτηση εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών από όσους συμμετέχουν σε έρευνες που διεξάγουμε. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των cookie από καμία ιστοσελίδα εκτός από την ιστοσελίδα που τα έχει εγκαταστήσει. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική μας για τα cookie και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookie λεπτομερώς εδώ [σύνδεσμος]

14 Σε περίπτωση που συμμετέχετε σε έρευνες τις οποίες διεξάγουμε, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν αποδεχθείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για περαιτέρω ερευνητικούς σκοπούς, για να ζητήσουμε, για παράδειγμα, τη γνώμη σας σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες κ.λπ. Εάν συναινέσετε σε αυτήν την επιλογή, η οποία περιλαμβάνεται στα περισσότερα ερωτηματολόγια, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο μέλλον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

15 Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις (που παράγουν νομικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα αντίστοιχης σημασίας) με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

16 Για την εκ του νόμου εκτέλεση και σύναψη μιας σύμβασης, ενδέχεται να απαιτούνται Προσωπικά Δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν δεν μπορείτε να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες, δεν θα μπορέσουμε να παρέχουμε σωστά τις υπηρεσίες του ομίλου Yamaha Motor.

17 Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε:

 • να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία τηρούμε
 • να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες σας αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς

Για τυχόν ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Ολλανδία.

Σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών δεδομένων σας (όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) ή αν έχουμε ανακριβείς πληροφορίες, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων μας. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνούμε μαζί σας, θα διακόψουμε αμέσως την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, να βεβαιώνεστε ότι μας δίνετε το ακριβές όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τη διεύθυνση ή/και τους αριθμούς τηλεφώνου σας, για να διασφαλίζεται ότι χειριζόμαστε σωστά το αίτημά σας.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας θα διαχειριστεί τις ερωτήσεις ή τα παράπονά σας και θα σας δώσει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τους. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του παρακάτω email:

Email: dpo@yamaha-motor.nl

18 Όσον αφορά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με άτομα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες κατά της Εποπτικής Αρχής για την προστασία των δεδομένων της χώρας σας.

19 Η Yamaha Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή και να αφαιρεί τμήματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

20 Κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε αυτομάτως στην Πολιτική και Όρους Χρήσης των υπηρεσιών YouTube. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Τελευταία ενημέρωση: 25/03/2020