Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Βαλίτσες City με ενιαίο σετ κλειδώματος (συμβατότητα ανάλογα με τα κλειδιά της μονάδας)

  • 59c-281c0-00-00
31,57 €
Λεπτομέρειες προϊόντος
Με αυτό το ενιαίο σετ κλειδώματος, μπορείτε να κρατάτε τη Yamaha σας με το ένα χέρι και να κλείνετε με το άλλο χέρι την προαιρετική βαλίτσα City της επιλογής σας.
  • Ταιριάζει στις βαλίτσες City 39 L και 50 L της Yamaha
  • Ανατρέξτε στο εσώκλειστο διάγραμμα για να δείτε σε ποια μοντέλα της Yamaha εφαρμόζεται αυτό το σετ κλειδώματος
  • Η ενεργοποίηση του ενιαίου σετ κλειδώματος πραγματοποιείται από τον πλησιέστερο Επίσημο συνεργάτη της Yamaha
Πάντα να φοράτε κράνος και το σωστό ρουχισμό. Να οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσικλετών Yamaha που εμφανίζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες και μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε έναν Επίσημο συνεργάτη Yamaha.