INVERTER GENERATORI
Yamaha inverter sistem proizvodi kvalitetniju električnu energiju dok posebni materijali smanjuju buku. Yamaha inverter generatori pružaju čišći i prikladniji izvor energije u kombinaciji s kontrolnom pločom koja je jednostavna za korištenje. Četiri modela snage od   1 KVA do 3 KVA, ovi generatori mogu se serijski povezati za proizvodnju više snage dok istovremenu zadržavaju laku prenosivost.