Dijelite svoja iskustva na NIKEN Demo Tour sa #ridetherevolution i #nikentour , da vam se slike pojave ovdje.