Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Στήριγμα GPS

  • 2cm-f34a0-00-00
47,94 €
Λεπτομέρειες προϊόντος
Βάση στήριξης συσκευής GPS.
  • Μπορεί να συγκρατήσει τα περισσότερα αναρτώμενα συστήματα GPS
  • Πρέπει να τοποθετείται κοντά στο ταχύμετρο για καλύτερη ορατότητα του αναβάτη
  • Η τοποθέτηση του GPS στη βάση GPS είναι εύκολη και απλή διαδικασία


Να φοράτε πάντοτε κράνος, προστατευτικά γυαλιά και ρουχισμό. Να οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται ενδέχεται να απεικονίζουν έναν επαγγελματία αναβάτη που οδηγεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε κλειστή ιδιωτική πίστα. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν παράγουν κανένα δικαίωμα. Για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο συνεργάτη της Yamaha.