Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Κιτ τοποθέτησης του ψηλού ανεμοθώρακα

  • bd5-283l0-00-00
98,37 €
Λεπτομέρειες προϊόντος
Απαιτείται κιτ για την εφαρμογή του Ψηλού ανεμοθώρακα.
  • Χρειάζεται για την τοποθέτηση του Ψηλού ανεμοθώρακα
  • Απαιτείται μόνο για το μοντέλο NIKEN


Να φοράτε πάντοτε κράνος, προστατευτικά γυαλιά και ρουχισμό. Να οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται ενδέχεται να απεικονίζουν έναν επαγγελματία αναβάτη που οδηγεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε κλειστή ιδιωτική πίστα. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν παράγουν κανένα δικαίωμα. Για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο συνεργάτη της Yamaha.