Izgleda da napuštaš ovo web-mjesto. Jesi li siguran?

Slažem se, odvedi me tamo

Pravila o privatnosti

Društvo Yamaha Motor Europe N.V, njegovi podružni uredi i povezane podružnice (zajednički i zasebno nazvane: „Yamaha Motor Europe”) brinut će se s vašim osobnim podacima, jer poštujemo privatnost svojih klijenata i posjetitelja naših internetskih stranica. Ovim pravilima o privatnosti, koja su sastavni dio Pravne izjave, propisuju se pravila o privatnosti društva Yamaha Motor Europe koja se odnose na (lozinkom zaštićene dijelove) sve povezane korporativne internetske stranice podružnica društva Yamaha Motor Europe, koje su povezane s bilo kojom od internetskih stranica (zajednički nazvane: „internetske stranice”, a zasebno: „internetska stranica”).
U vezi s obradom vaših osobnih podataka koju izvršava društvo Yamaha Motor Europe N.V. i/ili neka od njegovih podružnice, na temelju primjenjivog zakona o zaštiti podataka, društvo Yamaha Motor Europe N.V. djelovat će kao voditelj obrade. Sva pitanja, pritužbe ili zahtjevi povezani s aktivnostima obrade podataka koje obavlja društvo Yamaha Motor Europe N.V. i/ili bilo koja njegova podružnica mogu se uputiti društvu Yamaha Motor Europe N.V. Pronađite podatke za kontakt društva Yamaha Motor Europe N.V. na internetskoj stranici/stranicama.

1 Osobni podaci
U svrhu ovih pravila o privatnosti, „osobni podaci” znači sve informacije kojima vas se može osobno identificirati te obuhvaćaju, bez ograničenja, vaše ime, prezime, adresu, (mobilni) telefonski broj, adresu e-pošte, dob, datum rođenja, spol, zanimanje, podatke i pojedinosti o proizvodu, preferenciju proizvoda, zadovoljstvo proizvodom, jezik, iskustvo vozača i ostale jasno navedene informacije pri prikupljanju podataka.

2 Interaktivni odjeljci
U svrhu ovih pravila o privatnosti „interaktivni odjeljci” znače sva područja internetskih stranica koja vam omogućuju da putem internetskih stranica komunicirate s drugim posjetiteljima internetske stranice ili s društvom Yamaha Motor Europe, kao što su forumi, klubovi, ankete, e-pošta i slično.

3 Direktni marketing
U svrhu ovih pravila o privatnosti „izravni marketing” znači svu izravnu komunikaciju između društva Yamaha Motor Europe i vas, u svrhu informacija o proizvodima i uslugama, izgradnje profila korisnika i osobne brige o klijentima.

4 Našim pravilima o privatnosti regulira se obrada vaših osobnih podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na prikupljanje, upotrebu, zadržavanje i sigurnost informacija koje ste nam vi pružili i/ili smo ih prikupili od vas.:

 • izvođenje i pružanje proizvoda i usluga društva Yamaha Motor Europe, uključujući jamstvene usluge;
 • odgovaranje na upite i zahtjeve;
 • slanje obavijesti i materijala koji bi vam mogli biti zanimljivi (kao što su bilteni, brošure i ostale pošiljke);
 • analize i ponude izravnog marketinga;
  očuvanje sigurnosti, uključujući upravljanje pristupom i poboljšanje naše stranice;
 • interna procjena proizvoda i usluga društva Yamaha Motor Europe;
 • stjecanje znanja za poboljšanje kvalitete i poboljšanje robe;
 • istraživanje tržišta i druge analize za poboljšanje kvalitete i poboljšanje robe;
 • ostale svrhe upotrebe jasno navedene u trenutku pribavljanja osobnih podataka.

5 Politika društva Yamaha Motor Europe je čuvati vaše osobne podatke samo dok su nam potrebni u takve svrhe. Osobni podaci pohranjuju se tijekom određenog razdoblja nakon završetka pružanja usluga ili tijekom razdoblja nužnog za ispunjavanje obveza propisanih zakonima i propisima.

6 Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za izravni marketing bez prethodne suglasnosti. Ako želite, pri davanju osobnih podataka možete uključiti tu uslugu. Također nismo odgovorni za, niti smo za njih pravno odgovorni, ne pratimo ih, ne podržavamo niti imamo kontrolu nad aplikacijama, internetskim stranicama ili uslugama trećih strana koje se upotrebljavaju na našim internetskim stranicama, kao što su platforme društvenih medija (npr. Facebook) koje možete upotrebljavati za izradu računa i prijavu na naše internetske stranice, uključujući njihovu točnost, dostupnost, funkcionalnost te primjenjive uvjete i pravila, uključujući njihovu politiku privatnosti i kolačiće. Ako imate pitanja o praksama i pravilima trećih strana, pregledajte njihove uvjete i pravila te im se obratite.

7 Svoju suglasnost dajete dobrovoljno i možete je opozvati u svakom trenutku. Ako opozovete svoju suglasnost za upotrebu osobnih podataka koje ste nam do tada dostavili, nastojat ćemo izbrisati takve podatke iz naših baza podataka, ali ako opozovete svoju suglasnost, to neće utjecati na zakonitost naše upotrebe vaših osobnih podataka prije vašeg opoziva. Svoj pristanak možete opozvati putem samoposlužne usluge (kao što je stranica računa, portal korisnika) ili putem adrese ili e-pošte navedene u nastavku.

8 Usko surađujemo s nekim trećim stranama, uključujući druga ovlaštena društva grupacije Yamaha Motor, pažljivo odabranim poslovnim partnerima, podizvođačima te oni mogu dobiti informacije o vama od njih.

9 Društvo Yamaha Motor Europe ne prodaje, ne iznajmljuje niti na drugi način distribuira vaše osobne podatke trećim osobama, osim ako je potrebno za pružanje usluga društva Yamaha Motor Europe za koje su vaše informacije bile dobrovoljno stavljene na raspolaganje. Vaše osobne podatke možemo staviti na raspolaganje bilo kojem članu naše grupacije i ovlaštenim trećim stranama koje rade u ime društva Yamaha Motor Europe. Međutim, vaše osobne podatke nećemo upotrebljavati niti dijeliti ni u koju svrhu koju vam nismo prethodno otkrili. Obradu u ime društva Yamaha Motor Europe može obavljati podružni ured i podružnice te ostale treće strane s kojima društvo Yamaha Motor Europe zaključuje odgovarajuće ugovore kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim zakonskim propisima o zaštiti podataka. Možete kod nas otvoriti račun i prijaviti se na naše internetske stranice s pomoću profila društvenih medija, kao što su Facebook i Google+. Ako odaberete taj način, vašu adresu i adresu e-pošte, zajedno s identifikatorom računa, obradit ćemo s vašeg profila društvenog medija u svrhu provjere i autorizacije vašeg računa i prijava, automatski ispunjavajući pojedinosti vašeg računa i omogućavajući da upotrebljavate sve značajke naših internetskih stranica. U svakom trenutku možete obrisati cijeli račun putem naše internetske stranice [poveznica], ili ukloniti tu autorizaciju putem svojeg profila na internetskoj stranici svojeg pružatelja društvenih medija. Više informacija o postavkama privatnosti svojeg društvenog medijskog profila te o tome kako možete povući autorizaciju na internetskoj stranici svojeg pružatelja društvenih medija možete saznati (pogledajte ovdje [poveznica] ako ste upotrebljavali Facebook, a ovdje [poveznica] ako ste upotrebljavali Google+). Imajte na umu da će, kao rezultat korištenja profilima društvenih medija, relevantni pružatelji društvenih medija obraditi vaše osobne podatke, uključujući informacije o vašem pristupu našim internetskim stranicama i/ili aplikacijama. Mi nemamo kontrolu nad obradom vaših osobnih podataka koju vrši pružatelj društvenih medija treće strane niti smo za nju odgovorni. Pravila privatnosti Facebooka nalaze se ovdje [poveznica] a za Google ovdje [poveznica].

Internetske stranice sadržavaju poveznice na stranice kojima upravljaju i stranice koje održavaju nezavisne treće strane. Društvo Yamaha Motor Europe ne kontrolira upotrebu informacija koje se dostavljaju tim trećim stranama, a sve takve informacije regulirane su pravilima o privatnosti treće strane.

10 Društvo Yamaha Motor Europe primjenjuje uobičajenu tehnologiju za zaštitu osobnih podataka od nezakonite upotrebe. Pristup vašim podacima ima samo ovlašteno osoblje. Ako partneri društva Yamaha Motor Europe provode dio ili svo internetsko istraživanje društva Yamaha Motor Europe, društvo Yamaha Motor Europe postiglo je s njima sporazum da će vaše osobne podatke obrađivati pod jednakom razinom stroge povjerljivosti. Pohrana i slanje vaših podataka putem interneta čuva se s pomoću najsuvremenijih, najčešće korištenih tehnologija.

11 Podaci koje prikupimo od vas mogu se prenijeti i pohraniti na odredište izvan Europskog gospodarskog područja. U tom slučaju, vaši se podaci, po zakonu, moraju podvrgnuti sličnoj razini sigurnosti kao što bi to bilo unutar Europskog gospodarskog prostora. Poduzimamo sve razumno potrebne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci čuvaju na siguran način i da se njima postupa u skladu s ovim pravilima o privatnosti i svim važećim zakonima. Uključujući sklapanjem uobičajenih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija. Možete nam se obratiti ako želite primiti više informacija o mjerama koje smo poduzeli kako bismo u tom pogledu zaštitili vaše podatke.

12 Ako tražimo pristanak za obradu osobnih podataka, osobe koje nisu navršile 16 godina mogu dati osobne podatke samo uz suglasnost svojeg zakonskog zastupnika (npr. roditelja).

13 Možemo upotrebljavati kolačiće. Kolačići su datoteke ili informacije koje se mogu pohraniti na tvrdi disk računala kada posjetite našu internetsku stranicu. Kolačiće upotrebljavati kao alat kako bismo omogućili prilagodbu vašeg iskustva te kako bi ono bolje odgovaralo vašim interesima i preferencijama ili jednostavno kako bismo vam olakšali prijavu za korištenje tim uslugama. Većina preglednika početno je postavljena na prihvaćanje kolačića. Ako ne želite prihvatiti kolačiće, računalo možete postaviti da odbije kolačiće ili da vas upozori pri pohrani kolačića. Ako odbijete upotrebu kolačića, naša mogućnost da vam pružimo personalizirane usluge bit će ograničena. Kolačići se ne mogu i neće upotrebljavati za prikupljanje adrese e-pošte ispitanika, prikupljanje informacija s tvrdog diska ili prikupljanje povjerljivih ili osjetljivih informacija o njima. Osim toga, kolačiće ne može pročitati nijedna druga internetska stranica osim one koja postavlja kolačić. Naša pravila o kolačićima i pojedinosti o tome kako upotrebljavamo kolačiće možete pronaći ovdje [poveznica]

14 Ako sudjelujete u našim anketama, bilo bi nam drago da nam dopustite da vam se kasnije obratimo radi daljnjih istraživanja, kao što je vaše mišljenje o novim proizvodima, značajkama itd. Ako nam date to dopuštenje, koje je uključeno u većinu anketa, možemo vam se kasnije obratiti e-poštom.

15 Ne donosimo odluke (koje stvaraju pravne učinke ili imaju slične bitne učinke) na temelju automatizirane obrade, uključujući profiliranje bez vaše izričite suglasnosti.

16 Osobni podaci mogu biti potrebni radi statutarnog uređenja ili za izradu i sklapanje ugovora. U tom slučaju, ako ne možete pružiti potrebne informacije, nećemo moći pravilno pružiti usluge grupacije Yamaha Motor.

17 Kao ispitanik imate određena prava u vezi naše obrade vaših osobnih podataka. Možete:

 • zatražiti pristup vašim osobnim podacima koje o vama posjedujemo
 • zatražiti da ispravimo ili dopunimo vaše informacije ako smatrate da su vaši osobni podaci koje obrađujemo netočni ili nepotpuni
 • zatražiti od nas da obrišemo određene osobne podatke
 • zatražiti od nas da ograničimo obradu vaših osobnih podataka
 • podnijeti prigovor na našu obradu vaših osobnih podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja ili pritužbi povezanih s obradom vaših osobnih podataka, obratite nam se u pisanom obliku na adresu:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Nizozemska.

Ako se vaši osobni podaci (kao što je vaš poštanski broj, adresa e-pošte ili broj telefona) promjene ili ako imamo netočne informacije, nastojat ćemo ispraviti, ažurirati ili obrisati vaše osobne podatke iz naše baze podataka. Ako ne želite da vam se više obraćamo, odmah ćemo prestati s obradom vaših osobnih podataka. Kada nam se obraćate, svakako nam navedite svoje točno ime, adresu, adresu e-pošte, ime, adresu i/ili telefonski(e) broj(eve) kako bismo bili sigurni da s vašim zahtjevom pravilno postupamo.

Možete se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka obradit će vaša pitanja ili pritužbe i pružit će vam dodatne informacije o tome kako će se oni riješiti. Obratite se putem sljedeće e-pošte:

E-pošta: dpo@yamaha-motor.nl

18 U pogledu obrade osobnih podataka o pojedincima, imate pravo podnijeti žalbe protiv nacionalnog nadzornog tijela za zaštitu podataka.

19 Društvo Yamaha Motor Europe pridržava pravo da u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju, promijeni, izmijeni, doda ili ukloni dijelove ovih pravila o privatnosti.

20 By using our website you automatically agree to the YouTube Privacy Policy. Which you can find in more detail here.

Posljednje ažuriranje: 25.03.2020