Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση
Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.