Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Κεντρική προστατευτική ποδιά σκελετού

  • bb5-f11a0-v0-00
437,39 €
Λεπτομέρειες προϊόντος
Παρέχει άκαμπτη προστασία του κύριου σκελετού
Χαρακτηριστικά
  • Εύκολη τοποθέτηση
  • Τα υλικά στερέωσης περιλαμβάνονται